Help! Roddel via een Gossip Girl-account over een docent of leerling. Wat nu?

Help! Roddel via een Gossip Girl-account over een docent of leerling. Wat nu?

Help! Roddel via een Gossip Girl-account over een docent of leerling. Wat nu? 150 150 Capra Advocaten

Inleiding

Op steeds meer scholen gaat wel een zogenoemd ‘Gossip Girl-account’ rond. Met één druk op de knop wordt (veelal anoniem) via platforms als TikTok, Instagram en Facebook een roddel over een leerling (of leraar) de wereld in geholpen. Denk bijvoorbeeld aan de roddel dat persoon X uit klas 2 op het toilet heeft getongd met persoon Y uit klas 6. De gevolgen voor het slachtoffer kunnen groot zijn: onrust, pesten, intimidatie, bedreiging en mogelijk zelfs erger. De schade neemt met het uur, zo niet de minuut, toe. Hoe ga je als bevoegd gezag om met de omstandigheid dat een leerling digitaal aan de schandpaal wordt genageld? In dit artikel vertelt Capra Advocaten u er graag meer over. In een volgend artikel zal worden ingegaan op de vraag hoe je als bevoegd gezag dient om te gaan met de omstandigheid dat een leraar digitaal aan de schandpaal wordt genageld.

Juridisch

Volgens vaste jurisprudentie rust op een school een bijzondere zorgplicht ten aanzien van de gezondheid en veiligheid van de leerlingen die aan haar zorg zijn toevertrouwd en onder haar toezicht staan. Deze bijzondere zorgplicht houdt in dat een school alle inspanningen moet verrichten die redelijkerwijs van haar kunnen worden gevergd teneinde een veilig schoolklimaat te bieden. Op een moment dat een school pestgedrag ter ore komt, wordt dan ook verwacht dat de school de maatregelen neemt die redelijkerwijs van haar kunnen worden verwacht ter voorkoming en bestrijding van dit pesten. Doet een school dat niet, of onvoldoende, dan kan een school aansprakelijk zijn voor de schade die daardoor ontstaat.

Maar welke maatregelen kan een school dan concreet treffen wanneer een Gossip Girl-account een roddel over een leerling(e) verspreidt?

Stappenplan

De VO-Raad heeft recent een stappenplan gepubliceerd om Gossip Girl-accounts tegen te gaan. Via twaalf stappen, die al dan niet naast elkaar kunnen worden uitgevoerd, wordt beoogd (I) een Gossip Girl-account zo snel mogelijk offline te halen en (II) (na)zorg te bieden aan het slachtoffer en (III) aan preventie te doen. Zo geeft de VO-Raad concreet aan hoe melding kan worden gemaakt bij TikTok van een roddel en/of compromitterende beelden.

Juridische maatregelen

Het stappenplan van de VO-Raad is een nuttig middel om Gossip Girl-accounts op uw school te voorkomen dan wel te bestrijden. In het stappenplan wordt de juridische maatregel van het doen van aangifte expliciet genoemd. Dat is terecht. Gossip Girl-accounts verspreiden vaak roddels die in strafrechtelijke zin kwalificeren als belediging, smaad of laster. De officier van justitie bepaalt uiteindelijk of tot vervolging wordt overgegaan. Een goede aangifte is daarvoor essentieel.

Naast het strafrechtelijke traject kunt u er ook voor kiezen om een civiel traject in te zetten. Een civiel traject start vaak met een stevige sommatiebrief. Als geen gevolg wordt gegeven aan de sommatie bestaat de mogelijkheid een kort geding te starten. In kort geding kunnen zaken worden gevorderd als een rectificatie of een verwijdering van het juicekanaal dan wel de ‘juicepublicatie’. In kort geding doet de rechter vaak op (zeer) korte termijn uitspraak.

Desgewenst kan Capra Advocaten u bij het doen van aangifte, het sturen van een sommatiebrief of het opstarten van een kort geding bijstaan.

Conclusie

Gossip Girl-accounts verspreiden roddels die niet alleen pijnlijk en kwetsend zijn, maar vaak ook strafrechtelijk laakbaar en in civielrechtelijke zin onrechtmatig. Als het bevoegd gezag van een school wordt geconfronteerd met een Gossip Girl-account, dan wordt actie verwacht. Welke acties moeten (en kunnen) worden ondernomen is een kwestie van maatwerk. Capra Advocaten adviseert u daar graag over. Nietsdoen is namelijk geen optie en brengt het risico van aansprakelijkheid van de school met zich mee.

Meer weten of behoefte aan bijstand? Neem gerust contact met ons op.

Dit is een bijdrage van mr. Christiaan Riemens en mr. Paula Berends-Schellens

Contact over dit onderwerp

Christiaan Riemens

Christiaan Riemens

Advocaat
Vestiging:
's-Hertogenbosch
Sector:
Overheid, Zorg
Expertteam:
,
Telefoon:
088 - 579 00 23
Mobiel:
06 86 87 11 91
Paula Berends-Schellens

Paula Berends-Schellens

Advocaat
Vestiging:
Den Haag
Sector:
Onderwijs, Overheid
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Onderwijsrecht, Sociale Zekerheidsrecht
Telefoon:
070 - 364 81 02
Mobiel:
06 48 43 17 15

Gerelateerd

Opleidingsverplichtingen en studiekostenbedingen 150 150 Capra Advocaten

Opleidingsverplichtingen en studiekostenbedingen

Artikel

lees meer
Advieskosten van een MR: wie betaalt de rekening? 150 150 Capra Advocaten

Advieskosten van een MR: wie betaalt de rekening?

Artikel

lees meer
Lunchwebinar: de Cao Rijk 2024-2025 in hapklare brokken aangeRIJKt 150 150 Capra Advocaten

Lunchwebinar: de Cao Rijk 2024-2025 in hapklare brokken aangeRIJKt

Lunchwebinar 22 april 2024

lees meer
Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Den Bosch – 16 mei 2024 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Den Bosch – 16 mei 2024

Kennisbijeenkomst 28 maart 2024

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl