Jurisprudentie selectie Overheid – juni 2023

Jurisprudentie selectie Overheid – juni 2023

Jurisprudentie selectie Overheid – juni 2023 150 150 Capra Advocaten

In dit overzicht van jurisprudentie voor de sector Overheid van juni 2023 bespreken we weer diverse rechterlijke uitspraken.

1. Geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wegens kritiek op functioneren

Partijen hadden een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten die bij goed functioneren zou worden omgezet naar een vast dienstverband. In plaats van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te bieden, werd werknemer nogmaals een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangeboden. Werknemer tekende deze, maar vorderde in rechte een vast contract. Volgens het Hof bestond er een grond voor het plaatsen van kritische kanttekeningen bij het functioneren van de werknemer. Werkgever was als goed werkgever in redelijkheid niet gehouden om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden.

Gerechtsof Den Haag 16 mei 2023 (ECLI:NL:GHDHA:2023:753)

2. Relatie werknemer geen reden voor ontslag

Werkgever is een instelling die zich richt op onder meer het begeleiden van jongeren en is afhankelijk van gemeentelijke subsidie. Werknemer werkt daar sinds 19 januari 2010 en heeft een relatie met zijn oud-collega die bij de gemeente werkzaam is. Vanaf november 2021 is werknemer aangesproken op deze relatie, omdat deze voor problemen in het team zorgt. Werkgever verzoekt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter wijst dit verzoek toe, maar volgens het Hof is geen sprake van een ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsrelatie. De arbeidsovereenkomst wordt daarom hersteld.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 mei 2023 (ECLI:NL:GHARL:2023:4128)

3. Tijd vóór aanvang diensttijd ook werktijd

Werknemer werkte als Contact Center Medewerker bij werkgever. Volgens de Planningsregels moest werknemer 10 minuten vóór aanvang van zijn werktijd aanwezig zijn, zodat hij bij de start van zijn werktijd gelijk een call kon aannemen. Zowel de kantonrechter als het Hof oordelen dat deze 10 minuten kunnen worden aangemerkt als arbeidstijd en dat deze voor vergoeding in aanmerking komt.

Gerechtshof Den Haag 2 mei 2023 (ECLI:NL:GHDHA:2023:738)

4. Reorganisatieontslag onterecht, maar toch einde arbeidsovereenkomst

Werkgever heeft een reorganisatie doorgevoerd. Vanwege de reorganisatie kwam de functie van werknemer te vervallen. Werkgever heeft met toestemming van het UWV de arbeidsovereenkomst met werknemer opgezegd. Volgens de kantonrechter is dit ten onrechte gebeurd. Om die reden wordt de arbeidsovereenkomst hersteld. Het Hof oordeelt eveneens dat de arbeidsplaats van werknemer niet is komen te vervallen. Er was namelijk sprake van een uitwisselbare functie en daarom moest het afspiegelingsbeginsel worden toegepast. Omdat de verhoudingen inmiddels zijn verstoord, wordt de arbeidsovereenkomst toch ontbonden onder toekenning van een billijke vergoeding.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 3 april 2023 (ECLI:NL:GHARL:2023:2818)

5. Gelijkwaardige functie aangeboden na overgang van onderneming

Werknemer was in dienst bij de rechtsvoorganger van Options B.V. Nadat de moedermaatschappij een concurrent heeft overgenomen, is Options B.V. samengevoegd met deze concurrent. Met werknemer zijn gesprekken gevoerd over een nieuwe functie bij de nieuwe werkgever dan wel de moedermaatschappij. Werknemer heeft geen nieuwe functie geaccepteerd. Om die reden heeft werkgever gecommuniceerd dat per 1 januari 2023 het dienstverband zou eindigen. Werknemer stelt zich op het standpunt dat dit door toedoen van werkgever is. Volgens de kantonrechter heeft werkgever een gelijkwaardige functie aangeboden die door werknemer is geweigerd. Er is daarom geen sprake van een aanmerkelijke wijziging van de arbeidsvoorwaarden ten nadele van werknemer als gevolg van de overgang van onderneming.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 4 mei 2023 (ECLI:NL:RBZWB:2023:3043)

6. Geen recht op bovenwettelijke uitkering na sluiten beëindigingsovereenkomst

Werkgever en werknemer sluiten een beëindigingsovereenkomst waarin is bepaald dat het tussen partijen bestaande dienstverband per 1 oktober 2022 met wederzijds goedvinden wordt beëindigd. Werknemer ontvangt vervolgens een WW-uitkering en vraagt ook de bovenwettelijke uitkeringen aan. Deze aanvraag wordt afgewezen. Volgens de kantonrechter bestaat in geval van een beëindiging met wederzijds goedvinden geen aanspraak op de bovenwettelijke uitkeringen. De arbeidsovereenkomst is niet opgezegd door de werkgever en hierover zijn tussen partijen geen afspraken gemaakt.

Rechtbank Midden-Nederland 15 maart 2023 (ECLI:NL:RBMNE:2023:1352)

7. Afwijzing verzoek Toelage Bezwarende Functie met terugwerkende kracht

Een politieambtenaar ontvangt sinds 1 juli 2018 de Toelage Bezwarende Functie (TBF). Op 20 juli 2020 verzoekt hij de korpschef om met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2010 de TBF toe te wijzen. Volgens de Centrale Raad heeft de politieambtenaar in juni 2015 een salarisspecificatie ontvangen waaruit hij kon opmaken dat hem geen TBF was toegekend. Dit was een besluit waar de ambtenaar bezwaar tegen had kunnen maken. Dat heeft de politieambtenaar niet gedaan en van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden is geen sprake.

Centrale Raad van Beroep 19 januari 2023 (ECLI:NL:CRVB:2023:115)

Contact over dit onderwerp

Teaser Medezeggenschap

Onze mensen

Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met een van onze specialisten!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang onze Jurisprudentie-mailing direct per mail.

Gerelateerd

Jurisprudentie selectie Overheid – september 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – september 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – juni 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – juni 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – april 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – april 2022

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl