Jurisprudentie selectie Overheid – oktober 2023

Jurisprudentie selectie Overheid – oktober 2023

Jurisprudentie selectie Overheid – oktober 2023 150 150 Capra Advocaten

In dit overzicht van jurisprudentie voor de sector Overheid van oktober 2023 bespreken we weer diverse rechterlijke uitspraken.

1. Zoeken naar documenten in verband met Wob- of Woo-verzoek

In deze tussenuitspraak overweegt de rechtbank onder meer dat wanneer een bestuursorgaan stelt dat na onderzoek is gebleken dat een bepaald document niet of niet meer onder hem berust en deze mededeling niet ongeloofwaardig voorkomt, het in beginsel aan de verzoeker is om aannemelijk te maken dat een bepaald document toch onder dat bestuursorgaan berust. Bij de beoordeling of een mededeling niet ongeloofwaardig voorkomt, wordt de wijze waarop het onderzoek is verricht betrokken.

Rechtbank Oost-Brabant 12 september 2023 (ECLI:NL:RBOBR:2023:4499)

2. Ontslag op staande voet na liegen over arbeidsongeschiktheid

Werknemer is op 1 september 2021 uitgevallen in verband met heupklachten. Volgens de bedrijfsarts is ruim een jaar later sprake van een verslechterde mobiliteit. De gemachtigde van de werkgever heeft de werknemer op enig moment aan het werk gezien in een restaurant. Werkgever heeft vervolgens een bureau ingeschakeld om onderzoek te doen naar deze werkzaamheden. Naar aanleiding van dit onderzoek is de werknemer op staande voet ontslagen wegens het (kort gezegd) liegen over zijn arbeidsongeschiktheid. Dit ontslag houdt stand.

Rechtbank Den Haag 20 juni 2023 (ECLI:NL:RBDHA:2023:12114)
Zie anders: Rechtbank Rotterdam 12 juli 2023 (ECLI:NL:RBROT:2023:7321)

3. Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens verstoorde arbeidsrelatie

Betrokkene is op 1 maart 1989 aangesteld als penitentiair inrichtingswerker. Op hem was (sinds 1 januari 2020) de CAO Rijk van toepassing. Vanaf 2006 is sprake van arbeidsongeschiktheid en worden er diverse berispingen aan betrokkene opgelegd. Nadat betrokkene is herplaatst in nieuwe bedongen arbeid, valt hij op een gegeven moment opnieuw uit. Het advies van de bedrijfsarts om mediation in te zetten, wordt opgevolgd, maar zonder succes. De Staat verzoekt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens verstoorde verhoudingen. Het Hof volgt de kantonrechter in het oordeel dat geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten aan de zijde van de Staat.

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 5 september 2023 (ECLI:NL:GHSHE:2023:2843)

4. Eenzijdig gekozen mediator

Nadat werknemer zich heeft ziekgemeld, oordeelt de bedrijfsarts dat mede sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie. Er wordt daarom mediation geadviseerd. Werkgever schakelt een mediator in en nodigt de werknemer uit voor een eerste gesprek. Werknemer verschijnt niet, omdat zijn psycholoog hem dit heeft afgeraden. Werknemer ageert ook tegen het feit dat de mediator zonder overleg met hem door de werkgever is ingeschakeld. In kort geding oordeelt de voorzieningenrechter dat het meewerken aan mediation met een door de werkgever uitgekozen mediator geen redelijk voorschrift is.

Rechtbank Amsterdam 26 september 2023 (ECLI:NL:RBAMS:2023:6036)

5. Verrekening inkomsten bij twee WW-rechten

Betrokkene heeft in 2016 een WW-uitkering toegekend gekregen. Hij heeft vervolgens in de periode van 2016 tot en 1 mei 2018 voor enkele weken tot maanden werkzaamheden verricht. Per 1 mei 2018 wordt hem een tweede WW-uitkering toegekend. De twee WW-uitkeringen zijn gebaseerd op een verschillend dagloon, maar worden door het UWV als één WW-uitkering betaald. Daarbij heeft het UWV de tweede WW-uitkering aangemerkt als maandloon voor de eerste WW-uitkering en het maximumdagloon naar evenredigheid verlaagd, omdat door de samenloop de WW-rechten samen hoger zijn dan 70% van het maximumdagloon. De Centrale Raad van Beroep oordeelt dat het UWV dit op de juiste gronden en juiste wijze heeft gedaan.

Centrale Raad van Beroep 3 augustus 2023 (ECLI:NL:CRVB:2023:1504)

6. Vrijheid van meningsuiting

Collega Jan Blanken schreef voor het tijdschrift JIN een annotatie bij de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam over de vrijheid van meningsuiting. De annotatie is te lezen via deze link (alleen voor abonnees).

Gerechtshof Amsterdam 27 juni 2023 (ECLI:NL:GHAMS:2023:1469)

Contact over dit onderwerp

Teaser Medezeggenschap

Onze mensen

Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met een van onze specialisten!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang onze Jurisprudentie-mailing direct per mail.

Gerelateerd

Jurisprudentie selectie Overheid – december 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – december 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – oktober 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – oktober 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – juni 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – juni 2023

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl