Jurisprudentie selectie Onderwijs – december 2022

Jurisprudentie selectie Onderwijs – december 2022

Jurisprudentie selectie Onderwijs – december 2022 150 150 Capra Advocaten

In deze selectie van arbeidsrechtelijke jurisprudentie voor het onderwijs bespreken we weer diverse rechterlijke uitspraken.

1. Veiligheid van bedreigde docent weegt zwaarder dan belang leerling

Rechtbank Den Haag 28 september 2022 (ECLI:NL:RBDHA:2022:9780) en Geschillencommissie Passend Onderwijs 19 juli 2022 (zaak 32144)

Ondanks een beroep op de diagnose autisme bij een leerling die op een website en op een schoolkamp bedreigende taal uitte in de richting van een docent, is een schorsing en verwijdering van de leerling volgens de rechter terecht. Het belang van de veiligheid van docenten weegt in dit geval zwaarder. De rechter volgt de Geschillencommissie Passend Onderwijs. De commissie en de rechter laten meewegen dat er een andere school was gevonden, hoewel de passendheid van de andere school door de moeder van de leerling werd betwist.

2. Schrijven van boek over ervaringen met gepersonaliseerd onderwijs mag geen reden zijn voor ontslag

Hoge Raad 7 oktober 2022 (ECLI:NL:HR:2022:1402)

De veel besproken zaak van het ontslag van een voormalig docente aan een ROC, die een kritisch boek publiceerde over haar ervaringen met het onderwijs op het ROC, moet opnieuw worden beoordeeld. Volgens de Hoge Raad was er een causaal verband tussen de publicatie van het boek en de ontbinding van de arbeidsovereenkomst en dat mag niet. Dat is een niet toegestane inbreuk op het recht op vrijheid van meningsuiting van een docent. Het Gerechtshof Den Bosch moet met dit uitgangspunt opnieuw gaan kijken naar de ontbinding van de arbeidsovereenkomst van de docent. Wordt vervolgd.

3. Weigeren van leerling voor toelating VO-school mag alleen als er een andere school is gevonden

Geschillencommissie Passend Onderwijs 7 november 2022 (zaak 36631 + 37060)

Een VO-school die twee leerlingen voor het VMBO weigerde, heeft van de geschillencommissie te horen gekregen dat er van alles mis was met deze weigering:

  • Er was, in strijd met de wet, geen officiële beslissing over de toelating genomen.
  • Er was niet op de mogelijkheid van bezwaar of een verzoek bij de commissie gewezen.
  • De resultaten van overleg met een SBO-school waren onduidelijk en onvoldoende kenbaar voor de ouders.
  • Er had pas een beslissing genomen mogen worden nadat een andere school was gevonden die de leerlingen wilde toelaten.
  • Als de school vond dat de leerlingen op speciaal onderwijs aangewezen waren, had de school eerst een tlv moeten aanvragen en de beslissing daarover moeten afwachten.

Een leerzame les, deze uitspraak van de geschillencommissie.

4. Diefstal bij een supermarkt tijdens de pauze van een leerling is geen geldige reden om leerling te schorsen

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs 25 oktober 2022 (zaak 27523)

Een leerling die tijdens de pauze statiegeldbonnen bij een supermarkt had gestolen kreeg een ‘externe time-out’ van de school. Dat is volgens de commissie feitelijk een schorsing, ook als de school ‘om pedagogische redenen’ niet formeel wenst te schorsen of het niet zo wil noemen. De schorsing is volgens de commissie niet terecht omdat de diefstal zich buiten de lestijd en buiten het terrein van de school heeft afgespeeld. Volgens de commissie mag de school geen disciplinaire of ordemaatregelen nemen voor voorvallen die geen relatie met de school hebben.

5. Overplaatsing naar een andere PO-school vanwege verstoorde verhoudingen is niet eenvoudig

Commissie van beroep funderend onderwijs 21 oktober 2022 (zaak 35378) en 3 november 2022 (zaak 35146)

Een overplaatsing naar een andere school lijkt een gemakkelijke oplossing als de verhoudingen met collega’s verstoord zijn. Uit twee recente uitspraken van de Commissie van beroep blijkt dat niet te snel deze conclusie getrokken mag worden en dat eerst een goed en zorgvuldig onderzoek moet plaatsvinden dat ook goed wordt vastgelegd.

In de eerste zaak is het besluit tot overplaatsing van een onderwijsassistent volgens de Commissie terecht omdat aantoonbaar uit de stukken bleek dat er al lange tijd spanningen waren met collega’s en omdat het ondanks een mediationgesprek en andere gesprekken niet was gelukt het conflict op te lossen.

In de tweede zaak is het besluit tot overplaatsing van een docent volgens de Commissie niet terecht omdat de school te snel de conclusie trok dat een terugkeer op de eigen werkplek niet meer mogelijk was en omdat de school niet genoeg onderzoek had gedaan. De mogelijkheid tot mediation kwam pas aan de orde toen het overplaatsingsbesluit al was genomen. Aan anonieme verklaringen van een aantal collega’s kende de Commissie geen doorslaggevend gewicht toe. Stof voor discussie geeft de Commissie in de tweede zaak met een boude stelling: “De Commissie voegt hieraan toe dat het in beginsel niet aan personeelsleden is om te bepalen met wie zij samenwerken”. Waarvan akte!

6. Ernstige kritiek op directeur die niet wordt gedeeld door collega’s kan grond zijn voor overplaatsing naar een andere PO-school

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 4 oktober 2022 (ECLI:NL:GHSHE:2022:3343)

Uit deze kort geding uitspraak in een spoedappel valt te leren dat een leerkracht die een conflict veroorzaakt door ernstige kritiek op de directeur te uiten volgens het Hof overgeplaatst mag worden naar een andere school.

Volgens het Hof is niet gebleken dat een oplossing van de problematiek zonder overplaatsing mogelijk is nu de bezwaren in het conflict met de directeur kennelijk niet door haar directe collega’s worden gedeeld en ook sprake was van meningsverschillen met andere collega’s. Daardoor was de kans van slagen van een mediation volgens het Hof zó klein dat de onderwijswerkgever mocht afzien van het inschakelen van een mediator.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste jurisprudentie voor het onderwijs? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief met rechterlijke uitspraken.

Contact over dit onderwerp

Marien Korevaar Capra Zwolle

Marien Korevaar

Advocaat
Vestiging:
Zwolle
Sector:
Overheid, Onderwijs
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Klokkenluidersregelingen
Telefoon:
038 - 423 54 14
Mobiel:
06 48 17 89 37

Gerelateerd

Jurisprudentie selectie Onderwijs – augustus 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – augustus 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – mei 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – mei 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – januari 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – januari 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – november 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – november 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – september 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – september 2022

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl