Ad Kerkhof
Print pagina

Ad Kerkhof
Sprekers:
Locatie:
Datum:
Aanvang:
Kosten:
0
Datum:
Locatie:
Datum:
Geplaatst op:
Door:
Mr. A.G. (Ad) Kerkhof (1961) * Nederlands Recht Leiden * 1994 Capra * voorheen juridisch medewerker bij de provincie Noord-Brabant * advocaat sinds november 2004 * auteur Het burgerlijke ambtenarenrecht.
 
Als voormalig ambtenaar was ik een beetje bekend met de ambtelijke rechtspositie en met de wereld van de ambtenaren. Toch was mijn keuze voor Capra destijds nog niet ingegeven door de wens mijn ervaringen op het ambtenarenrecht uit te breiden. Sterker nog: ik moest van onderop beginnen. Maar juist het specifieke gebied van het arbeidsrecht bij de overheid boeide mij enorm. En nog steeds ervaar ik veel plezier in de praktijk van het ambtenarenrecht.
 
Voor mijn cliënten wil ik graag de best denkbare oplossing voor hun problemen. Liefst een praktische oplossing die in overleg tot stand komt, maar procedures ga ik niet uit de weg als het nodig is. Wat we in elk geval nooit uit het oog mogen verliezen, is de menselijke maat. Verder vind ik het van groot belang dat de integriteit van onze overheid zo goed mogelijk wordt bewaakt.
 
Mijn bijzondere aandachtsgebied binnen Capra is de automatisering en alles wat daar omheen speelt, van de meer beleidsmatige vraagstukken tot de kleine dagelijkse probleempjes. Ons werk als advocaat wordt meer en meer bepaald door de zegeningen van de automatisering. Die probeer ik zo goed mogelijk te benutten.
 
Naast mijn werk als advocaat binnen Capra besteed ik mijn vrije tijd onder meer aan het bestuur van de hockeyclub en aan de veteranenhockeycompetitie. Verder ben ik een liefhebber van (legal) thrillers.
 
   
Telefoon:
073-613 13 45
Mobiel:
0618501054
Linkedin

Zoeken

Publicaties

Geschillenbeslechting in de cao Gemeenten

Scheldende docente behoudt toch recht op bovenwettelijke uitkering

Nieuwe aanbevelingen rechtspraak voor schikking ter zitting in Wwz-zaken

Is een rector een topfunctionaris in de zin van de WNT?

Pesten in het onderwijs in arbeidsrechtelijk perspectief

Vervanging in het primair onderwijs en de WWZ

De BAPO op de schop

Wet werk en zekerheid en de positie van promovendi

Uitbreiding tijdsbestedingsnorm wethouder versus tijdelijke waarneming in collegeverband