Jurisprudentie selectie Zorg – mei 2021

Jurisprudentie selectie Zorg – mei 2021

Jurisprudentie selectie Zorg – mei 2021 150 150 Capra Advocaten

In dit overzicht van jurisprudentie voor de zorgsector over de maand mei 2021 bespreken we weer diverse rechterlijke uitspraken.

1. Ontslag van arts wegens aangifte van euthanasie door collega

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 16 februari 2021 (ECLI:CE:ECHR:2021:0216JUD002392219)

Ontslag van een arts interne geneeskunde, werkzaam in een ziekenhuis in Liechtenstein. Deze arts merkte op dat enkele patiënten om het leven waren gekomen na toediening van morfine door een collega-arts. De arts interne geneeskunde deed daarvan aangifte bij de politie, maar het handelen van de collega-arts werd niet onrechtmatig geacht. De arts interne geneeskunde werd niettemin op staande voet ontslagen, omdat hij geen gebruik had gemaakt van het interne klachtensysteem van het ziekenhuis. De arts voelde dit als een bestraffing voor het feit dat hij (extern) aangifte had gedaan, en dit was volgens hem een (onterechte) inperking van zijn vrijheid van meningsuiting. Het EHRM oordeelde echter anders. Het ontslag was gerechtvaardigd, gelet op het effect van de aangifte op de reputatie van het ziekenhuis en de andere ziekenhuismedewerkers.

2. Werkgever niet aansprakelijk voor Tbc-besmetting werknemer

Rechtbank Den Haag 23 maart 2021 (ECLI:NL:RBDHA:2021:4521)

Een werknemer van een GGZ instelling is werkzaam bij een verslavingskliniek, onderdeel van deze instelling. Bij de werknemer wordt een tuberculose-infectie vastgesteld, waarschijnlijk opgelopen door contact met een patiënt. De werknemer stelt de werkgever daarvoor aansprakelijk. De rechter oordeelt dat de werkgever de zorgplicht is nagekomen door al datgene te doen wat conform de geldende regels van haar in redelijkheid verlangd kon worden. De instelling heeft de zorgplicht ook niet geschonden door haar patiënten niet preventief te testen op tbc. Het niet uitvoeren van een periodieke screening van werknemers levert ook geen zorgplichtschending op. De zorginstelling is niet aansprakelijk.

3. Feitelijk werkgever van Poolse zorgverlener is ook juridisch werkgever

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20 april 2021 (ECLI:NL:GHARL:2021:3894)

Een Poolse zorgverlener is door een stichting geplaatst bij zorgbehoevende ouderen in Nederland. Daartoe is een arbeidsovereenkomst opgemaakt tussen de zorgverlener en een Slowaaks bedrijf. Dit bedrijf oefent echter geen gezag uit, maar betaalt slechts salaris. Volgens de rechter is dit onvoldoende voor het aannemen van werkgeverschap, en is het Slowaaks bedrijf daarom geen (juridisch) werkgever. Wat tussen de stichting en de zorgverlener is overeengekomen (en uitgevoerd) rechtvaardigt volgens de rechter wel de kwalificatie arbeidsovereenkomst. De stichting is daarom niet alleen feitelijk werkgever, maar ook juridisch werkgever. De stichting moet aan de zorgverlener het (achterstallig) salaris betalen.

4. Aangifte grensoverschrijdend gedrag gevolgd door overplaatsing

Rechtbank Noord-Holland 22 april 2021 (ECLI:NL:RBNHO:2021:3218)

Betreft een instelling die zorg biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Tegen een werknemer van deze instelling wordt aangifte gedaan wegens grensoverschrijdend gedrag in de zorgrelatie (knuffelen). Maar er vindt geen strafvervolging plaats; de aangifte wordt geseponeerd. De werknemer wordt niettemin overgeplaatst naar een andere locatie omdat het vertrouwen weg is. De werkgever wil bovendien nader onderzoek doen. De werknemer is het hiermee niet eens, en vordert wedertewerkstelling in zijn eigen functie. De rechter wijst dit af en overweegt dat er geen doorslaggevende betekenis toekomt aan het strafrechtelijk sepot. In het arbeidsrecht worden immers andere eisen aan bewijsvoering gesteld. Met een beroep op het in de arbeidsovereenkomst opgenomen wijzigingsbeding oordeelt de rechter, na een belangenafweging, dat de overplaatsing terecht is.

5. Ontslag op staande voet vanwege seksuele relatie met (ex-)patiënt

Rechtbank Rotterdam 7 mei 2021 (ECLI:NL:RBROT:2021:4238)

Ontslag op staande voet van een zorgmedewerker in de GGZ instelling, die een seksuele relatie met een (ex-)patiënt is aangegaan, en die foto’s en een film van die patiënten met expliciete pornografische inhoud op zijn werkaccount had opgeslagen. De rechter oordeelt dat het ontslag terecht is, en verwijst daarbij onder meer naar de geldende gedragscode. Hierin is uitdrukkelijk bepaald dat de behandelaars binnen (minimaal) twee jaar geen persoonlijke relatie mogen aangaan met een voormalig patiënt. Het verzoek van de zorgmedewerker om een billijke- en een transitievergoeding wordt afgewezen. Daarentegen is de werknemer aan de instelling een (gefixeerde) schadevergoeding verschuldigd.

6. Medisch specialist vordert in kort geding terugkeer in zijn functie

Rechtbank Gelderland 10 mei 2021 (ECLI:NL:RBGEL:2021:2327)

Kort geding dat is opgestart door een medisch specialist van een academisch ziekenhuis. De medisch specialist vordert wedertewerkstelling in zijn functie. Het Gerechtshof heeft immers bepaald dat, nadat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst nog had ontbonden, het dienstverband hersteld moet worden. Maar het ziekenhuis vindt dat er eerst een herstel van vertrouwen moet zijn, voordat er sprake kan zijn van terugkeer. Daarna zal er een verbetertraject volgen. Maar de kort geding rechter vindt hiervoor geen aanknopingspunten in de rechterlijke uitspraken. Het ziekenhuis moet de specialist daarom weer toelaten tot het werk en moet een rectificatie uit laten gaan. Onder meer het feit dat de inspectie zich beraadt om een tuchtklacht tegen de specialist in te dienen, leidt niet tot een ander oordeel.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste jurisprudentie voor de zorgsector? Meldt u zich dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief met rechterlijke uitspraken.

Contact over dit onderwerp

Teaser Medezeggenschap

Onze mensen

Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met een van onze specialisten!

Gerelateerd

Lunchwebinar: Grensoverschrijdend gedrag in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Lunchwebinar: Grensoverschrijdend gedrag in de zorg

Lunchwebinar 22 april 2024

lees meer
AVG en Personeelszaken; een verstandshuwelijk? 150 150 Capra Advocaten

AVG en Personeelszaken; een verstandshuwelijk?

Artikel

lees meer
Beloofd is beloofd 150 150 Capra Advocaten

Beloofd is beloofd

Artikel

lees meer
Opleidingsverplichtingen en studiekostenbedingen 150 150 Capra Advocaten

Opleidingsverplichtingen en studiekostenbedingen

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl