Bewustwordingsgesprek integriteit individuele raadsleden

Bevorder de bewustwording van integriteit bij raadsleden

Bestuurlijk Nederland is gebaat bij een integer bestuur. Integer handelen van bestuurders wordt dan ook een steeds belangrijker issue waar ook gemeenteraadsleden mee geconfronteerd worden. Gemeenten stellen gedragscodes op voor de raadsleden. In zo’n gedragscode is bijvoorbeeld bepaald dat een raadslid zich onthoudt van al hetgeen het aanzien van het raadslidmaatschap en het aanzien van de raad schaadt. Maar wat moet daar nu onder worden verstaan?

Gemeenten stellen gedragscodes op voor de raadsleden.
Maar wat moet daar nu onder worden verstaan?

Capra biedt het gekozen raadslid de mogelijkheid om met een medewerker van Capra in gesprek te gaan om samen de integriteitsrisico’s te bespreken die aan het raadslidmaatschap zijn verbonden. Hierbij komen ook onderwerpen aan de orde zoals bijvoorbeeld belangenverstrengeling, beïnvloeding van buiten en ondermijning. Na het gesprek is het gekozen raadslid zich meer bewust van de integriteitsrisico’s die aan het raadslidmaatschap kleven en hoe hij deze kan pareren.

We zien dat de ene gemeente aan ieder individueel raadslid de keuze laat om er gebruik van te maken, maar het komt ook voor dat bijvoorbeeld binnen het presidium is afgesproken dat alle raadsleden een gesprek met de onderzoeker hebben.

Onderwerpen zoals belangenverstrengeling
en ondermijning komen aan de orde

De onderzoeker bereidt het gesprek voor, eventueel aan de hand van informatie die het raadslid voorafgaand aan het gesprek met de onderzoeker deelt. Het gesprek op zich tussen het raadslid en de onderzoeker van Capra duurt 30 minuten. Mochten uit het gesprek met het raadslid zaken naar voren komen die vragen om een nader onderzoek en/of een advies over risicobeperkende maatregelen, dan worden over de omvang en de kosten nadere afspraken gemaakt.

Mocht uw gemeente een andere invulling willen geven aan de bewustwording over integriteit bij raadsleden, dan kunt u daarover contact met ons opnemen. We maken dan uiteraard graag afspraken op maat met u.

Wilt u meer weten?

Heeft u vragen over het bewustwordingsgesprek integriteit voor individuele raadsleden of wilt u deze inzetten voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier of met een van onze specialisten onderaan deze pagina. Zij helpen u graag verder.


  Contact

  Heeft u vragen over het bewustwordingsgesprek integriteit voor individuele raadsleden? Neem dan contact op met een van onze specialisten.

  Jan Blanken Capra Den Haag

  Jan Blanken

  Advocaat
  Vestiging:
  Den Haag
  Sector:
  Overheid
  Expertteam:
  Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Schadevergoedingsrecht, Rechtspositie bestuurders
  Telefoon:
  070 - 364 81 02
  Mobiel:
  06 18 50 10 59
  Marion Kolijn-van de Merwe Capra Zwolle

  Marion Kolijn-van de Merwe

  Advocaat
  Vestiging:
  Zwolle
  Sector:
  Overheid
  Expertteam:
  Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Sociaal Zekerheidsrecht, Normalisering
  Telefoon:
  038 - 423 54 14
  Mobiel:
  06 42 79 89 96
  Jos de Roover Capra Den Bosch

  Jos de Roover

  Advocaat
  Vestiging:
  's-Hertogenbosch
  Sector:
  Overheid
  Expertteam:
  Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Participatiewet, Aanbestedingsrecht, Normalisering
  Telefoon:
  073 - 613 13 45
  Mobiel:
  06 41 66 02 66
  Geen berichten gevonden.

  Onze nieuwsbrief

  Blijf op de hoogte

  Wij houden u graag op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

  Vestiging Den Haag
  Laan Copes van Cattenburch 56
  2585 GC Den Haag
  Telefoon 070-364 81 02
  Fax 070-361 78 47
  s-gravenhage@capra.nl
  Kvk nr. 27333997

  Vestiging ‘s-Hertogenbosch
  Bastion Vught 1
  5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
  Telefoon 073-613 13 45
  Fax 073-614 82 16
  s-hertogenbosch@capra.nl

  Vestiging Zwolle
  Terborchstraat 12
  8011 GG Zwolle
  Telefoon 038-423 54 14
  Fax 038-423 47 84
  zwolle@capra.nl

  Vestiging Maastricht
  Spoorweglaan 7
  6221 BS Maastricht
  Telefoon 043-7 600 600
  Fax 043-760 06 09
  maastricht@capra.nl