Focus op privacy

Focus op privacy

Focus op privacy 150 150 Capra Advocaten

Privacy, en dan in het bijzonder het beschermen van de privacy(rechten) van betrokkenen, is een blijvend punt van aandacht geworden. Dit geldt ook, of misschien wel met name voor de overheid. Gelet daarop willen we enkele actualiteiten met u delen en u informeren over de cursussen en masterclasses die Capra Advocaten voor u kan verzorgen op het gebied van privacy.

Trends en focusgebieden AP tot 2023

In het voorjaar van 2019 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP), de zogenoemde privacywaakhond van ons land, al gemeld dat zowel de meldingen van datalekken als het aantal privacyklachten en privacyvragen elk jaar toenemen. Ook heeft de AP aangegeven zich meer te gaan richten op handhaving. De AP heeft verder laten weten dat de komende jaren, tot 2023, vooral drie trends belangrijk zijn voor het werk van de AP, te weten:

 1. de doorgroei van de datasamenleving;
 2. de toename van digitaal onrecht;
 3. de toename van privacybewustzijn.

Gelet op deze trends, kiest de AP voor de komende jaren als focusgebieden de datahandel, de digitale overheid en artificiële intelligentie en algoritmes. De AP wil het verschil gaan maken door de grenzen te markeren ten aanzien van wat wel of niet kan op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG. Met betrekking tot de digitale overheid vindt de AP het onder andere belangrijk dat de centrale en lokale overheid en de bestuurlijke samenwerkingsverbanden verantwoordelijk omgaan met persoonsgegevens. Databeveiliging en de uitwisseling van persoonsgegevens in samenwerkingsverbanden zijn twee van de specifieke thema’s waarop de AP zich in dat kader vooral gaat focussen.

Dagelijkse praktijk

Capra Advocaten merkt in de dagelijkse praktijk en de onderwerpen waarover wij cliënten adviseren ook dat het privacybewustzijn van betrokkenen toeneemt. Daardoor staan wij cliënten bijvoorbeeld steeds vaker bij in geval van verzoeken om inzage of correctie door burgers of ambtenaren. Daarnaast geldt dat het privacyrecht in ontwikkeling blijft. Zo heeft het Hof Den Haag in het najaar van 2019 geoordeeld dat in geval van een inzageverzoek interne notities hiervan niet per se zijn uitgesloten. Dit lijkt een wijziging van de staande rechtspraak op dit punt. In een volgende editie van de Capra Concreet zullen wij deze uitspraak, vooral de praktische gevolgen hiervan voor het afhandelen van inzageverzoeken, verder bespreken.

Actualiteiten februari 2020

Uitspraak Rechtbank Den Haag over gebruik SyRI
Begin deze maand heeft de Rechtbank Den Haag geoordeeld dat het gebruik van SyRI, het fraudesysteem van de overheid, heel kort gezegd een te grote inbreuk vormt op de privacy van burgers. Kortom de inzet van SyRI is niet toegestaan. Deze uitspraak verbaast niet, maar geeft wel aan dat het geen sinecure is om de privacy van betrokkenen voldoende te waarborgen.

Aantal datalekmeldingen stijgt nog steeds
Ten slotte meldde de AP deze maand dat het aantal datalekmeldingen nog steeds blijft stijgen, ook bij de overheid. Dit komt, zo meldt de AP, mede omdat Nederland voorop loopt op het gebied van digitalisering. Dat maakt het risico op grote en ernstige datalekken in Nederland relatief hoog. Aandacht voor privacybescherming is dus van essentieel belang.

Cursussen en masterclasses op het gebied van privacy(recht)

Capra Advocaten ondersteunt u graag bij uw privacyvraagstukken, ook via de Capra Academie. Wij kunnen de volgende cursussen en masterclasses voor u verzorgen, desgewenst ook inhouse:

 • Inzageverzoeken en andere privacykwesties
 • De AVG en het personeel
 • Actualiteiten Privacyrecht
 • De AVG in vogelvlucht
 • De AVG voor de FG
 • Help een datalek?!
 • Privacy-aandachtspunten in de Zorg
 • Privacy-aandachtspunten in het Onderwijs

Als u meer informatie wilt over één van de genoemde cursussen/masterclasses kunt u contact opnemen met het expertteam via denhaag@capra.nl.

Contact over dit onderwerp

Teaser Medezeggenschap

Onze mensen

Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met een van onze specialisten!

Gerelateerd

Meebetalen aan WW-uitkering bij afwijzing contractverlening? 150 150 Capra Advocaten

Meebetalen aan WW-uitkering bij afwijzing contractverlening?

Artikel

lees meer
Geheime camera’s in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Geheime camera’s in de zorg

Artikel

lees meer
Het uitsluiten van bewijs als gevolg van een privacyschending 150 150 Capra Advocaten

Het uitsluiten van bewijs als gevolg van een privacyschending

Artikel

lees meer
AVG en Personeelszaken; een verstandshuwelijk? 150 150 Capra Advocaten

AVG en Personeelszaken; een verstandshuwelijk?

Artikel

lees meer
Een melding grensoverschrijdend gedrag. En dan? 150 150 Capra Advocaten

Een melding grensoverschrijdend gedrag. En dan?

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl