Bestuurlijke samenwerking

Bestuurlijke samenwerking

Bestuurlijke samenwerking is voor veel klanten van Capra Advocaten een terugkerend ‘hot item’. In de zorgsector, in het onderwijs en binnen (semi) overheidsorganisaties wordt vaak over samenwerking gesproken en wordt ook op vele manieren samenwerking gezocht. Bestaande relaties worden gewijzigd of verbroken en nieuwe worden aangegaan. Het Interbestuurlijk programma gericht op een tiental belangrijke maatschappelijke thema’s speelt daarbij een grote rol. De handreiking Interbestuurlijk samenwerken van de VNG doet dat eveneens.

Die samenwerking kan op allerlei manieren worden uitgevoerd. Partijen kunnen kiezen voor een ‘lichte’ vorm van bestuurlijke samenwerking tot een volledige fusie. Daar zitten nog vele varianten tussen. Voorbeelden hiervan zijn samenwerking op het gebied van zorgtaken, muziek- en cultuureducatie, belastingsamenwerking, RUD-vorming, de oprichting van shared service centers, gemeenschappelijke bestuursdiensten (ambtelijke fusies).

Samenwerkingsvormen bij bestuurlijke samenwerking

Hoe kunnen partijen hun bestuurlijke samenwerking het beste vormgeven? Er zijn diverse oplossingen mogelijk. Te denken valt onder meer aan:

  • een ‘los samenwerkingsverband’ op basis van gemaakte afspraken die al dan niet in een overeenkomst worden neergelegd
  • een stichting
  • een BV of NV
  • een coöperatieve vereniging
  • een gemeenschappelijke regeling
  • een fusie/gemeentelijke herindeling

Bestuurlijke samenwerking en de gevolgen voor het personeel

Bestuurlijke samenwerking heeft vaak ook gevolgen voor de medewerkers van de organisaties die samengaan of gaan samenwerken. Wat de gevolgen zijn, hangt uiteraard ook af de vorm van de samenwerking. Verandert de rechtspositie van de medewerkers? Treden de medewerkers in dienst van de nieuwe organisatie, veranderen hun takenpakketten of worden ze gedetacheerd vanuit andere organisaties? Het antwoord op deze vragen is bepalend voor het vaststellen van de gevolgen van de mogelijke samenwerking en daarmee ook voor de keuzes die gemaakt worden.

Vraag Capra Advocaten om advies bij bestuurlijke samenwerking

U kunt onze experts al in een vroeg stadium betrekken bij het proces. We helpen u dan bij het maken van strategische keuzes en het afwegen van voor- en nadelen van de diverse mogelijkheden. Wij beantwoorden ook tal van andere vragen die spelen in de voorfase van de bestuurlijke samenwerking.

Daarna denken we met u mee over de gevolgen van de samenwerking voor de arbeidsrelatie van de medewerkers. We kennen de (politieke) omgeving waarbinnen de besluitvorming moet plaatsvinden. We adviseren graag over de vraag hoe uw organisatie de uitvoering van de taken het beste kan waarborgen. Daarbij besteden we uiteraard ook aandacht aan een éénduidige aansturing van de organisatie en uw medewerkers. Een bestuurlijke samenwerking wordt een succes als de juridische vorm van de organisatie en de positie en de aansturing van het personeel goed geregeld is.

Quickscan gewijzigde GR

Naar aanleiding van een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen die op 1 juli 2022 in werking is getreden, moeten alle bestaande Gemeenschappelijke Regelingen uiterlijk 1 juli 2024 aangepast zijn aan die gewijzigde wet. Velen zijn daarmee al bezig. Capra biedt aan een Quickscan uit te voeren op het resultaat voordat dat ter besluitvorming wordt aangeboden aan de deelnemers. Lees er hier meer over.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan contact op met een van onze specialisten.

Direct
naar

Actueel

Capra Academie
Samenwerken, ook als het anders moet. 2048 1365 Capra Advocaten

Samenwerken, ook als het anders moet.

Artikel

lees meer
Inwerkingtreding Omgevingswet: 1 juli 2022 150 150 Capra Advocaten

Inwerkingtreding Omgevingswet: 1 juli 2022

Artikel

lees meer

Specialisten

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met onze specialisten, zij helpen u graag verder.

Jan-Paul van Zanten Capra Den Haag

Jan-Paul van Zanten

Advocaat
Vestiging:
Den Haag
Sector:
Overheid
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht
Telefoon:
070 - 36 48 102
Mobiel:
06 42 55 02 25
Sjoerd Richters Capra Den Bosch

Sjoerd Richters

Advocaat
Vestiging:
's-Hertogenbosch
Sector:
Overheid, Onderwijs
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht
Telefoon:
073 - 613 13 45
Mobiel:
06 48 97 21 37

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
s-gravenhage@capra.nl
Kvk nr. 27333997

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-760 06 09
maastricht@capra.nl