Aanpak Ministerie van OC&W tegen discriminatie en racisme

Aanpak Ministerie van OC&W tegen discriminatie en racisme

Aanpak Ministerie van OC&W tegen discriminatie en racisme 150 150 Capra Advocaten

Voor de komende vier jaren heeft het Ministerie van OC&W een Agenda tegen racisme en discriminatie opgesteld. De bedoeling ervan is om in de sectoren onderwijs, cultuur, media en wetenschap discriminatie tegen te gaan en inclusie en gelijkwaardigheid te bevorderen.

Het belang ervan voor de genoemde sectoren, maar vooral voor het onderwijs is evident: we hebben bijvoorbeeld allemaal te maken of te maken gehad met onderwijs. Onderwijs heeft de bedoeling kansen te vergroten en, kortgezegd, de wereld te openen. Het Ministerie heeft nu de ambitie geuit om een inclusief en gelijkwaardig aanbod aan te bieden waarin iedere Nederlander zich moet kunnen herkennen in het aanbod van les- en studiemateriaal, tentoonstellingen, media en archieven. Er moet niet alleen sprake zijn van gelijke kansen voor iedere leerling (geen achterstelling op basis van afkomst, geen stagediscriminatie), maar de onderwijswereld moet ook als werkgever uitsluiting, discriminatie en racisme tegengaan.

Achtergrond

De aankondiging van deze agenda heeft plaatsgevonden tegen de achtergrond van de introductie van het Nationaal Programma van de Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie (19 september 2022). Met deze agenda wordt de aanpak van het Ministerie op enkele bekende knelpunten binnen het onderwijs, zoals de genoemde achterstelling, stagediscriminatie, maar ook het reguliere pesten, binnen een breder kader ingebed.

De aanpak wordt vormgegeven via drie ambities:
1. Een inclusief aanbod;
2. Ontwikkelen zonder obstakels;
3. Een veilige, toegankelijke en inclusieve leer- en werkomgeving.

Elk van de drie ambities is in deze agenda uitgewerkt voor zowel het onderwijs als de andere sectoren.

Arbeidsrechtelijk

De agenda geeft invulling aan kabinetsbeleid op het gebied van het ontwikkelen van gelijke kansen en het tegengaan van discriminatie in de samenleving. Maar ook arbeidsrechtelijk is deze agenda interessant. Wettelijk gezien heeft iedere werkgever en werknemer, ook in alle sectoren van het onderwijs, zich te houden aan het algemene verbod van direct onderscheid van mannen en vrouwen en het verbod op intimidatie en seksuele intimidatie, zoals neergelegd in bijvoorbeeld artikel 7:646 BW en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid, de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte en de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid.

Deze aanpak via de Agenda tegen racisme en discriminatie gaat verder dan de hierboven genoemde onderwerpen van onderscheid tussen mannen en vrouwen, of op grond van handicap, chronische ziekte of leeftijd. Hier wordt een aanpak voorgestaan die vanaf de basis het onderwijs op alle denkbare onderwerpen gelijke kansen voor iedereen moet bieden. Maar die aanpak moet ook een leer- en werkomgeving creëren die veilig is voor iedereen en waar wordt gehandeld bij meldingen van onveilige situaties.

Vooral dat laatste is natuurlijk relevant, want een goede aanpak van onveilige situaties die ontstaan door discriminatie/onderscheid, racisme, (seksuele) intimidatie en pesten, staat of valt met de manier waarop meldingen worden behandeld. Het niet-behandelen van deze meldingen leidt ertoe dat daders niet worden aangesproken en dat slachtoffers ontmoedigd worden te melden.

Deze agenda is bedoeld als handreiking om ook in het onderwijs en in de sectoren cultuur, media en wetenschap te komen tot een inclusieve en veilige werk- en leeromgeving. De advocaten van Capra kunnen u bijstaan als het gaat om:
– vormgeving en implementatie van beleid;
– het opzetten en instrueren van een meldpunt;
– onderzoeken naar aanleiding van klachten over de werkomgeving.

U kunt daarvoor contact opnemen met ondergetekende of uw vaste contactpersoon.

Contact over dit onderwerp

Ad Kerkhof Capra Den Bosch

Ad Kerkhof

Advocaat
Vestiging:
's-Hertogenbosch
Sector:
Onderwijs, Overheid
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht
Telefoon:
073 - 613 13 45
Mobiel:
06 18 50 10 54

Gerelateerd

Hoofdlijnenakkoord: wat betekent dit voor het onderwijs? 150 150 Capra Advocaten

Hoofdlijnenakkoord: wat betekent dit voor het onderwijs?

Artikel

lees meer
Algemene Rekenkamer: Rapportage focus op inhuur van docenten 150 150 Capra Advocaten

Algemene Rekenkamer: Rapportage focus op inhuur van docenten

Artikel

lees meer
AVG en Personeelszaken; een verstandshuwelijk? 150 150 Capra Advocaten

AVG en Personeelszaken; een verstandshuwelijk?

Artikel

lees meer
Beloofd is beloofd 150 150 Capra Advocaten

Beloofd is beloofd

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl