Nieuwe modellen voor reglementen en statuten van de medezeggenschapsraad

Nieuwe modellen voor reglementen en statuten van de medezeggenschapsraad

Nieuwe modellen voor reglementen en statuten van de medezeggenschapsraad 150 150 Capra Advocaten

Onlangs heeft een herziening plaatsgevonden van de modellen voor reglementen en statuten van de medezeggenschapsraad. De aanleiding voor deze herziening is een actualisering aan de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast zijn veel voorkomende knelpunten in het functioneren van medezeggenschapsraden aangepakt.

De wijzigingen hebben onder meer betrekking op de omvang en samenstelling van de MR, de verkiezingen, de tijdelijke vervanging van MR-leden en de informatieverstrekking van het bevoegd gezag aan de MR. Er is een aantal facultatieve bepalingen toegevoegd.

Voor wie zijn deze wijzigingen relevant?

Deze wijzigingen zijn relevant voor de sectoren PO en VO en voor het (V)SO.

In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) is in artikel 21, eerste lid vastgelegd dat het bevoegd gezag elke twee jaar een medezeggenschapsstatuut vaststelt.

Indien het moment van hernieuwd vaststellen van een medezeggenschapsstatuut is aangebroken, kan het vernieuwde model hiervoor het beste worden gebruikt.

Hoewel de WMS ten aanzien van de medezeggenschapsreglementen geen bepaling bevat over periodieke vaststelling ervan, is het vanzelfsprekend wel zo efficiënt om bij de vaststelling van een nieuw managementstatuut, tevens de vernieuwde tekst van het model reglement medezeggenschap mee te nemen.

Het is overigens niet verplicht om de (nieuwe) modelteksten integraal over te nemen; de school kan er – in overleg met de MR uiteraard – voor kiezen om eigen teksten te implementeren.

Wat is er aangepast in de tekst van het modelstatuut?

De belangrijkste wijzigingen die zijn opgenomen in het modelstatuut zijn terug te lezen op de pagina van https://www.infowms.nl/modelstatuten/:
De voornaamste aanpassingen in de modelstatuten zijn:

In het artikel over informatieverstrekking door het bevoegd gezag:
geschrapt is ‘al dan niet gevraagd’
– bij de wijze van informatieverstrekking is toegevoegd de keuzemogelijkheid tussen schriftelijk of digitaal
– toegevoegd is dat het bevoegd gezag de (G)MR of de geledingen moet wijzen op de instemmings- of adviesbevoegdheid

In de artikelen over informatieverstrekking aan betrokkenen en onderlinge informatieverstrekking:
– bij de wijze van informatieverstrekking is toegevoegd de keuzemogelijkheid tussen schriftelijk of digitaal

In het artikel over faciliteiten:
– gewijzigd is de bepaling over de redelijkerwijs noodzakelijke kosten

Wat is er aangepast in de tekst van het modelreglement?

De belangrijkste wijzigingen die zijn opgenomen in het modelreglement zijn terug te lezen op de pagina van infowms:
De aanpassingen in de modelreglementen zijn omvangrijker van aard. De opsomming die op de WMS-website van Stichting Onderwijsgeschillen wordt gegeven, luidt als volgt:

“In de modelreglementen is zo veel gewijzigd, dat het aan te raden is om uit te gaan van de nieuwe documenten en deze aan te passen aan uw eigen situatie.
Als het toch de voorkeur heeft om uit te gaan van het al bestaande reglement voor uw school, dan vindt u hieronder een (onvolledig) overzicht van de belangrijkste aanpassingen:

– er zijn facultatieve bepalingen toegevoegd over de samenstelling van de (G)MR en kiesgroepen
– er is een facultatieve bepaling toegevoegd over het aftreden van de leden van de (G)MR
– het artikel over kandidaatstelling is verduidelijkt en er is een onderdeel over kiesgroepen toegevoegd
– bij de artikelen over de verkiezingen is de mogelijkheid van digitale stemming toegevoegd en er is een facultatieve bepaling over kiesgroepen toegevoegd
– bij het artikel over de uitslag van de verkiezingen en over tussentijdse vacatures zijn facultatieve bepalingen over kiesgroepen toegevoegd
– er is een facultatief artikel over de tijdelijke vervanging van MR-leden toegevoegd
– het artikel over informatieverstrekking is aangepast
– bij het artikel over de instemmingsbevoegdheid van de oudergeleding is een facultatieve bepaling toegevoegd over de faciliteitenregeling
– aan de artikelen over het indienen van agendapunten door personeel en ouders en over het raadplegen van personeel en ouders zijn voorbeelden toegevoegd
– het artikel over de wijziging van het reglement en de werkingsduur is verduidelijkt.”

Vragen?

Roept het bovenstaande vragen op of stelt u er prijs op dat de bestaande reglementen en statuten tegen het licht worden gehouden? Bel ondergetekende of uw vaste contactpersoon bij Capra Advocaten.

Contact over dit onderwerp

Ad Kerkhof

Ad Kerkhof

Advocaat
Vestiging:
's-Hertogenbosch
Sector:
Onderwijs, Overheid
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht
Telefoon:
073 - 613 13 45
Mobiel:
06 18 50 10 54

Gerelateerd

Uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad 150 150 Capra Advocaten

Uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad

Artikel

lees meer
Hoofdlijnenakkoord: wat betekent dit voor het onderwijs? 150 150 Capra Advocaten

Hoofdlijnenakkoord: wat betekent dit voor het onderwijs?

Artikel

lees meer
AVG en Personeelszaken; een verstandshuwelijk? 150 150 Capra Advocaten

AVG en Personeelszaken; een verstandshuwelijk?

Artikel

lees meer
Advieskosten van een MR: wie betaalt de rekening? 150 150 Capra Advocaten

Advieskosten van een MR: wie betaalt de rekening?

Artikel

lees meer
Inspraak van de specialist ouderengeneeskunde 150 150 Capra Advocaten

Inspraak van de specialist ouderengeneeskunde

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl