Integriteitsanalyse bestuurders en toezichthouders in het onderwijs

Met de Integriteitsanalyse bestuurders en toezichthouders in het onderwijs bevordert u bestuurlijke integriteit

Integriteit is van het grootste belang voor het goed functioneren van de onderwijssector. Het onderwijs heeft een belangrijke rol in de vorming van kinderen en jongeren. De bijzondere positie van onderwijsinstellingen vereist de hoogst mogelijke mate van integriteit. Voortdurende aandacht voor integriteit is noodzakelijk. Capra Advocaten kent binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg de geldende regels en bestaande risico’s. Onze expertise voorziet in ondersteuning bij het kweken van integriteitsbesef, bewustwording van (niet) integer handelen en juridisch advies.

Capra Advocaten heeft een lange traditie
op het gebied van integriteit

Voor bestuurders en toezichthouders in het onderwijs geldt dat zij primair zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun integriteit. Daarvoor zijn diverse leidraden beschikbaar zoals de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs, de Code Goed Onderwijsbestuur VO of de Code goed bestuur universiteiten.

Het bevoegd gezag dat de bestuurder of toezichthouder aanstelt heeft hierbij echter ook een verantwoordelijkheid. Bij de aanstelling dienen de wettelijke vereisten ter zake de scheiding van bestuur en intern toezicht in acht te worden genomen evenals de in de organisatie geldende integriteitscode, bijvoorbeeld ter zake van nevenfuncties.

Om onderwijsorganisaties te ondersteunen biedt Capra Advocaten een integriteitsanalyse aan, die tot doel heeft om mogelijke integriteitsrisico’s in kaart te brengen en daarover met de kandidaat een gesprek te voeren, ten einde de bewustwording van deze – en andere – risico’s te vergroten.

Integriteitsanalyse

De integriteitsanalyse wordt uitgevoerd door een advocaat van Capra Advocaten en bestaat uit de volgende onderdelen:

 • verstrekken gegevens door de kandidaat-bestuurder / kandidaat-toezichthouder
 • voeren van een bewustwordingsgesprek
 • analyse van de informatie
 • rapportage
 • kosteloos sparren met een advocaat

Verstrekken gegevens door de kandidaat
Aan de hand van een vragenformulier verstrekt de kandidaat gegevens over onder meer nevenfuncties. Hierbij wordt ook de kennis van de gedragscode van de onderwijsinstelling getoetst. Deze gegevens vormen het uitgangspunt voor een gesprek met de kandidaat.

Een te benoemen bestuurder of toezichthouder dient eveneens in bezit te zijn van een verklaring omtrent gedrag (VOG) die niet ouder is dan drie maanden. Dit houdt in dat de VOG onderdeel uitmaakt van de gegevens die de kandidaat dient te overleggen.

Het gesprek met de kandidaat
Het gesprek met de kandidaat duurt ongeveer een uur. Dit gesprek bestaat uit twee onderdelen:

 1. Bewustwording: het onderwerp integriteit wordt ingevuld aan de hand van voorbeelden die relevant zijn voor de kandidaat. Hierbij staat de bewustwording van de kandidaat in zijn handelen als toekomstig bestuurder of toezichthouder centraal.
 2. Scan op integriteitsrisico’s: aan de hand van de door de kandidaat verstrekte informatie worden de mogelijke risico’s geïnventariseerd en besproken. Te denken valt aan persoonlijke of financiële belangenverstrengeling en nevenfuncties. Niet alleen de kandidaat zelf, maar ook zijn of haar directe relaties en netwerk zijn onderwerp van gesprek.

Analyse en rapportage na afloop van gesprek
Na afloop van het gesprek analyseren we de gegevens en het gesprek. Vervolgens stelt de advocaat van Capra een korte rapportage op. Deze rapportage wordt, na instemming van de kandidaat, aan de Raad van Toezicht gezonden. Het rapport bestaat uit een weergave van de geraadpleegde stukken, de met de kandidaat besproken onderwerpen, de mogelijke integriteitsrisico’s en eventuele aanbevelingen. Het is een persoonlijk advies aan de Raad van Toezicht dat bedoeld is voor intern beraad.

Integriteitskwesties zijn een belangrijke reden voor het vertrek
van bestuurders in maatschappelijke functies

Kosteloos sparren met een advocaat inbegrepen bij de integriteitsanalyse
Wanneer de kandidaat daadwerkelijk als bestuurder of toezichthouder wordt benoemd, bieden wij gedurende de zittingsperiode de mogelijkheid gebruik te maken van onze gratis telefonische helpdesk voor vragen ter zake integriteit. Zo kunt u eenvoudig een eerste advies inwinnen bij één van onze advocaten.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over de Integriteitsanalyse? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier of met een van onze specialisten onderaan deze pagina. Zij helpen u graag verder.

  • Aanhef heermevrouw
  Direct
  naar

  Contact

  Heeft u vragen over de Integriteitsanalyse voor bestuurders en toezichthouders in het onderwijs? Neem dan contact op met een van onze specialisten.

  William van Wijngaarden Capra Den Haag

  William van Wijngaarden

  Advocaat
  Vestiging:
  Den Haag
  Sector:
  Overheid, Onderwijs
  Expertteam:
  Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht
  Telefoon:
  070 - 364 81 02
  Mobiel:
  06 45 63 95 56
  Bart-Jeroen Boiten Capra Zwolle

  Bart Jeroen Boiten

  Advocaat
  Vestiging:
  Zwolle
  Sector:
  Onderwijs, Overheid
  Expertteam:
  Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Onderwijsrecht, Reorganisatie, Normalisering
  Telefoon:
  038 - 423 54 14
  Mobiel:
  06 48 18 15 94

  Onze nieuwsbrief

  Blijf op de hoogte

  Wij houden u graag op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

  Vestiging Den Haag
  Laan Copes van Cattenburch 56
  2585 GC Den Haag
  Telefoon 070-364 81 02
  Fax 070-361 78 47
  s-gravenhage@capra.nl
  Kvk nr. 27333997

  Vestiging ‘s-Hertogenbosch
  Bastion Vught 1
  5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
  Telefoon 073-613 13 45
  Fax 073-614 82 16
  s-hertogenbosch@capra.nl

  Vestiging Zwolle
  Terborchstraat 12
  8011 GG Zwolle
  Telefoon 038-423 54 14
  Fax 038-423 47 84
  zwolle@capra.nl

  Vestiging Maastricht
  Spoorweglaan 7
  6221 BS Maastricht
  Telefoon 043-7 600 600
  Fax 043-760 06 09
  maastricht@capra.nl