Autoriteit Persoonsgegevens over privacy en corona

Autoriteit Persoonsgegevens over privacy en corona

Autoriteit Persoonsgegevens over privacy en corona 150 150 Capra Advocaten

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft inmiddels een standpunt ingenomen over het toezicht op de handhaving van de privacyregels tijdens de coronacrisis.

De AP geeft overheden en bedrijven tijdens de coronacrisis ruimte om zich te concentreren op de bestrijding van corona. De AP geeft bijvoorbeeld initiatieven om de volksgezondheid te beschermen ruim baan, maar blijft handhaven indien privacy echt in gevaar is. De coronacrisis mag, aldus de AP, geen excuus worden om de privacy overboord te gooien.

Daarnaast heeft de AP antwoord gegeven op enkele privacyvragen in relatie tot corona. Hierna schets ik kort enkele standpunten van het AP.

  • Een werkgever mag ook tijdens de coronacrisis geen medische gegevens verwerken. Een werkgever mag dus ook nu de reden van een ziekmelding niet noteren. De werkgever mag werknemers ook niet controleren op corona. De controlebevoegdheid is voorbehouden aan een (bedrijfs)arts.
  • Gelet op de bijzondere omstandigheden van de coronacrisis, mag de werkgever een werknemer die verkoudheids- of groepsverschijnselen vertoont naar huis sturen. In deze uitzonderlijke tijd vindt de AP dat de werkgever van de werknemer mag verlangen dat hij meewerkt.
  • De werkgever mag altijd van een werknemer vragen om contact op te nemen met een arts. Indien de arts vermoedt dat de medewerker het coronavirus heeft, kan deze contact opnemen met de GGD. Indien de GGD dit noodzakelijk acht, kan de GGD in overleg met de werkgever maatregelen treffen voor op de werkvloer.

Op de werkgever rust de verplichting om voor een veilige werkomgeving te zorgen. Die verplichting geldt ook en juist nu. Dat betekent dat niet dat met de privacy van werknemers geen rekening meer hoeft te worden gehouden.

Vragen en antwoorden over corona en privacy

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor organisaties. De zorgen en uitdagingen voor werkgevers nemen toe en daarmee ook de vragen die aan ons kantoor worden gesteld. We zetten de vragen en antwoorden voor u op een rij op onze speciale corona-pagina over privacy.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of komen bij u andere vragen op, dan kunt altijd contact met een van advocaten van Capra Advocaten opnemen.

Contact over dit onderwerp

Sanne Dassen

Sanne Dassen

Advocaat
Vestiging:
Maastricht
Sector:
Overheid, Zorg
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht
Telefoon:
043 - 7 600 600
Mobiel:
06 18 50 10 58

Gerelateerd

AVG en Personeelszaken; een verstandshuwelijk? 150 150 Capra Advocaten

AVG en Personeelszaken; een verstandshuwelijk?

Artikel

lees meer
Een melding grensoverschrijdend gedrag. En dan? 150 150 Capra Advocaten

Een melding grensoverschrijdend gedrag. En dan?

Artikel

lees meer
De Wet open overheid in de zorgsector 150 150 Capra Advocaten

De Wet open overheid in de zorgsector

Artikel

lees meer
Privacy-perikelen rondom thuiswerken 150 150 Capra Advocaten

Privacy-perikelen rondom thuiswerken

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl