Focus op privacy

Focus op privacy

Focus op privacy 150 150 Capra Advocaten
image_pdf

Privacy, en dan in het bijzonder het beschermen van de privacy(rechten) van betrokkenen, is een blijvend punt van aandacht geworden. Dit geldt ook, of misschien wel met name voor de overheid. Gelet daarop willen we enkele actualiteiten met u delen en u informeren over de cursussen en masterclasses die Capra Advocaten voor u kan verzorgen op het gebied van privacy.

Trends en focusgebieden AP tot 2023

In het voorjaar van 2019 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP), de zogenoemde privacywaakhond van ons land, al gemeld dat zowel de meldingen van datalekken als het aantal privacyklachten en privacyvragen elk jaar toenemen. Ook heeft de AP aangegeven zich meer te gaan richten op handhaving. De AP heeft verder laten weten dat de komende jaren, tot 2023, vooral drie trends belangrijk zijn voor het werk van de AP, te weten:

 1. de doorgroei van de datasamenleving;
 2. de toename van digitaal onrecht;
 3. de toename van privacybewustzijn.

Gelet op deze trends, kiest de AP voor de komende jaren als focusgebieden de datahandel, de digitale overheid en artificiële intelligentie en algoritmes. De AP wil het verschil gaan maken door de grenzen te markeren ten aanzien van wat wel of niet kan op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG. Met betrekking tot de digitale overheid vindt de AP het onder andere belangrijk dat de centrale en lokale overheid en de bestuurlijke samenwerkingsverbanden verantwoordelijk omgaan met persoonsgegevens. Databeveiliging en de uitwisseling van persoonsgegevens in samenwerkingsverbanden zijn twee van de specifieke thema’s waarop de AP zich in dat kader vooral gaat focussen.

Dagelijkse praktijk

Capra Advocaten merkt in de dagelijkse praktijk en de onderwerpen waarover wij cliënten adviseren ook dat het privacybewustzijn van betrokkenen toeneemt. Daardoor staan wij cliënten bijvoorbeeld steeds vaker bij in geval van verzoeken om inzage of correctie door burgers of ambtenaren. Daarnaast geldt dat het privacyrecht in ontwikkeling blijft. Zo heeft het Hof Den Haag in het najaar van 2019 geoordeeld dat in geval van een inzageverzoek interne notities hiervan niet per se zijn uitgesloten. Dit lijkt een wijziging van de staande rechtspraak op dit punt. In een volgende editie van de Capra Concreet zullen wij deze uitspraak, vooral de praktische gevolgen hiervan voor het afhandelen van inzageverzoeken, verder bespreken.

Actualiteiten februari 2020

Uitspraak Rechtbank Den Haag over gebruik SyRI
Begin deze maand heeft de Rechtbank Den Haag geoordeeld dat het gebruik van SyRI, het fraudesysteem van de overheid, heel kort gezegd een te grote inbreuk vormt op de privacy van burgers. Kortom de inzet van SyRI is niet toegestaan. Deze uitspraak verbaast niet, maar geeft wel aan dat het geen sinecure is om de privacy van betrokkenen voldoende te waarborgen.

Aantal datalekmeldingen stijgt nog steeds
Ten slotte meldde de AP deze maand dat het aantal datalekmeldingen nog steeds blijft stijgen, ook bij de overheid. Dit komt, zo meldt de AP, mede omdat Nederland voorop loopt op het gebied van digitalisering. Dat maakt het risico op grote en ernstige datalekken in Nederland relatief hoog. Aandacht voor privacybescherming is dus van essentieel belang.

Cursussen en masterclasses op het gebied van privacy(recht)

Capra Advocaten ondersteunt u graag bij uw privacyvraagstukken, ook via de Capra Academie. Wij kunnen de volgende cursussen en masterclasses voor u verzorgen, desgewenst ook inhouse:

 • Inzageverzoeken en andere privacykwesties
 • De AVG en het personeel
 • Actualiteiten Privacyrecht
 • De AVG in vogelvlucht
 • De AVG voor de FG
 • Help een datalek?!
 • Privacy-aandachtspunten in de Zorg
 • Privacy-aandachtspunten in het Onderwijs

Als u meer informatie wilt over één van de genoemde cursussen/masterclasses kunt u contact opnemen met het expertteam via denhaag@capra.nl.

Contact over dit onderwerp

Fatou Tevette

Fatou Tevette

Advocaat
Vestiging:
Den Haag
Sector:
Overheid
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Algemene verordening gegevensbescherming, Wet openbaarheid van bestuur
Telefoon:
070 - 364 81 02
Mobiel:
06 18 50 10 61

Gerelateerd

Autoriteit Persoonsgegevens over privacy en corona 150 150 Capra Advocaten

Autoriteit Persoonsgegevens over privacy en corona

Artikel

lees meer
Het coronavirus: vier privacyrechtelijke vragen 150 150 Capra Advocaten

Het coronavirus: vier privacyrechtelijke vragen

Artikel

lees meer
Focus op privacy 150 150 Capra Advocaten

Focus op privacy

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Zorg 2e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Zorg 2e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
12 Vragen en antwoorden over de AVG 150 150 Capra Advocaten

12 Vragen en antwoorden over de AVG

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2017 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2017

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2017 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2017

Artikel

lees meer
Zorg, onderwijs en ambtenaar? 150 150 Capra Advocaten

Zorg, onderwijs en ambtenaar?

Artikel

lees meer
De Registerleraar – deel 2 150 150 Capra Advocaten

De Registerleraar – deel 2

Artikel

lees meer
De Wet openbaarheid van bestuur 150 150 Capra Advocaten

De Wet openbaarheid van bestuur

Artikel

lees meer
Wet aanpak schijnconstructies (WAS) 150 150 Capra Advocaten

Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

Artikel

lees meer
Wachtgeldgegevens en de Wob 150 150 Capra Advocaten

Wachtgeldgegevens en de Wob

Artikel

lees meer
Actualiteiten Wob – Misbruik Wob 150 150 Capra Advocaten

Actualiteiten Wob – Misbruik Wob

Artikel

lees meer
Actualiteiten wob – Vertrekregeling en geheimhouding 150 150 Capra Advocaten

Actualiteiten wob – Vertrekregeling en geheimhouding

Artikel

lees meer
Schrapping dwangsom uit Wet openbaarheid van bestuur (Wob) 150 150 Capra Advocaten

Schrapping dwangsom uit Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Artikel

lees meer
Een Wobverzoek: is het document voor intern beraad? 150 150 Capra Advocaten

Een Wobverzoek: is het document voor intern beraad?

Artikel

lees meer
Mag RTL Nieuws alles vragen? 150 150 Capra Advocaten

Mag RTL Nieuws alles vragen?

Artikel

lees meer
Vertrouwelijk of openbaar? 150 150 Capra Advocaten

Vertrouwelijk of openbaar?

Artikel

lees meer
Ontwikkelingen Wet openbaarheid van bestuur 150 150 Capra Advocaten

Ontwikkelingen Wet openbaarheid van bestuur

Artikel

lees meer
Geheimhoudingsbeding geen reden voor afwijzing Wob-verzoek 150 150 Capra Advocaten

Geheimhoudingsbeding geen reden voor afwijzing Wob-verzoek

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl