Zorgseminar “Welkom arbeidsrecht”

Zorgseminar “Welkom arbeidsrecht”

Zorgseminar “Welkom arbeidsrecht” 150 150 Capra Advocaten

Op dinsdagmiddag 26 november 2019 organiseerde Capra Advocaten het zorgseminar: “Welkom arbeidsrecht” in Utrecht. Een praktisch vervolg op het voorjaarsseminar: “Wnra in de zorg”. Tijdens het seminar op 26 november stonden drie interactieve workshops centraal:

  • De vaststellingsovereenkomst
  • Het verbeterplan / -traject
  • De zzp’er

In deze workshops bespraken we welke gevolgen de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren voor zorgorganisaties heeft en vooral hoe daar mee om te gaan.

Voor wie was het Zorgseminar bedoeld?

Het Zorgseminar “Welkom arbeidsrecht” was bedoeld voor medewerkers P&O en rechtspositieadviseurs van zorgorganisaties, die per 1 januari 2020 te maken krijgen met de gevolgen van de normalisering. De bijeenkomst was specifiek gericht op UMC’s, GGD’s en ambulancediensten, maar was ook voor andere zorgorganisaties interessant.

Het programma

Het zorgseminar vond plaats in Utrecht op dinsdag 26 november 2019 in congrescentrum De Zilveren Vosch, Plompetorengracht 3 3512 CA Utrecht.

13:30 Ontvangst
14:00 Opening door Maartje Rutten
14:15 – 15:15 Workshopronde 1
15:15 – 15:30 Pauze
15:30 – 16:30 Workshopronde 2
16:30 Afsluiting en borrel

Workshops

1. De vaststellingsovereenkomst

door Sanne Dassen en Tom Koomen
Ernstige (gegronde) klachten van patiënten of collega’s, fraude, disfunctioneren, een organisatiewijziging en/of een onoplosbaar arbeidsconflict; er kunnen allerlei redenen zijn om een dienstverband uiteindelijk te willen beëindigen. Een juridisch gevecht betekent meestal veel tijd en geld en gaat vaak ook gepaard met veel emotie of wordt persoonlijk. Een gevecht kent altijd minimaal één verliezer en soms zelf twee. Ook al is iedere situatie anders, vaak is het goed om eerst te onderzoeken of je samen tot een voor beiden acceptabele oplossing kunt komen. Maatwerk speelt daarbij altijd een rol. Wel of geen transitievergoeding? Is de WNT van toepassing? Geldt er een meldplicht (Wkkgz)? Geldt er een opzegtermijn? Wat als de medewerker spijt heeft na ondertekening?

Tijdens de workshop over de zogenaamde vaststellingsovereenkomst (‘vso’) namen Sanne Dassen en Tom Koomen de aanwezigen mee in hun ervaringen uit de praktijk en gingen zij in op wat de vso eigenlijk is en wanneer deze kan worden toegepast. Ook belichtten zij wat er mag en wat er moet er en wat niet.

2. Het verbeterplan /-traject

door Jacobien Frederix-Gianotten en Gerdin Boelens
Elke HRM-er en leidinggevende weet het: een disfunctionerende medewerker heeft doorgaans recht op een verbeterkans. En niet alleen dat: het disfunctioneren en het verloop van het verbetertraject moeten ook goed worden gedocumenteerd. Een goed dossier is sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid meer dan ooit van essentieel belang.

Tot zover de theorie. De praktijk is echter weerbarstig. Hoe geef je in de praktijk vorm aan een goed verbetertraject? En hoe ziet een goed verbeterplan er eigenlijk uit? Wat is daarin de rol van werkgever en werknemer? Hoe om te gaan met lastige vragen als: mag de bal voor het opstellen van het verbeterplan bij werknemer neergelegd worden en hoe zit het met verplichting van de werkgever om scholing aan te bieden? Hoe lang moet een verbetertraject eigenlijk duren? En wat te doen als sprake is van samenloop van te disfunctioneren en arbeidsongeschiktheid?

Tijdens deze praktijkgerichte workshop passeerden al deze vragen de revue. De vragen werden beantwoord aan de hand van, onder andere, de concrete handvatten die volgen uit de uitvoerige jurisprudentie over dit onderwerp. Na een korte inleiding gingen de deelnemers, aan de hand van een concrete casus, ook zelf aan de slag. De deelnemers gingen naar huis in de wetenschap dat zij meer dan ooit goed voorbereid zijn op lastige disfunctioneringstrajecten.

3. De zzp’er

door Mark van de Laar en Martijn Steuten
Ook werkgevers in de zorg maken gebruik van een zogenaamde ‘flexibele schil’. Dat gebeurt zelfs veel. Onderdeel van de flexibele schil zijn de zzp’ers. Recente wetgeving zoals de Wet Arbeidsmarkt in Balans, heeft maar zeer beperkt invloed op de positieve van zzp’ers. Minister Koolmees heeft aangekondigd met nadere maatregelen te zullen komen ten aanzien van de zzp’er. In de brief van 24 januari 2019 zijn al maatregelen genoemd.  Tijdens de workshop gingen Mark van de Laar en Martijn Steuten in op de positie van de zzp’er, de arbeidsrechtelijke aspecten (risico’s) hiervan, en vooral ook de stand van zaken van de aangekondigde plannen.

Contact over dit onderwerp

Gerdin Boelens Capra Zwolle

Gerdin Boelens

Advocaat
Vestiging:
Zwolle
Sector:
Overheid, Zorg
Expertteam:
Arbeidsrecht, Amtenarenrecht
Telefoon:
038 - 423 54 14
Mobiel:
06 81 28 84 84

Gerelateerd

Stoomcursus Arbeidsrecht bij de gemeente en GR 150 150 Capra Advocaten

Stoomcursus Arbeidsrecht bij de gemeente en GR

Stoomcursus Arbeidsrecht bij de gemeente en GR

lees meer
Waterschappen en Provincies: de Rechtspositie bestuurders en politiek verlof 150 150 Capra Advocaten

Waterschappen en Provincies: de Rechtspositie bestuurders en politiek verlof

In één ochtend op de hoogte over alles wat u zou moeten weten over de positie van aftredende en nieuw aantredende wethouders en over de gevolgen van het verlenen en aflopen van politiek verlof van ambtenaren.

lees meer
Webinar: Aan de slag met cao ‘Aan de slag’ 150 150 Capra Advocaten

Webinar: Aan de slag met cao ‘Aan de slag’

Webinar: Aan de slag met cao ‘Aan de slag’

lees meer
Online integriteitmodule voor organisaties 150 150 Capra Advocaten

Online integriteitmodule voor organisaties

Integer handelen borgen in uw hele organisatie
(via www.integriteit.nl)

lees meer
Workshop integriteit leidinggevenden 150 150 Capra Advocaten

Workshop integriteit leidinggevenden

Een scherpe verdieping van integriteit voor bestuurders en leidinggevenden
(via www.integriteit.nl)

lees meer
Workshop integriteit medewerkers 150 150 Capra Advocaten

Workshop integriteit medewerkers

Kennis en bewustwording rondom integriteit op een positieve wijze vergroten
(via www.integriteit.nl)

lees meer
Actualiteitendagen 2020 150 150 Capra Advocaten

Actualiteitendagen 2020

Vierdaagse interactieve cursus over actualiteiten verspreid over 2020

lees meer
Masterclass Organisatieveranderingen in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Masterclass Organisatieveranderingen in de zorg

Cursus van een dagdeel over de arbeidsrechtelijke gevolgen van reorganisaties

lees meer
Masterclass integriteit en bewustwording voor leidinggevenden in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Masterclass integriteit en bewustwording voor leidinggevenden in de zorg

Masterclass over integriteit voor leidinggevenden in de zorg

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl