Integriteit: het belang van het gesprek daarover

Integriteit: het belang van het gesprek daarover

Integriteit: het belang van het gesprek daarover 150 150 Capra Advocaten

In het bijzonder in de zorg

Het belang van integriteit in de zorg is duidelijk. In de zorg wordt immers gewerkt met publieke middelen, die verantwoord besteed moeten worden. Dit betekent ook dat er bijzondere eisen gesteld worden aan de medewerkers van zorgorganisaties. Daarnaast speelt nog een ander belang: de kwetsbare positie van patiënten. Daarom is juist in de zorg het aspect privacy zo belangrijk. Ook dit raakt de integriteit van medewerkers. Zij moeten zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens, en deze dus zeker niet lekken.

In een zorgorganisatie kunnen veel acties ondernomen worden om een integriteitsaantasting zoals een datalek te voorkomen. Zo kunnen er diverse richtlijnen worden opgesteld en kunnen er veiligheidssystemen worden ingebouwd. Dit werd begin dit jaar nog eens temeer duidelijk, toen er sprake bleek van een datalek bij een zorgorganisatie. Het belang van technische/ICT-aanpassingen om herhaling te voorkomen en te voldoen aan de privacyregels, is evident. Minister De Jonge wijst hier ook op in zijn uitgebreide brief aan de Tweede Kamer van 2 februari 2021.

Daarnaast is het goed om over integriteitsissues met medewerkers in gesprek te gaan (en te blijven). Dat kan uitgebreid, maar een kort gesprek kan al een zeer goed begin zijn. Dit laatste kan bijvoorbeeld door in een regulier werkoverleg bepaalde issues aan te stippen en daarvoor aandacht te vragen. Mensen worden zich dan veel meer bewust van wat ze wel en niet kunnen doen. Het geeft daarmee ook aan wat de grenzen zijn in een organisatie. Zet de belangrijke onderwerpen dus op de agenda.

Nu vraagt u zich misschien af: was een dergelijk gesprek ook nodig geweest in een kwestie zoals de recente datalek affaire? Het was toch duidelijk dat zoiets absoluut niet mag? Ja, dat is zo, maar toch kan ook dan een gesprek zinvol zijn. Voorkomen is immers beter dan genezen. Een dergelijke affaire zorgt namelijk voor veel onrust. Bovendien blijkt vaak pas in een juridische procedure over een ontslag of als er een klacht is ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dat de grenzen toch weer niet zo duidelijk waren zoals gedacht. Het is dan maar beter dat deze vooraf zeer helder zijn besproken.

Integriteit verdient dus continu de aandacht, ook in gesprekken met de medewerkers. Voor meer informatie over de bewustwording en borging van integriteit kunt u ook terecht op de website van Integriteit.nl

Mark van de Laar
Praktijkgroep Zorg

Webinar: Datalekken – 30 maart

Op 30 maart organiseert het Expertteam Privacy/AVgG en Wob een kort online webinar over datalekken. Deelname is kosteloos wanneer u zich aanmeldt.

Contact over dit onderwerp

Mark van de Laar

Mark van de Laar

Advocaat
Vestiging:
Maastricht
Sector:
Overheid, Zorg
Expertteam:
Arbeidsrecht,
Telefoon:
043-7 600 600
Mobiel:
06 15 05 42 23

Gerelateerd

Beloofd is beloofd 150 150 Capra Advocaten

Beloofd is beloofd

Artikel

lees meer
Grensoverschrijdend gedrag binnen het ziekenhuis 150 150 Capra Advocaten

Grensoverschrijdend gedrag binnen het ziekenhuis

Artikel

lees meer
Wangedrag van de ambtenaar 150 150 Capra Advocaten

Wangedrag van de ambtenaar

Artikel

lees meer
Een melding grensoverschrijdend gedrag. En dan? 150 150 Capra Advocaten

Een melding grensoverschrijdend gedrag. En dan?

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl