Jurisprudentie selectie Overheid – december 2023

Jurisprudentie selectie Overheid – december 2023

Jurisprudentie selectie Overheid – december 2023 150 150 Capra Advocaten

In dit overzicht van jurisprudentie voor de sector Overheid van december 2023 bespreken we weer diverse rechterlijke uitspraken.

1. Algeheel verbod van religieuze tekens binnen de overheid

Een Belgische gemeente heeft haar medewerkers verboden om enig zichtbaar teken te dragen waaruit hun ideologische of levensbeschouwelijke, dan wel politieke of religieuze overtuiging kan blijken. Volgens het Europese Hof kan een interne regel van een gemeentebestuur die op algemene en niet-gedifferentieerde wijze de personeelsleden van dat gemeentebestuur verbiedt om op het werk zichtbare tekens te dragen waaruit met name levensbeschouwelijke of religieuze overtuigingen blijken, worden gerechtvaardigd door de wens van het gemeentebestuur om een volkomen neutrale overheidsomgeving tot stand te brengen.

Hof van Justitie 28 november 2023 (ECLI:U:C:2023:924)

2. Vastgestelde vakantie van zieke werknemer niet afboeken

Eind 2017 heeft de werknemer verlof aangevraagd voor medio 2018. Begin 2018 valt de werknemer ziek uit mede als gevolg van een arbeidsconflict. Werknemer gaat vervolgens op vakantie en de werkgever schrijft de vakantiedagen zonder toestemming van de werknemer af. De Hoge Raad oordeelt dat de werkgever ten onrechte als uitgangspunt heeft genomen dat een werknemer die na de vaststelling van een vakantie ziek is geworden en ondanks zijn ziekte met vakantie gaat daarvoor steeds vakantiedagen moet opnemen.

Hoge Raad 17 november 2023 (ECLI:NL:HR:2023:1603)

3. Onverwijld ontslag op staande voet bij samengestelde dringende reden?

Werkgever heeft werknemer op 20 maart 2020 een brief gezonden waarin zij de werknemer op staande voet ontslaat indien de werknemer voor 25 maart 2020 om 18.00 uur geen afdoende verklaring geeft voor zijn gedragingen die volgens de werkgever tezamen en ieder voor zich een dringende reden voor een ontslag op staande voet opleveren. De Hoge Raad overweegt dat voor zover de werkgever een samengestelde dringende reden aan het ontslag ten grondslag heeft gelegd, de rechter zal moeten onderzoeken of ten aanzien van dat samenstel voldoende voortvarend is gehandeld.

Hoge Raad 1 december 2023 (ECLI:NL:HR:2023:1668)

4. Verval van functie bijkomend gevolg van fusie

Werkgever heeft de arbeidsovereenkomst met werknemer met toestemming van het UWV opgezegd wegens het verval van de functie als gevolg van een fusie en het uitbesteden van werkzaamheden. Werknemer is als gevolg daarvan boventallig geworden. De kantonrechter oordeelt dat werkgever voldoende heeft kunnen onderbouwen wat de voordelen van het uitbesteden waren en ook dat werkgever de noodzaak van de organisatorische veranderingen voor een doelmatige bedrijfsvoering voldoende heeft toegelicht. Ook al zou sprake zijn geweest van een overgang van onderneming dan nog zou toestemming zijn gegeven om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Werkgever heeft ook aan de herplaatsingsplicht voldaan, aangezien werkgever een passende functie heeft aangeboden, maar deze is geweigerd door werknemer.

Rechtbank Amsterdam 31 oktober 2023 (ECLI:NL:RBAMS:2023:7146)

5. Ontbindingsverzoek zieke werknemer

Werknemer heeft verzocht om de ontbinding van de arbeidsovereenkomst en toekenning van de transitievergoeding en billijke vergoeding, omdat werkgever de re-integratieverplichtingen niet is nagekomen. Werknemer kon niet verder met het re-integratietraject, omdat werkgever onder andere de kosten voor de arbodienst niet betaalde en de ziekmelding niet had doorgegeven aan het UWV. Werkgever heeft werknemer de kans op succesvolle re-integratie ontnomen en daarom ernstig verwijtbaar gehandeld.

Rechtbank Overijssel (ECLI:NL:RBOVE:2023:4774)

Contact over dit onderwerp

Teaser Medezeggenschap

Onze mensen

Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met een van onze specialisten!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang onze Jurisprudentie-mailing direct per mail.

Gerelateerd

Jurisprudentie selectie Overheid – december 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – december 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – oktober 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – oktober 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – juni 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – juni 2023

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl