Verwijdering leerling: het belang van een goed dossier…

Verwijdering leerling: het belang van een goed dossier…

Verwijdering leerling: het belang van een goed dossier… 150 150 Capra Advocaten

De Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO) adviseert in geschillen waarin passend onderwijs centraal staat. Ook in het geval van verwijdering wegens wangedrag van een leerling kan de commissie worden ingeschakeld. Dat ook in die situaties een goed dossier nodig is, mag geen verrassing zijn. Toch gaat het niet altijd goed.

Zo oordeelde de commissie in haar advies van 26 maart 2021 (nummer 109694) dat de ontzegging van de toegang tot het onderwijs van een leerling wegens het verhandelen van soft drugs niet door de beugel kon. Volgens de commissie was sprake van een feitelijke verwijdering en niet van een interne ordemaatregel, zoals de school verklaarde. De commissie overwoog verder dat een verwijdering een vergaande maatregel is die niet “lichtvaardig” genomen mag worden. In de zaak waar het hier om ging betrof het ook nog eens een leerling in zijn examenjaar. De belangen die op het spel stonden, zijn daarmee gegeven. Het onderzoek van de school was onvoldoende zorgvuldig, er was namelijk geen deugdelijk hoor en wederhoor toegepast. De commissie overwoog dan ook dat niet onomstotelijk vast was komen te staan dat de betrokken leerling de verweten handelingen had verricht. De commissie adviseerde de leerling weer toe te laten op school.
De terechte strenge aanpak van de school, bij het verhandelen van soft drugs volgt verwijdering, heeft hierdoor aan betekenis verloren. Dit is, ook in het licht van de pedagogische opdracht van de school een (onnodige) gemiste kans.

Van een andere benadering was sprake in de zaak die voorlag in het advies van 22 maart 2021 (nummer 109668). Een leerling in het VO was betrokken bij meerdere vechtpartijen, één met medeleerlingen en één met een persoon van buiten de school. Ook in 2019 was de leerling al eens bij gewelddadigheden betrokken. De recente vechtpartijen leidden tot aangifte door de slachtoffers. De school heeft de leerling geschorst en in afwachting van het strafproces gezorgd dat hij op afstand onderwijs kon volgen. Ook sprak de school het voornemen uit dat verwijdering zou volgen als de leerling schuldig werd verklaard. Aldus geschiedde: na het veroordelende vonnis van de (jeugd) strafrechter zette de school de verwijderingsprocedure in. De commissie overwoog dat met het wachten op het vonnis de school “onvoldoende invulling (heeft; PB) gegeven aan haar eigenstandige beoordelings- en beslissingsbevoegdheid. Daardoor is in dit geval veel tijd verloren gegaan en heeft het proces onnodig lang geduurd.” Het verwijderingsbesluit kon de toets der kritiek echter toch doorstaan, vanwege een goed gemotiveerde belangenafweging.

Deze oordelen van de commissie laten zien dat ook in schijnbaar evidente gevallen, algemene rechtsbeginselen in acht moeten worden genomen. De voorbereiding vergt de vereiste zorgvuldigheid en er dient gezorgd te worden voor een goede motivering van de genomen beslissingen. Juridisch advies kan helpen in dit soort situaties. Vraag het tijdig!

Contact over dit onderwerp

Teaser Medezeggenschap

Onze mensen

Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met een van onze specialisten!

Gerelateerd

AVG en Personeelszaken; een verstandshuwelijk? 150 150 Capra Advocaten

AVG en Personeelszaken; een verstandshuwelijk?

Artikel

lees meer
Beloofd is beloofd 150 150 Capra Advocaten

Beloofd is beloofd

Artikel

lees meer
Grensoverschrijdend gedrag binnen het ziekenhuis 150 150 Capra Advocaten

Grensoverschrijdend gedrag binnen het ziekenhuis

Artikel

lees meer
Wangedrag van de ambtenaar 150 150 Capra Advocaten

Wangedrag van de ambtenaar

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl