(Criteria) aanvraag toelaatbaarheidsverklaring speciaal voortgezet onderwijs

(Criteria) aanvraag toelaatbaarheidsverklaring speciaal voortgezet onderwijs

(Criteria) aanvraag toelaatbaarheidsverklaring speciaal voortgezet onderwijs 150 150 Capra Advocaten

Stichting Onderwijsgeschillen, zaaknummer 44424

 

Feiten

Deze zaak gaat over een geschil tussen de ouders van een leerling en het samenwerkingsverband. De leerling is blijven zitten in het schooljaar 2022-2023, in de derde klas van het vmbo-kader. De school heeft een toelaatbaarheidsverklaring voortgezet speciaal onderwijs (tlv-vso) aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Bij de aanvraag zijn twee deskundigenverklaringen gevoegd, waarin beide deskundigen positief adviseren over het toekennen van een tlv-vso. Het samenwerkingsverband heeft besloten om een tlv-vso categorie 1 toe te kennen. De ouders hebben bezwaar gemaakt tegen dit besluit.

Onrechtmatig afwijken eigen criterium samenwerkingsverband

De Commissie merkt op dat het samenwerkingsverband vereist dat de school eerst maximaal gebruikmaakt van haar interne mogelijkheden voordat een tlv-aanvraag wordt ingediend. De tweede deskundige heeft geconstateerd dat de school geen gebruik heeft gemaakt van het maatwerkbudget en dit niet heeft onderbouwd. De school kon ook niet aangeven of ze de beschikbare trainingen voor de leerling heeft ingezet. Het samenwerkingsverband heeft echter besloten om een tlv-vso af te geven zonder verdere schriftelijke motivering. Uit de verstrekte documenten blijkt niet waarom het samenwerkingsverband is afgeweken van het criterium dat de interne mogelijkheden van de school maximaal benut moeten worden, noch waarom zij van mening waren dat hieraan voldoende was voldaan. Bovendien heeft slechts één van de twee deskundigen getoetst of aan de tlv-criteria is voldaan, en dat onderzoek was onvolledig omdat niet werd opgemerkt dat bepaalde trainingen niet waren ingezet.

Conclusie Geschillencommissie

Op basis hiervan concludeert de Commissie dat het samenwerkingsverband in strijd met zijn criteria heeft gehandeld door een tlv-vso af te geven en dat het onderzoek naar de aanvraag onvolledig was. Daarom kan het bestreden besluit niet in stand blijven. De Commissie stelt voor dat het bestreden besluit wordt ingetrokken De deskundigenrapportages moeten worden aangevuld en op basis daarvan kan een nieuw besluit worden genomen, dat voorzien moet zijn van een afzonderlijke motivering waarin de gronden voor toekenning van de tlv-vso worden vermeld.

Contact over dit onderwerp

Teaser Medezeggenschap

Onze mensen

Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met een van onze specialisten!

Gerelateerd

Het ABC van de Awb en meer … 150 150 Capra Advocaten

Het ABC van de Awb en meer …

Artikel

lees meer
De klokkenluider van de ‘Amstre dame’ 150 150 Capra Advocaten

De klokkenluider van de ‘Amstre dame’

Artikel

lees meer
Ontslag op staande voet wegens stiekem uitje naar de Efteling 150 150 Capra Advocaten

Ontslag op staande voet wegens stiekem uitje naar de Efteling

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl