AVG en Personeelszaken; een verstandshuwelijk?

AVG en Personeelszaken; een verstandshuwelijk?

AVG en Personeelszaken; een verstandshuwelijk? 150 150 Capra Advocaten

Het gebeurde een aantal jaren geleden. Ik werd gebeld door een nieuwe, nog niet zo ervaren, HR-medewerker van een klant over een personele kwestie. Het ging volgens deze medewerker over een gevoelige zaak waarover de werkgever een advies van Capra wilde. Ik wilde natuurlijk graag van dienst zijn en vroeg of zij de relevante stukken uit het personeelsdossier wilde sturen. Dat bleek een moeilijke vraag. “Ik weet niet of dat wel mag van de AVG”, was het aarzelende antwoord van de medewerker. Ik vind het mooie anekdote. “We kunnen de tent hier wel sluiten, als dat niet zou mogen”, was mijn antwoord!.

Een zo voorzichtige HR-medewerker, die meteen de AVG erbij haalt, bij een personeel vraagstuk, kom ik niet zo vaak tegen. Privacy en de AVG zijn vaak niet de meest favoriete onderwerpen van HR-medewerkers. Toch komen juist bij personele vraagstukken met regelmaat vragen aan de orde, waarbij de vraag is wat er nu precies wel en niet is toegestaan, in het kader van de AVG en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van werknemers. Juist onbekendheid met de criteria daarvoor, kan ertoe leiden dat er onnodige en te vergaande problemen gezien worden. Dat kom ik ook bij ervaren medewerkers tegen. Anderen steken juist liever ‘de kop in het zand’. Onbekend maakt onbemind.

Nadenken over de vraag wat wel en niet toelaatbaar is, in het kader van Privacy en de AVG, is zinvol en nuttig. Niet alleen voor privacy-functionarissen die dat als taak hebben maar zeker ook voor HR-medewerkers. Er blijkt dan vaak meer te kunnen dan gedacht. Soms blijkt ook juist minder te kunnen omdat het ook minder kan. Schendingen van de AVG en regels met betrekking tot het omgaan met persoonsgegevens kunnen soms voorkomen worden door een kwestie net wat anders te benaderen. Zijn ook alternatieven mogelijk, waarbij de persoonlijke levenssfeer minder in het geding komt? Dat is een vraag waar in personele kwesties vaak te weinig over nagedacht wordt. Is het wel noodzakelijk om een personeelsvolgsysteem in te voeren, op de wijze zoals gedacht? Wanneer is het controleren van mails van werknemers echt noodzakelijk? Hoe zit het eigenlijk met het opnemen van telefoongesprekken van werknemers? Zomaar een paar vraag die op kunnen komen en die steeds om een afweging van belangen vragen.

Ook HR medewerkers die niet verliefd zijn op de AVG en Privacyvraagstukken, ontkomen er niet aan daarover na te denken als er vragen aan de orde zijn die met het omgaan met personeelsgegevens en de AVG te maken hebben. Vragen erover stellen, is de eerste stap. Gelukkig zijn er praktische handvatten voor veel vragen, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens goede diensten bewijst. Af en toe een training of een cursus op dit terrein kan ook helpen om anders aan te gaan kijken tegen vraagstukken over Privacy en AVG. Het hoeft geen liefde op het eerste gezicht te zijn. Een verstandshuwelijk kan ook goed werken.

Een goede start van een verstandshuwelijk is de online cursus “Privacy en AVG bij personele kwesties” op 12 september 2024 .

In een ochtend word je bijgepraat.

Natuurlijk kan in concrete zaken ook altijd advies ingewonnen worden bij Capra. Op voorwaarde dat dan wel de relevante stukken met ons gedeeld worden. Dat mag van de AVG…

Cursus: Privacy en AVG bij personele kwesties (12 september 2024)

In personele kwestie gaat vaak niet als eerste de aandacht uit naar vragen over privacy en de AVG. Toch zijn er regelmatig vragen op dat terrein bij allerlei soorten personele aangelegenheden. Wat mag er wel en niet in een personeelsdossier opgenomen worden? Hoe zit het met overdracht van personeelsdossiers? Hoe moet omgegaan worden met gegevens van en over zieke medewerkers? In hoeverre mag de werkgever internet- en e-mailgebruik controleren? Mogen gesprekken opgenomen worden? Mag gebruik worden gemaakt van tracking- of locatiegegevens van dienstauto’s? Wat is de rol van de OR op dit terrein?

In de cursus wordt u in een dagdeel op de hoogte gebracht van de juridische kaders rondom Privacy en AVG bij personele kwesties en kijken we hoe u als deelnemer daar praktisch mee om kan gaan. De cursus wordt gegeven op 12 september aanstaande door Marien Korevaar.

Contact over dit onderwerp

Marien Korevaar Capra Zwolle

Marien Korevaar

Advocaat
Vestiging:
Zwolle
Sector:
Overheid, Onderwijs
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Klokkenluidersregelingen
Telefoon:
038 - 423 54 14
Mobiel:
06 48 17 89 37

Gerelateerd

Meebetalen aan WW-uitkering bij afwijzing contractverlening? 150 150 Capra Advocaten

Meebetalen aan WW-uitkering bij afwijzing contractverlening?

Artikel

lees meer
Geheime camera’s in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Geheime camera’s in de zorg

Artikel

lees meer
Hoofdlijnenakkoord: wat betekent dit voor het onderwijs? 150 150 Capra Advocaten

Hoofdlijnenakkoord: wat betekent dit voor het onderwijs?

Artikel

lees meer
Het uitsluiten van bewijs als gevolg van een privacyschending 150 150 Capra Advocaten

Het uitsluiten van bewijs als gevolg van een privacyschending

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl