Zorgseminar “Welkom arbeidsrecht”

Zorgseminar “Welkom arbeidsrecht”

Zorgseminar “Welkom arbeidsrecht” 150 150 Capra Advocaten
image_pdf

Op dinsdagmiddag 26 november 2019 organiseert Capra Advocaten het zorgseminar: “Welkom arbeidsrecht” in Utrecht. Een praktisch vervolg op het voorjaarsseminar: “Wnra in de zorg”. Tijdens het seminar op 26 november staan vier interactieve workshops centraal:

  • Integriteit / Dilemmatraining
  • De vaststellingsovereenkomst
  • Het verbeterplan / -traject
  • De zzp’er

In deze workshops bespreken we welke gevolgen de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren voor zorgorganisaties heeft en vooral hoe daar mee om te gaan. Tijdens het seminar kunt u twee workshops naar keuze volgen, waarin aan de hand van casussen de praktijk van het arbeidsrecht aan bod komt.

Voor wie is het Zorgseminar bedoeld?

Het Zorgseminar “Welkom arbeidsrecht” is bedoeld voor medewerkers P&O en rechtspositieadviseurs van zorgorganisaties, die per 1 januari 2020 te maken krijgen met de gevolgen van de normalisering. De bijeenkomst is specifiek gericht op UMC’s, GGD’s en ambulancediensten, maar is ook voor andere zorgorganisaties interessant.

Het programma

Het zorgseminar vindt plaats in Utrecht op dinsdag 26 november 2019 in congrescentrum De Zilveren Vosch, Plompetorengracht 3 3512 CA Utrecht.

13:30 Ontvangst
14:00 Opening door Maartje Rutten
14:15 – 15:15 Workshopronde 1
15:15 – 15:30 Pauze
15:30 – 16:30 Workshopronde 2
16:30 Afsluiting en borrel

Workshops

1. Dilemmatraining

door Esther van Gaal en Maartje Rutten
Integriteit binnen de zorg krijgt veel aandacht. Een integere organisatie is belangrijk. Integriteit vraagt continu om aandacht. Hoe geeft u als organisatie handen en voeten aan het voorkomen van integriteitsschendingen? De workshop Dilemmatraining start met een korte introductie van het begrip integriteit en het gezamenlijk zoeken naar een definitie ervan. Daarna gaan we dieper in op de verschillende dilemma’s waar medewerkers mee te maken krijgen en hoe daar mee om te gaan.

2. De vaststellingsovereenkomst

door Sanne Dassen en Tom Koomen
Ernstige (gegronde) klachten van patiënten of collega’s, fraude, disfunctioneren, een organisatiewijziging en/of een onoplosbaar arbeidsconflict; er kunnen allerlei redenen zijn om een dienstverband uiteindelijk te willen beëindigen. Een juridisch gevecht betekent meestal veel tijd en geld en gaat vaak ook gepaard met veel emotie of wordt persoonlijk. Een gevecht kent altijd minimaal één verliezer en soms zelf twee. Ook al is iedere situatie anders, vaak is het goed om eerst te onderzoeken of je samen tot een voor beiden acceptabele oplossing kunt komen. Maatwerk speelt daarbij altijd een rol. Wel of geen transitievergoeding? Is de WNT van toepassing? Geldt er een meldplicht (Wkkgz)? Geldt er een opzegtermijn? Wat als de medewerker spijt heeft na ondertekening?

Tijdens deze workshop leert u meer over de zogenaamde vaststellingsovereenkomst (‘vso’). Sanne Dassen en Tom Koomen nemen u mee in hun ervaringen uit de praktijk en gaan in op wat de vso eigenlijk is en wanneer deze kan worden toegepast. Ook belichten zij wat er mag en wat er moet er en wat niet.

3. Het verbeterplan /-traject

door Jacobien Frederix-Gianotten en Gerdin Boelens
Elke HRM-er en leidinggevende weet het: een disfunctionerende medewerker heeft doorgaans recht op een verbeterkans. En niet alleen dat: het disfunctioneren en het verloop van het verbetertraject moeten ook goed worden gedocumenteerd. Een goed dossier is sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid meer dan ooit van essentieel belang.

Tot zover de theorie. De praktijk is echter weerbarstig. Hoe geef je in de praktijk vorm aan een goed verbetertraject? En hoe ziet een goed verbeterplan er eigenlijk uit? Wat is daarin de rol van werkgever en werknemer? Hoe om te gaan met lastige vragen als: mag de bal voor het opstellen van het verbeterplan bij werknemer neergelegd worden en hoe zit het met verplichting van de werkgever om scholing aan te bieden? Hoe lang moet een verbetertraject eigenlijk duren? En wat te doen als sprake is van samenloop van te disfunctioneren en arbeidsongeschiktheid?

Tijdens deze praktijkgerichte workshop passeren al deze vragen de revue. De vragen worden beantwoord aan de hand van, onder andere, de concrete handvatten die volgen uit de uitvoerige jurisprudentie over dit onderwerp. Na een korte inleiding gaan de deelnemers, aan de hand van een concrete casus, ook zelf aan de slag. Doel van de bijeenkomst is dat de deelnemers naar huis gaan in de wetenschap dat zij meer dan ooit goed voorbereid zijn op lastige disfuncioneringstrajecten.

4. De zzp’er

door Mark van de Laar en Martijn Steuten
Ook werkgevers in de zorg maken gebruik van een zogenaamde ‘flexibele schil’. Dat gebeurt zelfs veel. Onderdeel van de flexibele schil zijn de zzp’ers. Recente wetgeving zoals de Wet Arbeidsmarkt in Balans, heeft maar zeer beperkt invloed op de positieve van zzp’ers. Minister Koolmees heeft aangekondigd met nadere maatregelen te zullen komen ten aanzien van de zzp’er. In de brief van 24 januari 2019 zijn al maatregelen genoemd.  Tijdens de workshop zullen wij de positie van de zzp’er bespreken, de arbeidsrechtelijke aspecten (risico’s) hiervan, en vooral ook de stand van zaken van de aangekondigde plannen.

Aanmelden of vragen?

Wilt u deelnemen aan Capra Zorgseminar? Meld u zich dan aan via het formulier hieronder. Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging en meer informatie over het seminar. Het aantal deelnemers per workshop is beperkt. Mocht de door u gewenste workshop geen plek meer hebben, dan nemen we contact met u op. Heeft u (andere) vragen over het Capra Zorgseminar, neem dan gerust contact op met ons op.

Download ook onze brochure Wnra in de zorg

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. De rechtspositie van veel ambtenaren gaat dan sterk lijken op die van ‘gewone’ werknemers. Dat heeft voor veel zorgorganisaties en hun medewerkers de nodige gevolgen. Capra Advocaten staat zorgorganisaties bij in deze veranderingen. Door onze ervaring met het ambtenarenrecht, arbeidsrecht en met transities doen wij dit praktisch en doelgericht. Capra biedt een aantal handvatten om met deze veranderingen om te gaan, download onze brochure Wnra in zorg en lees er meer over.

Meldt u hier aan voor het Zorgseminar

heermevrouw

Ik meld me aan voor de volgende twee workshops (gebruik het menu om uw keuze te maken):

Workshop 1:

Workshop 2:

Ja, graag ontvang ik ook 4 keer per jaar de Zorgnieuwsbrief met daarin actualiteiten en artikelen voor de zorgsector.

Contact over dit onderwerp

Gerdin Boelens

Gerdin Boelens

Advocaat
Vestiging:
Zwolle
Sector:
Overheid, Zorg
Expertteam:
Arbeidsrecht, Amtenarenrecht
Telefoon:
038 - 423 54 14
Mobiel:
06 81 28 84 84

Gerelateerd

Leergang Arbeidsrecht 150 150 Capra Advocaten

Leergang Arbeidsrecht

Een gedegen en actueel overzicht van het civiele arbeidsrecht

lees meer
Masterclass Organisatieveranderingen in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Masterclass Organisatieveranderingen in de zorg

Cursus van een dagdeel over de arbeidsrechtelijke gevolgen van reorganisaties

lees meer
Cursus Dossieropbouw 150 150 Capra Advocaten

Cursus Dossieropbouw

Praktische cursus over de opbouw van een goed personeelsdossier

lees meer
Cursus Inleiding arbeidsrecht 150 150 Capra Advocaten

Cursus Inleiding arbeidsrecht

In twee dagdelen een eerste overzicht van het arbeidsrecht

lees meer
Masterclass integriteit en bewustwording voor leidinggevenden in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Masterclass integriteit en bewustwording voor leidinggevenden in de zorg

Masterclass over integriteit voor leidinggevenden in de zorg

lees meer
Cursus Actualiteiten en verdieping WIA 150 150 Capra Advocaten

Cursus Actualiteiten en verdieping WIA

Cursus van 1 dagdeel over de ins en outs van de WIA

lees meer
Masterclass Intimidatie op de werkvloer vanuit arbeidsrechtelijk perspectief 150 150 Capra Advocaten

Masterclass Intimidatie op de werkvloer vanuit arbeidsrechtelijk perspectief

Masterclass over intimidatie op de werkvloer binnen de zorg

lees meer
Cursus WIA en het eerste en tweede ziektejaar 150 150 Capra Advocaten

Cursus WIA en het eerste en tweede ziektejaar

Na deze cursus weet u de weg binnen de WIA

lees meer
Cursus Normalisering rechtspositie ambtenaren en de Wwz 150 150 Capra Advocaten

Cursus Normalisering rechtspositie ambtenaren en de Wwz

Wat betekenen de Wnra en Wwz voor uw organisatie?

lees meer
Masterclass Disfunctioneren in het ambtenarenrecht 150 150 Capra Advocaten

Masterclass Disfunctioneren in het ambtenarenrecht

Goed voorbereid op disfunctionerende medewerkers

lees meer
Masterclass Vertrekregelingen 150 150 Capra Advocaten

Masterclass Vertrekregelingen

Masterclass over beëindigingsregelingen binnen het publieke domein

lees meer
Cursus Dossieropbouw voor sector Onderwijs 150 150 Capra Advocaten

Cursus Dossieropbouw voor sector Onderwijs

Praktische cursus over de opbouw van een goed personeelsdossier

lees meer
Cursus Normaliseren kun je leren 150 150 Capra Advocaten

Cursus Normaliseren kun je leren

De eerste stappen naar het arbeidsrecht

lees meer
Cursus Integriteit 150 150 Capra Advocaten

Cursus Integriteit

Cursus Integriteit voor overheidswerkgevers

lees meer
Cursus Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA 150 150 Capra Advocaten

Cursus Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA

De rechten, plichten en voordelen als u eigenrisicodrager bent

lees meer
Cursus Cao-recht 150 150 Capra Advocaten

Cursus Cao-recht

Cursus over de gevolgen van het vaststellen van een cao

lees meer
Cursus Arbeidsrecht voor UMC’s 150 150 Capra Advocaten

Cursus Arbeidsrecht voor UMC’s

Gevolgen van de Normalisering voor de UMC’s

lees meer

Blijf op de hoogte

Onze nieuwsbrief Capra Concreet verschijnt ongeveer 10 keer per jaar. In de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte over ontwikkelingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. In de Capra Concreet leest u over interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van het ambtenarenrecht, arbeidsrecht, bestuurlijke samenwerking en andere actuele thema’s die voor u van belang kunnen zijn.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC ‘s-Gravenhage
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
s-gravenhage@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl