Jurisprudentie selectie Zorg – juli 2022

Jurisprudentie selectie Zorg – juli 2022

Jurisprudentie selectie Zorg – juli 2022 150 150 Capra Advocaten

In dit overzicht van jurisprudentie voor de zorgsector over de afgelopen maand bespreken we weer diverse rechterlijke uitspraken relevant voor de rechtspositie van zorgprofessionals en zorgwerkgevers.

1. Ontslag op staande voet vanwege delen privé problemen en fysiek contact

Rechtbank Noord-Holland 20 april 2022 (ECLI:NL:RBNE:2022:1524)

Werknemer is werkzaam als praktijkondersteuner GGZ en deelt privéproblemen met patiënten. Hier is hij op aangesproken. Vervolgens heeft hij intieme relaties gehad met een patiënt. Werknemer wordt daaropvolgend op staande voet ontslagen. Hij vordert betaling van achterstallig salaris en toegang tot de werkplek. De kantonrechter wijst dit verzoek af en oordeelt dat het ontslag op staande voet is terecht gegeven. Werknemer was immers gewaarschuwd en heeft desondanks opnieuw zijn professionele grenzen overschreden en de beroepscode geschonden.

2. Zorginstelling aansprakelijk voor PTSS?

Rechtbank Noord-Holland 12 mei 2022 (ECLI:NL:RBNHO:2022:5288)

Een assistent begeleider zorgt in een zorginstelling voor verstandelijk beperkte cliënten. Na de zorg en het overlijden van een cliënt gaat werknemer in behandeling in verband met PTSS-symptomen. De vraag is of de PTSS arbeidsgerelateerd is en aan de werkgever verweten kan worden. De kantonrechter oordeelt dat er geen sprake was van (objectief) gevaarlijke werkomstandigheden. Het causaal verband tussen de aangedragen oorzaken en het ziektebeeld zijn te onzeker. Werkgever had weliswaar een zorgplicht, maar was niet bekend met de psychische kwetsbaarheid van werknemer. Werkgever hoefde derhalve geen probleem of risico te vermoeden.

3. Nieuw bedongen arbeid zieke werknemer

Rechtbank Noord-Holland 12 mei 2022 (ECLI:NL:RBNHO:2022:5286)

Werkneemster is werkzaam als orthopedisch vakspecialist. Zij is meer dan twee jaar arbeidsongeschikt. Zij kan geen 36 uren meer werken, maar wel 32 uur. Zij meldt zich opnieuw ziek. Volgens de werkgever leidt dat tot een samengesteld verzuim waardoor geen (nieuwe) loondoorbetalingsplicht geldt. Volgens de werkneemster is er wel een nieuwe plicht gestart, omdat de bedongen arbeid is gewijzigd. Het UWV weigert toestemming tot opzegging en ook de kantonrechter stelt werkgever in het ongelijk. De nieuwe bedongen arbeid is aangevangen toen werkneemster voor 32 uur per week werkzaamheden hervatte. Daardoor is een nieuwe ziekteperiode van 104 weken aangevangen en geldt er voor de werkgever een opzegverbod.

4. Betasten stagiaire leidt tot ontbinding arbeidsovereenkomst

Rechtbank Zeeland-West-Brabant (ECLI:NL:RBZWB:2022:2954)

Werknemer is werkzaam als geestelijk islamitisch verzorger. Een stagiaire heeft verklaard dat deze werknemer haar heeft betast tijdens een autorit vanaf een cliënt naar het werk. Op dezelfde dag is werknemer op non-actief gesteld. De werknemer heeft het voorval ontkend. De werkgever verzoekt niettemin om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De rechter oordeelt dat bewezen is dat werknemer seksueel overschrijdend gedrag heeft vertoond. De verklaringen van de stagiaire, haar moeder, de stagebegeleidster en twee medewerkers geven blijk van een consistent verhaal. Daarbij komt dat werknemer zonder kennis te hebben genomen van waar deze betrekking op had, direct verklaarde over de vermeende autorit. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden.

5. Ontbreken negatieve PCR-test reden om niet terug naar Nederland te reizen

Rechtbank Den Haag 24 mei 2022 (ECLI:NL:RBDHA:2022:6666)

Werknemer is arts-assistent bij een privé kliniek. Hij heeft een verzoek ingediend om zijn werkzaamheden na zijn vakantie vanuit Irak voort te zetten. De kliniek gaat niet akkoord. Na verloop van tijd heeft de werknemer twee positieve coronatesten overgelegd aan de kliniek. Volgens de Arboverpleegkundige heeft de werknemer tijdelijk geen benutbare mogelijkheden. Teruggekeerd in Nederland heeft de werknemer een gesprek met de bedrijfsarts en de werkgever, waarna de kliniek een ontbindingsprocedure start. De kantonrechter oordeelt dat de werknemer voldoende heeft meegewerkt aan zijn re-integratie. Hij gaf gehoor aan oproepen voor consulten en kon wegens de positieve PCR-test niet eerder naar Nederland terugreizen. Het dienstverband blijft in stand.

6. Leerling verzorgende heeft aanvankelijk geen arbeidsovereenkomst

Rechtbank Rotterdam 17 juni 2022 (ECLI:NL:RBROT:2022:4934)

Betreft een leerling Verzorgende IG. Zij heeft met de onderwijsinstelling en een leerbedrijf een praktijkovereenkomst gesloten. Uit het ondertekende document blijkt dat er een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan. Deze overeenkomst wordt verlengd. De leerling vordert een verklaring voor recht dat zij reeds vanaf de eerste dag van de opleiding op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst is getreden. De kantonrechter oordeelt dat aanvankelijk sprake was van een stageovereenkomst (en niet van een arbeidsovereenkomst). De werkzaamheden hebben een leerfunctie, de overeenkomst geldt tijdens de duur van haar opleiding en de partijbedoelingen zijn om kennis en ervaring op te doen.

7. Onderzoek plicht bij opzegging arbeidsovereenkomst door werknemer

Rechtbank Rotterdam 15 juli 2022 (ECLI:NL:RBROT:2022:582)

Werkneemster is verzorgende IG in een verpleeghuis. Zij meldt zich na een positieve coronatest ziek. Het beleid van het verpleeghuis is dat wanneer positief geteste werknemers geen klachten hebben, zij doorwerken. Werkneemster acht dit als te risicovol. Nadien bevestigt werkneemster telefonisch en via e-mail dat ze bij het verpleeghuis wil stoppen. De werkgever honoreert dat, maar volgens de werkneemster is het dienstverband niet opgezegd. Haar wil en verklaring zouden niet overeenkomen. De rechter volgt haar. Een werkgever mag niet zomaar aannemen dat een dergelijke verklaring gericht is op beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst blijft in stand.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste jurisprudentie voor de zorgsector? Meldt u zich dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief met rechterlijke uitspraken.

Contact over dit onderwerp

Teaser Medezeggenschap

Onze mensen

Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met een van onze specialisten!

Gerelateerd

Jurisprudentie selectie Zorg – juni 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – juni 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – mei 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – mei 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – april 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – april 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – maart 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – maart 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – februari 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – februari 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – januari 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – januari 2023

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl