Grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs

Grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs

Grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs 150 150 Capra Advocaten

Op 9 maart jl. verscheen het jaarlijkse overzicht van de vertrouwensinspecteurs in het onderwijs. Het overzicht bevat informatie waar je niet echt vrolijk van wordt. Ondanks de (gedeeltelijke) sluiting van onderwijsinstellingen in de periode vanaf april tot aan de zomervakantie 2020, werden er in het schooljaar 2019-2020 maar liefst 1351 meldingen gedaan bij de vertrouwensinspecteurs.

De meldingen betreffen gedrag dat onder de noemer valt van seksuele intimidatie en seksueel misbruik, psychisch en fysiek geweld, en discriminatie en radicalisering. Een van de opvallende trends is het percentage dat verband houdt met de beklaagden van seksueel misbruik. 69% van die beklaagden betreft een zogenaamde met ‘taken belast persoon’. In het jargon van de vertrouwensinspecteurs wordt hiermee gedoeld op medewerkers van de onderwijsinstelling zelf. In de schooljaren voor 2019-2020 was dit percentage lager, maar nam wel toe. Dezelfde stijgende trend is zichtbaar in de categorie seksuele intimidatie. In ongeveer 64% van het aantal meldingen is de beklaagde een medewerker van de instelling.

Alle onderwijssectoren zijn in het onderzoek betrokken. Met enige onderlinge variatie is in alle sectoren sprake van toename van de betrokkenheid door medewerkers van de instelling. Voor het HBO en het WO zijn de cijfers van de vertrouwensinspecteurs echter minder nauwkeurig omdat voor meerderjarige klagers/melders binnen die sectoren een ander wettelijk kader geldt. Klik hier meer informatie.

Grensoverschrijdend gedrag is ongewenst en zeker binnen het onderwijs. Dat procentueel gezien over steeds meer medewerkers een melding wordt gedaan baart extra zorgen. Alle aandacht die tot nu toe uitgegaan is naar gedragscodes, de ontwikkeling van professionele standaarden, etc., is niet voor niets. Alleen een papieren tijger is echter onvoldoende. Bewustwording en het daadwerkelijk praktiseren van gewenst gedrag, vereist inbedding in de cultuur van de school. Integriteit.nl biedt hiervoor volop mogelijkheden.

Mocht het toch misgaan en de onderwijsinstelling wordt geconfronteerd met een melding van grensoverschrijdend gedrag, zorg er dan voor dat een zorgvuldig feitenonderzoek plaatsvindt. Dit onderzoek moet voldoen aan strikte eisen van zorgvuldigheid en deugdelijkheid. Capra Advocaten heeft veel ervaring met het uitvoeren van feitenonderzoeken in dit soort situaties. Voor meer informatie hierover en voor advies over datgene wat in zo’n situatie op de onderwijsinstelling afkomt, kunt u bellen met ondergetekende of met een van de andere Capra advocaten.

Contact over dit onderwerp

Paula Berends-Schellens

Paula Berends-Schellens

Advocaat
Vestiging:
Den Haag
Sector:
Onderwijs, Overheid
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Onderwijsrecht, Sociale Zekerheidsrecht
Telefoon:
070 - 364 81 02
Mobiel:
06 48 43 17 15

Gerelateerd

Grensoverschrijdend gedrag binnen het ziekenhuis 150 150 Capra Advocaten

Grensoverschrijdend gedrag binnen het ziekenhuis

Artikel

lees meer
Wangedrag van de ambtenaar 150 150 Capra Advocaten

Wangedrag van de ambtenaar

Artikel

lees meer
Een melding grensoverschrijdend gedrag. En dan? 150 150 Capra Advocaten

Een melding grensoverschrijdend gedrag. En dan?

Artikel

lees meer
Training Arbeidsconflict voor vertrouwenspersonen 150 150 Capra Advocaten

Training Arbeidsconflict voor vertrouwenspersonen

Training

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl