Vincent van Cruijningen

Mr. V.L.S. (Vincent) van Cruijningen (1970) * Nederlands Recht Nijmegen * 2000 Capra Advocaten * sinds februari 2005 advocaat * voorheen militair jurist en stafmedewerker Arbeidsrecht bij Defensie* auteur Het burgerlijke ambtenarenrecht, Arbeidsrecht bij de Overheid en Kennisbank rechtspositie ambtenaren * griffier Mobiele rechtbank (militaire kamer) * voorzitter Geschillencommissie Rotterdam * algemeen voorzitter bezwarencommissie gemeente Westland * plv voorzitter gezamenlijke bezwaarschriftencommissie Ermelo, Harderwijk, Zeewolde en Meerinzicht

Capra Advocaten opereert van oudsher in het publieke domein. Ik zie het als een voorrecht om als advocaat betrokken te mogen zijn bij zaken die ertoe doen en die ook maatschappelijk relevant zijn. In een vorig werkzaam leven viel het mij al op dat in veel ambtenarenzaken die gepubliceerd werden en die ergens over gingen werd geprocedeerd door Capra Advocaten, toen nog aangeduid met de volledige naam Centraal Adviesbureau voor Publiek Recht en Administratie. Die zaken werden in de regel gewonnen, wat niet alleen iets zegt over professionaliteit maar ook over oog voor recht en rede. Capra Advocaten staat voor bewezen kennis en maakt het mogelijk te spelen in de eredivisie van de advocatuur; dat sprak en spreekt me nog steeds bijzonder aan.

Bij de uitoefening van mijn praktijk vind ik het met name van belang zo snel mogelijk tot een voor de cliënt gunstig resultaat te komen. Vaak is dat een regeling in der minne, maar ik vind het belangrijk te bewaken dat de uitkomst ook dan binnen de grenzen blijft van het redelijke en aan iedereen is uit te leggen. De tijd van goudgerande regelingen ligt achter ons en ik vind het wezenlijk in het oog te houden dat het veelal gaat om gemeenschapsgeld. Zo vind ik het bijvoorbeeld in het algemeen niet aanvaardbaar om de ambtenaar die een greep in de kas doet vrijwillig te laten vertrekken en hem nog geld mee te geven ook. Uit het oogpunt van integriteit van de openbare dienst past in zo’n zaak maar één oplossing en dat is een strafontslag, ook als dat betekent dat tegen dat besluit zal worden geprocedeerd.

Naast mijn hoofdfunctie maak ik mij nuttig door op te treden als voorzitter van bezwarencommissies, waaronder die van groot Rotterdam. Ik publiceer regelmatig in handboeken en vaktijdschriften, ben betrokken bij de opleiding van jonge collega’s en ook actief als reserve-officier van de Koninklijke Landmacht.

Artikelen

Hieronder vindt u een overzicht van de artikelen van Vincent van Cruijningen.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl