Zes keer is nog steeds geen scheepsrecht: mogen voorwaarden worden gesteld aan mediation?

Zes keer is nog steeds geen scheepsrecht: mogen voorwaarden worden gesteld aan mediation?

Zes keer is nog steeds geen scheepsrecht: mogen voorwaarden worden gesteld aan mediation? 150 150 Capra Advocaten

Met enige regelmaat wordt mediation ingezet om de verhoudingen tussen partijen te normaliseren. Meestal succesvol. Maar wat als u of uw medewerker voorafgaand aan de mediation voorwaarden wil stellen. Kan dat? Hierover oordeelde de kantonrechter recent ECLI:NL:RBNHO:2024:5684.

De casus

In deze kwestie is sprake van een medewerker die ziek is. Na de ziekmelding adviseert de bedrijfsarts om zo snel mogelijk in gesprek te gaan. Bemiddeling wordt ingezet, echter zonder succes.

Nadat partijen in een impasse zijn geraakt adviseert de bedrijfsarts om mediation in te zetten. De werkgever wil daaraan meewerken. De medewerker ook, maar stelt hieraan wel de voorwaarde dat hetgeen wordt besproken kan worden gedeeld met derden op het moment dat partijen niet alsnog tot een oplossing komen.

Over de voorwaarden waaronder de mediation kan plaatsvinden wordt in de daarop volgende maanden gecommuniceerd. Wanneer het UWV een loonsanctie oplegt omdat van de werkgever mag worden verwacht dat deze ‘prikkelende maatregelen’ neemt bij het uitblijven van de mediation, is de maat voor de werkgever vol. Het loon van de medewerker wordt gestaakt.

Zes keer is nog steeds geen scheepsrecht

De medewerker stelt een loonvordering in. De kantonrechter oordeelt dat voldoende aannemelijk is geworden dat de medewerker onvoldoende heeft meegewerkt aan de totstandkoming van mediation.

Voorafgaand aan de loonstop zijn alle pogingen om mediation op te starten, gestrand. Hoewel de werkgever steeds met de door de medewerker voorgestelde bemiddelaars en voorwaarden akkoord is gegaan, is niet tot gesprekken gekomen. Maar liefst zes (!) externe, professionele mediators zijn aangezocht zonder dat ook maar één inhoudelijk gesprek heeft plaatsgehad.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter is duidelijk. Een bemiddelingstraject moet in beginsel ingezet kunnen worden zonder voorafgaande voorwaarden. De medewerker heeft echter vanaf het begin voorwaarden gesteld en belemmeringen opgeworpen. Hoewel geheimhouding één van de belangrijkste pijlers van mediation is, was de werkgever in deze kwestie bereid in te stemmen met een beperkte geheimhouding. Dit alleen maar om tot een gesprek te komen.  Toen de medewerker vervolgens nadere voorwaarden ging stellen, haakten de aangezochte mediators één voor één af.

Omdat de medewerker geen blijk gaf van enige bereidheid mee te werken aan mediation is er naar het oordeel van de rechter geen grond voor opheffing van de loonstop. De loonvordering wordt daarom afgewezen.

Dat de mediators geen medewerking wensten te verlenen aan de voorwaarden van de medewerker is alleszins begrijpelijk. Mediation moet in beginsel worden ingezet zonder voorafgaande voorwaarden en onder geheimhouding.

Meer weten over mediation of zoekt u een ervaren mediator? Neem dan contact op met onze collega Viviane Nowak.

Contact over dit onderwerp

Maartje Rutten

Maartje Rutten

Advocaat
Vestiging:
's-Hertogenbosch
Sector:
Overheid, Zorg
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Medezeggenschapsrecht
Telefoon:
073 - 613 13 45
Mobiel:
06 48 17 89 42

Gerelateerd

Uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad 150 150 Capra Advocaten

Uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad

Artikel

lees meer
Het stakingsrecht in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Het stakingsrecht in de zorg

Artikel

lees meer
Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Maastricht – 29 augustus 2024 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Maastricht – 29 augustus 2024

Kennisbijeenkomst 29 augustus 2024

lees meer
Meebetalen aan WW-uitkering bij afwijzing contractverlening? 150 150 Capra Advocaten

Meebetalen aan WW-uitkering bij afwijzing contractverlening?

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl