Integriteit binnen de zorg

Integriteit binnen de zorg

Integriteit binnen de zorg 150 150 Capra Advocaten

Integer handelen krijgt steeds meer aandacht als belangrijk onderwerp binnen de overheid en samenleving, maar ook binnen de zorg. Integer handelen is een bewustwordingsproces. Het bureau Integriteit.nl, onderdeel van Capra Advocaten, geeft uw integriteitsbeleid praktisch vorm. Daarvoor worden verschillende instrumenten gehanteerd, zoals trainingen en de integriteitmodule.

Integriteit gaat niet over goed of fout, maar over de manier waarop wordt omgegaan met morele dilemma’s. Integriteit gaat over waarden en normen: twee componenten die, samen met gewoonten, de cultuur van een groep vormen. De cultuur is vaak vastgelegd in een gedragscode, die het kader van een groep aangeeft. Het hebben van zo’n document hoeft echter niet te betekenen dat de inhoud ervan ook daadwerkelijk wordt nageleefd. Daar is meer voor nodig, namelijk bewustwording en bewust blijven. Bewustzijn creëer je door elkaar aan te spreken op gedrag. Integer handelen beklijft door met elkaar de dialoog aan te gaan. Je bent tenslotte deel van een organisatie en haar cultuur. Samen maak en bewaak je de morele grenzen.

De integriteit van een organisatie wordt in belangrijke mate bepaald door de integriteit van de medewerkers, net zoals de integriteit van de medewerkers in belangrijke mate wordt bepaald door de integriteit van de organisatie. Morele competentie is niet met één training ‘aan te leren’. Het is een vaardigheid die onderhoud behoeft en verder gevormd en ontwikkeld moet worden, net als vakkennis. Een workshop integriteit kan een belangrijke motor zijn in het proces naar een interne cultuurverandering waarin ethische kennis en bewustzijn meer dan voorheen onderdeel van het karakter van de organisatie vormen.

De workshop integriteit is een interactieve workshop van één dagdeel waarbij een groep van maximaal 50 medewerkers tegelijk een boeiend verhaal krijgt over nut en noodzaak van integriteit, gelardeerd met videomateriaal en gefilmde interviews om daarna aan de slag te gaan. Andere werkvormen worden gebruikt om scherp te krijgen waar mogelijke integriteitsrisico’s in het werkveld liggen en de verschillende dilemma’s uit de praktijk leiden tot een interessant discours. Dilemma’s, risico’s, vertrouwenspersoon en handvatten voor het nemen van de juiste beslissing, het komt allemaal aan de orde.

Een workshop integriteit kan gezien worden als een aftrap naar een structurele borging. Integriteit.nl heeft daarvoor een instrument ontwikkeld, de integriteitmodule. De integriteitmodule is een blended learning instrument waarmee u integriteit op een hele slimme maar eenvoudige manier borgt binnen uw organisatie. Eerst doen alle medewerkers een online dilemmatraining van zo’n 15 minuten, daarna worden de meest opvallende resultaten daaruit besproken in groepjes. Integriteit is een heel breed onderwerp, van omgangsvormen tot financiële fraude, maar wordt in de dagelijkse praktijk weinig besproken. Met de integriteitmodule zorgt u dat de dialoog wel wordt gevoerd en er aan bewustwording wordt gewerkt maar op een hele efficiënte manier door het direct over de onderwerpen te kunnen hebben die echt spelen. Het kost de medewerkers en de organisatie daarom weinig tijd en kost met zo’n €2,- per maand niet meer dan een kop koffie per medewerker.

Mocht u geïnteresseerd zijn in een workshop integriteit of de integriteitmodule, neem dan gerust contact op met mij.

Contact over dit onderwerp

Esther van Gaal Capra Den Bosch

Esther van Gaal

Advocaat
Vestiging:
's-Hertogenbosch
Sector:
Overheid, Zorg
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenreacht
Telefoon:
073 - 61 31 345
Mobiel:
06 38 77 17 22

Gerelateerd

Sociale veiligheid op de provinciale werkvloer 150 150 Capra Advocaten

Sociale veiligheid op de provinciale werkvloer

Artikel

lees meer
Geheime camera’s in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Geheime camera’s in de zorg

Artikel

lees meer
Lunchwebinar: Grensoverschrijdend gedrag in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Lunchwebinar: Grensoverschrijdend gedrag in de zorg

Lunchwebinar 22 april 2024

lees meer
Beloofd is beloofd 150 150 Capra Advocaten

Beloofd is beloofd

Artikel

lees meer
Grensoverschrijdend gedrag binnen het ziekenhuis 150 150 Capra Advocaten

Grensoverschrijdend gedrag binnen het ziekenhuis

Artikel

lees meer
Wangedrag van de ambtenaar 150 150 Capra Advocaten

Wangedrag van de ambtenaar

Artikel

lees meer
Inspraak van de specialist ouderengeneeskunde 150 150 Capra Advocaten

Inspraak van de specialist ouderengeneeskunde

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl