De NOW-regeling en loonkosten van uitzendkrachten

De NOW-regeling en loonkosten van uitzendkrachten

De NOW-regeling en loonkosten van uitzendkrachten 150 150 Capra Advocaten

Rechtbank Gelderland 30 juli 2020 ECLI:NL:RBGEL:2020:4079 (kort geding)

Sinds 1 maart 2020 is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) van kracht. De regeling biedt een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die een substantieel omzetverlies lijden door de coronacrisis. In deze zaak staat de vraag centraal of de inlenende werkgever erop mag rekenen dat de uitlener de NOW-tegemoetkoming doorberekent in de vergoeding die verschuldigd is voor de ingeleende uitzendkrachten.

Casus

Uitzendbureau NettStaff heeft een kort geding aangespannen jegens Kroftman. Kroftman is een groothandel die in zijn bedrijfsvoering structureel gebruik maakt van uitzendkrachten die worden verloond via NettStaff.

Met de opkomst van het coronavirus en de daarop volgende lockdown worden beide partijen hard geraakt in hun omzet. Omdat de uitzendkrachten op de loonlijst staan bij NettStaff maakt alleen zij aanspraak op de compensatie van de NOW-regeling. Kroftman neemt daarop het initiatief om afspraken te maken over het gebruik van de compensatieregeling. NettStaff staat hier in eerste instantie welwillend tegenover, maar partijen bereiken desondanks geen akkoord. Een conflict over de facturen resteert en Kroftman besluit elders zijn uitzendkrachten te gaan inlenen.

NettStaff vordert daarop in kort geding volledige betaling van de facturen voor de uitzendkrachten. NettStaff meent dat zij recht heeft op de volledige compensatie omdat zij als uitzendbureau loonkosten voor Kroftman heeft moeten maken en een fors omzetverlies heeft te incasseren. Kroftman betwist de stelling van NettStaff dat er een vaststaande vordering zou zijn. Kroftman meent dat zij erop mocht vertrouwen dat partijen een regeling zouden treffen. Er zouden uitzendbureaus zijn die slechts 20% van door loonkosten in rekening brengen, terwijl Kroftman al 40% van de factuur zou hebben voldaan. Op basis van het vertrouwen dat partijen tot een redelijke regeling zouden komen over de verdeling van de NOW-compensatie heeft Kroftman besloten om de uitzendkrachten aan het werk te houden. Tevens meent Kroftman dat de situatie waarin NettStaff aanspraak zou maken op volledige betaling van het factuurbedrag geen recht zou doen aan de intenties van de NOW-regeling.

Oordeel

De voorzieningenrechter acht het niet redelijk om Kroftman 100% van de loonkosten te laten betalen, mits – in de bodemprocedure – vast komt te staan dat NettStaff voor de bij Kroftman tewerkgestelde uitzendkrachten een vergoeding van een deel van de loonkosten heeft ontvangen op grond van de NOW-regeling. Hoewel de NOW-regeling niet bedoeld is als een tegemoetkoming in de loonkosten per specifieke werknemer, wordt er van de branche uitzend- en payrollorganisaties verwacht dat zij over de compensatie afspraken maken. Op deze manier komt de NOW-regeling ook ten goede aan de partij die de uitzendkrachten daadwerkelijk aan het werk houdt (de inlener dus). De voorzieningenrechter oordeelt dan ook dat niet zonder meer is komen vast te staan dat de volledige loonkosten voor rekening van Kroftman moeten komen. Daar komt bij dat NettStaff het bestaan van een spoedeisend belang bij haar vordering niet voldoende aannemelijk heeft gemaakt. Of en hoeveel er nog precies betaald moet worden zal daarom pas blijken in de bodemprocedure.

Conclusie

Deze uitspraak is relevant en interessant voor de gehele branche van uitzend- en payrollorganisaties én voor werkgevers die gebruik maken van de uitzendkrachten en payrollers. Hoewel er zeker partijen zijn die al duidelijke afspraken hebben gemaakt omtrent de NOW-compensatie, zal dit niet bij iedereen het geval zijn. Met dit kortgedingvonnis in de hand kan de inlenende werkgever de uitzend- of payrollwerkgever verzoeken de NOW-compensatie in de facturen door te berekenen. Dat kan voor inlenende werkgevers een goed vertrekpunt zijn om te komen tot duidelijke afspraken met de uitlener.

Jasper Boiten (student-medewerker)

Contact over dit onderwerp

Teaser Medezeggenschap

Onze mensen

Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met een van onze specialisten!

Gerelateerd

AVG en Personeelszaken; een verstandshuwelijk? 150 150 Capra Advocaten

AVG en Personeelszaken; een verstandshuwelijk?

Artikel

lees meer
Beloofd is beloofd 150 150 Capra Advocaten

Beloofd is beloofd

Artikel

lees meer
Opleidingsverplichtingen en studiekostenbedingen 150 150 Capra Advocaten

Opleidingsverplichtingen en studiekostenbedingen

Artikel

lees meer
Advieskosten van een MR: wie betaalt de rekening? 150 150 Capra Advocaten

Advieskosten van een MR: wie betaalt de rekening?

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl