Tom Koomen

Mr. T. (Tom) Koomen (1989) * Nederlands recht Universiteit Leiden (Privaatrecht) * 2012 Capra Advocaten * Voorzitter Praktijkgroep Zorg * Universitet i Oslo * vestiging Den Haag

Nadat ik enige tijd in Oslo heb gewoond, ben ik in 2012 in dienst getreden bij Capra Advocaten in Den Haag. Bij Capra Advocaten is mijn liefde voor het civiele (arbeids)recht en de (arbeids)verhoudingen binnen de overheid verder aangewakkerd. Sindsdien heb ik alle ruimte gehad om mij verder te ontwikkelen. Inmiddels geef ik cursussen over onder meer dossieropbouw, arbeidsrecht, ambtenarenrecht, integriteit en sociaal zekerheidsrecht.

Vanuit mijn functie heb ik deel uit mogen maken van de ‘zorgwereld’ door een tijdje in een van de grootste ziekenhuizen in Nederland te vertoeven. Gelukkig niet vanuit een bed, maar van achter een bureau. Dit heeft mij een betere kijk gegeven in en op de zorg. Het blijkt allemaal niet zo zwart-wit als men vaak doet voorkomen.

De vraagstukken die ik behandel zijn gevarieerd, maar hebben vaak raakvlakken met de zorg (cao UMC, cao Ziekenhuizen, cao VVT, tuchtrecht), sociale werkvoorziening (WSW, Participatiewet), ambtenaren en (naderend) ontslag; denk aan ontslagbrieven, ontbindingsverzoeken en vaststellingsovereenkomsten.

Een probleem ‘uitdokteren’ is mij op het lijf geschreven; het echte ‘dokteren’ (behandelen van patiënten) laat ik liever aan mijn vriendin over. Onze werkzaamheden lijken weinig op elkaar, maar hebben wel één belangrijke overeenkomst: wij zijn beiden altijd op zoek zijn naar de beste oplossing.

In mijn vrije tijd speel ik graag badminton. Verder houd ik van ‘citytrippen’, cultuur, mijn kleine dochters en de twee harige monsters (voor de duidelijkheid: dit zijn niet mijn dochters…) die door het huis rennen.

Artikelen

Hieronder vindt u een overzicht van de artikelen van Tom Koomen.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl