Mediation in het onderwijs

Mediation in het onderwijs

Mediation in het onderwijs 150 150 Capra Advocaten

Recentelijk zaten een leerkracht en haar directeur bij mij aan tafel voor een mediation. De mediation was geïnitieerd door de P&O-adviseur van de overkoepelende scholengroep, omdat de leerkracht en de directeur het blijvend oneens waren over de inhoud van een functioneringsverslag. Dit kwam steeds opnieuw ter sprake tussen hen. De dames hadden allebei niet zoveel zin in de mediation. Het grote wantrouwen over en weer was voelbaar. De directeur meende dat het verslag slechts een schriftelijke vastlegging was van de feitelijke situatie. De leerkracht zag dit heel anders. Het verslag was volgens haar een eerste stap richting overplaatsing en daarna ontslag.

Wat ging aan het conflict vooraf?

Tijdens het functioneringsgesprek, naar aanleiding waarvan het functioneringsverslag was opgesteld, had de directeur kritiek geuit op het functioneren van de leerkracht en tevens aan de orde gesteld dat die kritiek werd gedeeld door verschillende collega’s. De leerkracht wilde weten welke collega’s dat waren en vroeg waarom de collega’s die kritiek niet met haar hadden gedeeld. Het gaf de leerkracht in elk geval een zeer onveilig gevoel dat anderen achter haar rug om klaagden over haar. Zij wilde absoluut niet weg van “haar” school, maar kreeg het gevoel dat men van haar af wilde. Het gedoe met de directeur nam zij op de koop toe.  De directeur verwachtte van de leerkracht dat zij er niet alleen voor de kinderen is, maar ook voor haar collega’s. De directeur vroeg ook op dat vlak commitment.

De sfeer tussen de beide dames was grimmig en het leek niet eenvoudig om deze mediation tot een goed einde te brengen. Desondanks gaven de deelnemers aan de mediation in het eerste gesprek aan dat zij het vertrouwen over en weer wilden opbouwen en hun werkrelatie wensten te verbeteren. In dat gesprek (dat tevens het laatste bleek te zijn) werd duidelijk dat al kort na de eerste kennismaking misverstanden waren ontstaan die ervoor hadden gezorgd dat de deelnemers over en weer een negatief beeld van elkaar hadden gekregen. Van dat negatieve beeld vonden zij over en weer steeds de bevestiging. Verder werd duidelijk dat beide dames een gevoel van onveiligheid ervoeren dat werd veroorzaakt door de ander. De heftige verbale reacties van de leerkracht gaven de directeur een onveilig gevoel. De leerkracht was verbaasd om te horen over het gevoel van onveiligheid bij haar directeur. Zij spraken naar elkaar uit dat het niet hun intentie was geweest om de ander een gevoel van onveiligheid te geven.

Communicatie

Met de dames besprak ik wat ik zie gebeuren in hun communicatie: hoe meer de directeur het verslag verdedigde, des te vechtlustiger werd de houding van de leerkracht, en andersom. Met hun eigen gedrag versterkten ze dus het gedrag bij de ander waar zij nu juist zo’n hekel aan hadden. Dat stond een goede samenwerking in de weg. Ik vroeg hen of ze dit wilden veranderen en hoe ze effectiever konden communiceren. Aan de hand van een voorval met een ouder dat ze gezamenlijk naar tevredenheid hadden afgehandeld, kwamen de dames met het voorstel om door middel van het oprecht geïnteresseerd stellen van open vragen (dus zonder oordeel) meer te weten te komen over de visie van de ander. Zo konden zij zich zelfs gesteund voelen door elkaar. Bij mij aan tafel oefenden zij ook nog met het feedbackmodel. De uitkomst van de mediation was dat de directeur en de leerkracht concrete afspraken maakten over het aanpassen van hun communicatie en dat zij in onderling overleg het functioneringsverslag enigszins aanpasten. Samenwerken werd weer mogelijk.

Heeft u vragen over mediation in het algemeen of mijn werkwijze? Neem gerust telefonisch contact met mij op.
Astrid Kraag (06-81 87 93 68)

Contact over dit onderwerp

Teaser Medezeggenschap

Onze mensen

Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met een van onze specialisten!

Gerelateerd

Uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad 150 150 Capra Advocaten

Uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad

Artikel

lees meer
Het stakingsrecht in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Het stakingsrecht in de zorg

Artikel

lees meer
Integriteit politiek ambtsdragers: heikel onderwerp 150 150 Capra Advocaten

Integriteit politiek ambtsdragers: heikel onderwerp

Artikel

lees meer
Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Maastricht – 29 augustus 2024 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Maastricht – 29 augustus 2024

Kennisbijeenkomst 29 augustus 2024

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl