Gemeenten: Integriteitsanalyses en bewustwording wethouders en raadsleden

Capra Advocaten biedt diverse diensten aan die helpen bij de implementatie van het integriteitsbeleid van de gemeente, zoals de risicoanalyse integriteit wethouders en bewustwording integriteit voor wethouders en raadsleden. Het uitvoeren hiervan vindt plaats zodra na gemeenteraadsverkiezingen de kandidaat bestuurders en de samenstelling van de gemeenteraad bekend zijn. Het is echter ook mogelijk een bij tussentijdse wisseling van bestuurs- of gemeenteraadsleden van deze dienst gebruik te maken. Capra Advocaten is expert in integriteitskwesties en kent binnen de sector overheid de risico’s en de regels. We voeren integriteitsanalyses uit voor bestuurders, wethouders en individuele raadsleden. Het kweken van bewustwording rondom integriteit is van groot belang. We worden regelmatig ingezet voor bewustwordingstrainingen van bijvoorbeeld raadsleden bij gemeenten. U leest er hieronder meer over.

1. Risicoanalyse integriteit wethouders

Direct na de verkiezingen en de coalitieonderhandelingen, maar soms ook op andere momenten, vindt een zoektocht naar een geschikte wethouder plaats. In de benoemingsprocedure van de wethouders verdient de bewustwording van integer handelen nadrukkelijk aandacht. Lees meer over waarom dit zo belangrijk is en wat wij hierin kunnen betekenen.

2. Bewustwordingsgesprek integriteit individuele raadsleden

Bestuurlijk Nederland is gebaat bij een integer bestuur. Integer handelen van bestuurders wordt dan ook een steeds belangrijker issue waar ook gemeenteraadsleden mee geconfronteerd worden. Denk daarbij aan onderwerpen als bijvoorbeeld belangenverstrengeling, beïnvloeding van buiten, grensoverschrijdend gedrag en ondermijning. Capra biedt het gekozen raadslid de mogelijkheid om met een medewerker van Capra in gesprek te gaan om samen de integriteitsrisico’s te bespreken die aan het raadslidmaatschap zijn verbonden.

3. Informatiebijeenkomst integriteit voor politieke partijen

Aandacht voor integriteit van bestuurders beperkt zich niet tot het moment dat bestuurders zijn gekozen. Ook voorafgaand aan de verkiezingen dient daar aandacht voor te zijn. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt in eerste instantie bij de politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Zij gaan immers op zoek naar inwoners uit de gemeente die plaats willen nemen op hun kandidatenlijsten. De gemeente kan de politieke partijen daarbij ondersteunen door ze uit te nodigen voor een informatiebijeenkomst over dit onderwerp. Wat komt daarbij aan de orde?

4. Workshops integriteit voor college van B&W en raadsleden

Aandacht voor integriteit van bestuurders beperkt zich niet tot het moment dat bestuurders zijn gekozen. Ook voorafgaand aan de verkiezingen dient daar aandacht voor te zijn. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt in eerste instantie bij de politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Zij gaan immers op zoek naar inwoners uit de gemeente die plaats willen nemen op hun kandidatenlijsten. De gemeente kan de politieke partijen daarbij ondersteunen door ze uit te nodigen voor een informatiebijeenkomst over dit onderwerp. Wat komt daarbij aan de orde?

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over onze integriteitsanalyses en bewustwording voor wethouders en raadsleden? Of wilt u meer informatie over wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met één van onze contactpersonen.

Direct
naar

Specialisten

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met onze specialisten, zij helpen u graag verder.

Jan Blanken

Jan Blanken

Advocaat
Vestiging:
Den Haag
Sector:
Overheid
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Schadevergoedingsrecht, Rechtspositie bestuurders
Telefoon:
070 - 364 81 02
Mobiel:
06 18 50 10 59
Marion Kolijn-van de Merwe

Marion Kolijn-van de Merwe

Advocaat
Vestiging:
Zwolle
Sector:
Overheid
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Sociaal Zekerheidsrecht, Normalisering
Telefoon:
038 - 423 54 14
Mobiel:
06 42 79 89 96
Jos de Rover

Jos de Roover

Advocaat
Vestiging:
's-Hertogenbosch
Sector:
Overheid
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Participatiewet, Aanbestedingsrecht, Normalisering
Telefoon:
073 - 613 13 45
Mobiel:
06 41 66 02 66
Geen berichten gevonden.

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
s-gravenhage@capra.nl
Kvk nr. 27333997

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-760 06 09
maastricht@capra.nl