Misverstanden over ABP-pensioen

Misverstanden over ABP-pensioen

Misverstanden over ABP-pensioen 1508 826 Capra Advocaten

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 31 januari 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:768.

Hoewel ambtenaren pas sinds 1 januari 2020 onder het civiele arbeidsrecht vallen, gold dat voor een deel van hun arbeidsvoorwaarden al veel langer. De pensioenaanspraken van de ambtenaar zijn al lang geleden geprivatiseerd. Dat was het gevolg van de wet privatisering ABP van 21 december 1995. Een geschil over een pensioenvordering van een ambtenaar komt daarom voor de civiele rechter.

Wet privatisering ABP en misverstanden

Regelmatig blijkt dat er misverstanden bij ambtenaren bestaan over hun pensioenrechten. De uitspraak van het Hof ’s-Hertogenbosch is daarvan een goed voorbeeld. Een ambtenaar van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kon gebruik maken van de FLO-regeling (functioneel leeftijdsontslag) op de leeftijd van 60 jaar. Vanwege de afschaffing van de FPU (flexibel pensioen en uittreden), was er een voorziening getroffen die inhield dat de ambtenaar de mogelijkheid kreeg om zijn ouderdomspensioen eerder te laten ingaan dan per de AOW-leeftijd, door gebruik te maken van het ABP KeuzePensioen. Het Ministerie hield voorlichtingsbijeenkomsten over de FLO-regeling en ook iemand van ABP was daar bij aanwezig. De ambtenaar vroeg om een berekening van zijn pensioenrechten en kreeg van een medewerker van ABP een brief, waarin een indicatie werd gegeven van zijn ouderdomspensioen, ingaande op de leeftijd van 65 jaar.

De ambtenaar maakte daarna gebruik van de FLO-regeling en hij werd door ABP geïnformeerd over de hoogte van zijn pensioen bij gebruikmaking van het ABP Keuzepensioen. De ambtenaar koos er voor om het KeuzePensioen in te laten gaan op de leeftijd van 63,5 jaar. Hij kwam er later achter dat hij per de AOW-datum een lager pensioen ontving dan hij had verwacht en hij verwees naar de brief die hij eerder van ABP had gehad.

Indicatie

In die brief van ABP stond dat het om een indicatie ging en dat was natuurlijk ook wat ABP in de procedure aangaf. Bovendien gaf ABP aan dat het ging om een indicatie gebaseerd op een ouderdomspensioen met ingang van de 65-jarige leeftijd, terwijl de ambtenaar zelf het pensioen op de leeftijd van 63,5 had laten ingaan. De ambtenaar had volgens ABP zelf kunnen weten dat het pensioenbedrag niet hetzelfde zou blijven. De kantonrechter en ook het Hof ’s-Hertogenbosch gaven ABP daarin gelijk. Volgens het Hof had de ambtenaar zichzelf beter moeten laten informeren. ABP komt er daarom ‘zonder kleerscheuren vanaf’ in deze procedure.

Les voor overheidswerkgevers?

Waarom kwam het dan toch tot zo’n lange procedure? Opmerkelijk is vooral dat het Hof zegt dat het de taak van het Ministerie was om de misverstanden, die er bij de ambtenaar bleken te bestaan over zijn pensioen, te voorkomen. “Waar het om gaat is dat het op de weg lag van het Ministerie om appellant te informeren over de consequenties van de FLO-regeling (…). Het Ministerie was daarvoor als werkgever verantwoordelijk.”

Wat kunnen overheidswerkgevers hiervan leren? Wees heel duidelijk in de voorlichting over pensioenrechten, anders kan het tot lange en onnodige procedures leiden.

Cursus: Actualiteiten (publiek) arbeidsrecht ‘stand van zaken na de Wnra’

Met de cursus ‘Actualiteiten (publiek) arbeidsrecht ‘stand van zaken na de Wnra‘ bent u in één middag op de hoogte van de laatste wet- en regeling en de actuele jurisprudentie. De cursus wordt incompany aangeboden, zowel op locatie als online.

Op de hoogte blijven van de laatste Blogs Publiek Arbeidsrecht?

Wilt u op de hoogte blijven van onze laatste blogs over Publiek Arbeidsrecht? Volg dan Capra Advocaten op LinkedIn of op Twitter of schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Gerdin Boelens

Gerdin Boelens

Advocaat
Vestiging:
Zwolle
Sector:
Overheid, Zorg
Expertteam:
Arbeidsrecht, Amtenarenrecht
Telefoon:
038 - 423 54 14
Mobiel:
06 81 28 84 84
Marien Korevaar

Marien Korevaar

Advocaat
Vestiging:
Zwolle
Sector:
Overheid, Onderwijs
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Klokkenluidersregelingen
Telefoon:
038 - 423 54 14
Mobiel:
06 48 17 89 37

Blogs

Arbeidsrechtelijke rechtszaken over ambtenaren in de tweede helft van 2020 1508 826 Capra Advocaten

Arbeidsrechtelijke rechtszaken over ambtenaren in de tweede helft van 2020

Blog Publiek Arbeidsrecht

lees meer
Toename van arbeidsrechtelijke rechtszaken over ambtenaren 1508 826 Capra Advocaten

Toename van arbeidsrechtelijke rechtszaken over ambtenaren

Blog Publiek Arbeidsrecht

lees meer
Een deal over een dienstverband voor 01-01-2020 is een arbeidsovereenkomst maar geen geslaagde deal (bezint voor gij begint) 1508 826 Capra Advocaten

Een deal over een dienstverband voor 01-01-2020 is een arbeidsovereenkomst maar geen geslaagde deal (bezint voor gij begint)

Blog Publiek Arbeidsrecht

lees meer
CRvB-jurisprudentie blijft relevant voor ambtenaren 1508 826 Capra Advocaten

CRvB-jurisprudentie blijft relevant voor ambtenaren

Blog Publiek Arbeidsrecht

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl