Feitenonderzoek
Print pagina

Feitenonderzoek
Sprekers:
Locatie:
Datum:
Aanvang:
Kosten:
0
Datum:
Locatie:
Datum:
Geplaatst op:
Door:

Feiten- en integriteitsonderzoeken


 
Volgens de Algemene wet Bestuursrecht moet een rechtspositionele maatregel gebaseerd worden op een deugdelijk vastgestelde, feitelijk juiste en draagkrachtige motivering. Bovendien dient het onderzoek naar alle feiten en omstandigheden op zorgvuldige wijze te gebeuren. Om te voldoen aan deze wettelijk eisen kan een bestuursorgaan een feiten- en/of integriteitsonderzoek uit laten voeren.

Jurisprudentie Centrale Raad van Beroep over feitenonderzoeken


Uit de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep blijkt dat feitenonderzoeken - en als bijzondere variant daarvan de integriteitsonderzoeken -zijn toegestaan. De onderzoeken dienen wel te voldoen aan hoge eisen. Dat betekent dat in ieder geval :

  • hoor en wederhoor moeten worden toegepast;
  • de vertrouwelijkheid geborgd moet zijn (dit vereist per definitie geen geheimhouding);
  • degenen die een verklaring afleggen altijd op hun rechten gewezen moeten worden.

Feiten- en integriteitsonderzoeken van Capra


Capra heeft veel ervaring met het uitvoeren van feiten- en integriteitsonderzoeken. Wij hebben een eigen onderzoeksmethode ontwikkeld en vastgelegd in een protocol. Deze methode is al verschillende malen door de Centrale Raad van Beroep getoetst en geschikt bevonden.
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Linkedin

Zoeken

Download(s)

Folder Feiten- en Integriteitsonderzoek

Folder Feiten- en Integriteitsonderzoek

pdf

PDF  |  2,5 mb

Publicaties

Column: Zorgvuldigheidseisen bij feitenonderzoeken

Column: Alternatieve feitenonderzoeken?

Feitenonderzoeken: geen sinecure