Ambtenaar die herhaaldelijk liegt over afreizen naar een land met code oranje handelt ernstig verwijtbaar

Capra Academie

Ambtenaar die herhaaldelijk liegt over afreizen naar een land met code oranje handelt ernstig verwijtbaar

Ambtenaar die herhaaldelijk liegt over afreizen naar een land met code oranje handelt ernstig verwijtbaar 2048 1365 Capra Advocaten

Op 21 december 2020 heeft de rechtbank Overijssel de arbeidsovereenkomst met een ambtenaar ontbonden wegens ernstig verwijtbaar handelen.

Feiten

De ambtenaar was sinds 16 april 1990 in dienst van de Rijksoverheid. Op 1 mei 1997 was hij aangesteld bij DJI, in de functie van Senior Complexbeveiliger. Op 1 januari 2020 is de aanstelling ingevolge de Wnra omgezet in een arbeidsovereenkomst.

DJI heeft de nodige maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus onder medewerkers en gedetineerden tegen te gaan. Voorafgaand aan de zomervakantieperiode heeft DJI haar medewerkers informatie verstrekt over hoe zij om moeten gaan met vakanties naar zogenoemde gele, oranje en rode gebieden.

De ambtenaar had verlof van 22 juli tot en met 15 augustus 2020 en is in die periode naar Turkije gereisd. Op dat moment gold voor Turkije in verband met het coronavirus code oranje. Op 12 augustus 2020 heeft de medewerker zijn leidinggevende via WhatsApp en telefonisch medegedeeld dat hij op dat moment in München was en dat hij de Griekse eilanden Kreta en Rhodos had bezocht. Voor die gebieden gold op dat moment code geel. Op 16 augustus 2020 is de ambtenaar weer aan het werk gegaan bij DJI.

Bij DJI is het vermoeden gerezen dat de medewerker naar Turkije op vakantie is geweest. De medewerker heeft meermaals – zowel mondeling als schriftelijk – verklaard dat hij niet in Turkije is geweest. Op verzoek van DJI heeft de medewerker een ondertekend document aan DJI verstrekt met daarin gegevens van een retourvlucht tussen Dusseldorf en Rhodos. Wegens aanhoudende twijfel over de juistheid van het verhaal, heeft DJI onafhankelijk onderzoek laten verrichten door Bureau Integriteit (BI). Hangende dit onderzoek is de medewerker geschorst.

De medewerker heeft uiteindelijk tegenover zijn leidinggevende en BI verklaard dat hij tijdens vakantie in Turkije is geweest en dit had verzwegen uit angst voor de verplichte quarantaine en het mislopen van loon. Ook heeft hij toegelicht dat hij de vluchtgegevens van internet heeft gehaald en bij het reisbureau heeft laten ondertekenen.

DJI verzoekt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens ernstig verwijtbaar handelen.

Uitspraak

De kantonrechter overweegt dat de medewerker zich niet als een goed ambtenaar heeft gedragen en in strijd met de geldende gedragscodes heeft gehandeld. De medewerker heeft namelijk tot vijf keer toe gelogen over zijn verblijf tijdens zijn vakantie en zijn leugen ondersteund met het overleggen van een vals document.

De kantonrechter acht het handelen van de medewerker zo ernstig en verwijtbaar dat van DJI niet kan worden gevergd het dienstverband te laten voortduren. De diverse omstandigheden die door de werknemer naar voren zijn gebracht wegen niet op tegen het ernstige plichtsverzuim waaraan de medewerker zich schuldig heeft gemaakt. De gedragingen van de medewerker raken de kern van integriteit die bij zijn functie hoort.

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst zonder rekening te houden met de opzegtermijn en zonder toekenning van de transitievergoeding.

Conclusie

De uitspraak leert ons dat het afleggen van een leugenachtige verklaring (nog altijd) in strijd is met de hoge integriteitseisen die voor ambtenaren gelden en dat dit kan worden gekwalificeerd als ernstig verwijtbaar handelen. Dit geldt eveneens voor het overleggen van valse documenten.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of komen bij u andere vragen op, dan kunt u altijd contact met een van advocaten van Capra Advocaten opnemen.

Contact over dit onderwerp

Teaser Medezeggenschap

Onze mensen

Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met een van onze specialisten!

Gerelateerd

Meebetalen aan WW-uitkering bij afwijzing contractverlening? 150 150 Capra Advocaten

Meebetalen aan WW-uitkering bij afwijzing contractverlening?

Artikel

lees meer
Sociale veiligheid op de provinciale werkvloer 150 150 Capra Advocaten

Sociale veiligheid op de provinciale werkvloer

Artikel

lees meer
Geheime camera’s in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Geheime camera’s in de zorg

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl