Ondersteuning bezwarencommissie

De Algemene wet bestuursrecht schrijft voor dat een bestuursorgaan een besluit waartegen een medewerker een bezwaarschrift indient, volledig moet heroverwegen voordat een beslissing op dat bezwaarschrift wordt genomen. Veel cliënten van Capra Advocaten hebben hiervoor een externe bezwarencommissie in het leven geroepen.

Wie nemen zitting in een externe bezwarencommissie?

In een externe bezwarencommissie is in elk geval de voorzitter van de commissie extern en onafhankelijk. Vaak zijn de commissies paritair samengesteld. Dan bestaat de commissie naast de onafhankelijke voorzitter uit een lid namens de werkgever en een lid namens de werknemers. Deze commissies worden veelal ondersteund door een ambtelijk secretaris. In onze praktijk merken wij dat de behoefte bestaat om de commissie de noodzakelijke juridische ondersteuning te geven op rechtspositioneel gebied.

Wat kunnen we betekenen bij de ondersteuning van de bezwarencommissie?

Onze juristen vervullen met regelmaat de rol van lid van de bezwarencommissie, maar met name ook de rol van ambtelijk juridisch secretaris. We zijn dan belast met de voorbereiding van het dossier, het maken van het verslag van de hoorzitting en het opstellen van het advies aan het bevoegd gezag.

Direct
naar

Specialisten

Bart Jeroen Boiten - Zwolle - Capra Advocaten

Bart Jeroen Boiten

Advocaat
Vestiging:
Zwolle
Sector:
Onderwijs, Overheid
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Onderwijsrecht, Reorganisatie, Normalisering
Telefoon:
038 - 423 54 14
Mobiel:
06 48 18 15 94
Jan Blanken

Jan Blanken

Advocaat
Vestiging:
Den Haag
Sector:
Overheid
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Schadevergoedingsrecht, Rechtspositie bestuurders
Telefoon:
070 - 364 81 02
Mobiel:
06 18 50 10 59
Maartje Rutten

Maartje Rutten

Advocaat
Vestiging:
's-Hertogenbosch
Sector:
Overheid, Zorg
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Medezeggenschapsrecht
Telefoon:
073 - 613 13 45
Mobiel:
06 48 17 89 42

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
s-gravenhage@capra.nl
Kvk nr. 27333997

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-760 06 09
maastricht@capra.nl