Online Privacy Pauze

Online Privacy Pauze

Online Privacy Pauze 150 150 Capra Advocaten

U verzorgt uw kopje koffie, wij bespreken met u het privacy-nieuws in het publieke domein

Capra Advocaten adviseert zowel over de AVG en privacyvraagstukken in algemene zin, als over het recht op privacy in de arbeidsrechtelijke verhouding tot de overheidswerkgever. Capra Advocaten denkt graag met u mee en is vorig jaar begonnen met de zogenaamde privacy pauzes, om u in korte tijd bij te praten over het privacy-nieuws. Hieraan blijkt een duidelijke behoefte te bestaan. Daarom gaan wij door met de privacy pauzes.

Wat?

De online Privacy Pauzes zijn korte informatieve pauzebijeenkomsten. Iedere Privacy Pauze duurt 15 minuten en start om 12:30.

Waar/hoe?

Online (via Teams). Deelname is kosteloos, u dient zich wel vooraf aan te melden. U kunt zich per keer aanmelden of voor meerdere Privacy Pauzes tegelijk. U ontvangt voorafgaand aan iedere bijeenkomst een bericht hoe u kunt deelnemen.

Data en onderwerpen?

De volgende Privacy Pauzes staan de komende tijd ingepland (allen op een dinsdag van 12:30 tot ca. 12:45):

  • 30 maart 2021 – Datalekken (bekijk hier de terugblik)
  • 20 april 2021 – Corona en privacy (bekijk hier de terugblik)
  • 25 mei 2021 – Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en openbaarheid van bestuur (bekijk hier de terugblik)
  • 22 juni 2021 – Actualiteiten rechten van betrokkenen op grond van de AVG (aanmelden niet meer mogelijk)
  • 17 augustus 2021 – Verwerken persoonsgegevens bij bestuurlijke samenwerking (aanmelden niet meer mogelijk)
  • 7 september 2021 – Gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te verwerken (aanmelden niet meer mogelijk)

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De AVG is rechtstreeks van kracht op de verwerkingen van persoonsgegevens. Dit betekent dat ook binnen overheidsinstellingen de AVG moet worden nageleefd. In Nederland geldt ook de Uitvoeringswet AVG (UAVG). Bestuursorganen en publieke rechtspersonen moeten onder meer waarborgen dat de verwerking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de AVG en UAVG en dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn getroffen om datalekken te voorkomen. Dit leidt in de praktijk regelmatig tot (juridische) vragen van uiteenlopende aard. Het Expertteam Privacy/AVG en Wob helpt u graag bij deze vraagstukken.

Contact over dit onderwerp

Teaser Medezeggenschap

Onze mensen

Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met een van onze specialisten!
Naar contact

Gerelateerd

5 jaar AVG 150 150 Capra Advocaten

5 jaar AVG

Artikel

lees meer
Persoonlijke beleidsopvattingen onder de Woo 150 150 Capra Advocaten

Persoonlijke beleidsopvattingen onder de Woo

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl