GR-quickscan

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is met ingang van 1 juli 2022 gewijzigd. De wijziging heeft tot doel de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te versterken. De kaderstellende en controlerende rollen die gemeenteraden hierbij hebben, worden daartoe versterkt. Alle gemeenschappelijke regelingen moeten vóór 1 juli 2024 zijn aangepast aan de gewijzigde Wgr.

Gemeenschappelijke regelingen aanpassen vóór 1 juli 2024

In vrijwel alle gevallen geldt dat de tekst van de nu geldende gemeenschappelijke regelingen zal moeten worden aangepast aan de gewijzigde Wgr. De wetgever heeft bepaald dat dit vóór 1 juli 2024 gerealiseerd dient te zijn.

Capra helpt u met de GR-quickscan

Omdat de procedure om tot wijziging van een gemeenschappelijke regeling te komen tijdrovend is, is het zaak om daar op tijd werk van te maken. Velen zijn daarmee aan de slag gegaan en de processen zijn veelal in een afrondende fase. Capra kan u daarbij helpen met een finale GR-quickscan voor een laatste check en de spreekwoordelijke punten op de ‘i.

De GR-quickscan houdt in, dat Capra uw concept gewijzigde gemeenschappelijke regeling nog een laatste keer toetst of alle noodzakelijke wijzigingen ingevolge de gewijzigde Wgr op een juiste manier zijn doorgevoerd. Daar waar nodig kunnen tekstvoorstellen aanreikt worden voor aan te brengen laatste veranderingen.

Indien u de volledige gemeenschappelijke regeling door ons wenst te toetsen, dan is dat uiteraard ook mogelijk. Omdat er grote verschillen zitten tussen gemeenschappelijke regelingen betreft dit maatwerk. U kunt zich hiervoor wenden tot de contactpersonen onderaan deze pagina om uw wensen kenbaar te maken en een kostenindicatie te ontvangen.

Kosten GR quickscan

Capra biedt u de GR quickscan aan voor een vaste prijs van € 1.250,- exclusief btw. In aanvulling op de GR quickscan kan Capra u ook ondersteunen in de procedure tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling en bij het verder aanpassen van de gemeenschappelijke regeling op basis van de aanbevolen wijzigingen. Daarover dienen dan aparte prijsafspraken te worden gemaakt.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Heeft u vragen over de GR-quickscan, neem contact op met één van onze specialisten onderaan deze pagina of gebruik het onderstaande formulier.

  • Aanhef heermevrouw
  Direct
  naar

  Actueel

  Capra Academie
  Samenwerken, ook als het anders moet. 2048 1365 Capra Advocaten

  Samenwerken, ook als het anders moet.

  Artikel

  lees meer

  Contact

  Heeft u vragen? Neem dan contact op met een van onze specialisten.

  Jan-Paul van Zanten Capra Den Haag

  Jan-Paul van Zanten

  Advocaat
  Vestiging:
  Den Haag
  Sector:
  Overheid
  Expertteam:
  Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht
  Telefoon:
  070 - 36 48 102
  Mobiel:
  06 42 55 02 25
  Sjoerd Richters Capra Den Bosch

  Sjoerd Richters

  Advocaat
  Vestiging:
  's-Hertogenbosch
  Sector:
  Overheid, Onderwijs
  Expertteam:
  Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht
  Telefoon:
  073 - 613 13 45
  Mobiel:
  06 48 97 21 37

  Onze nieuwsbrief

  Blijf op de hoogte

  Wij houden u graag op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

  Vestiging Den Haag
  Laan Copes van Cattenburch 56
  2585 GC Den Haag
  Telefoon 070-364 81 02
  Fax 070-361 78 47
  s-gravenhage@capra.nl
  Kvk nr. 27333997

  Vestiging ‘s-Hertogenbosch
  Bastion Vught 1
  5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
  Telefoon 073-613 13 45
  Fax 073-614 82 16
  s-hertogenbosch@capra.nl

  Vestiging Zwolle
  Terborchstraat 12
  8011 GG Zwolle
  Telefoon 038-423 54 14
  Fax 038-423 47 84
  zwolle@capra.nl

  Vestiging Maastricht
  Spoorweglaan 7
  6221 BS Maastricht
  Telefoon 043-7 600 600
  Fax 043-760 06 09
  maastricht@capra.nl