Kennisbijeenkomst Capra Advocaten ‘s-Hertogenbosch

Kennisbijeenkomst Capra Advocaten ‘s-Hertogenbosch

Kennisbijeenkomst Capra Advocaten ‘s-Hertogenbosch 150 150 Capra Advocaten

Deze bijeenkomst heeft al plaatsgevonden.

Kijk voor actuele kennisbijeenkomsten van Capra in onze Agenda.

 

Zoals u van ons gewend bent, verzorgen wij met enige regelmaat kennisbijeenkomsten, waarbij wij informatie met u delen over relevante en/of actuele onderwerpen en waarbij ruimte is om over en weer ervaringen uit te wisselen.

Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen

Op donderdag 20 april 2023 verzorgen mr. drs. Sjoerd Richters en mr. Jos de Roover een kennisbijeenkomst over de Gemeenschappelijke Regeling en recente wetswijzigingen. U bent hierbij van harte welkom.

Met ingang van 1 juli 2022 is een belangrijke wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking getreden. De gewijzigde Wgr dwingt tot wijziging van alle gemeenschappelijke regelingen.

Een deel van deze wijzigingen is op 1 juli 2022 direct in werking getreden, een ander deel moet binnen twee jaar geïmplementeerd zijn in alle gemeenschappelijke regelingen, dus uiterlijk op 30 juni 2024.

Wij zien in de praktijk dat de verplichte aanpassingen tijd vergen om op een goede manier in de bestaande gemeenschappelijke regelingen door te voeren. Voor ons is dat een reden u hierover te informeren en een kennisbijeenkomst te verzorgen.

De wetswijziging beoogt de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te versterken door versteviging van de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden, provinciale staten en algemene besturen van waterschappen.

Omdat de procedure om tot wijziging van een gemeenschappelijke regeling te komen tijdrovend blijkt te zijn – niet in de laatste plaats doordat bij de meeste gemeenschappelijke regelingen veel verschillende partijen met elk hun eigen belangen betrokken zijn – is het zaak om hierop korte termijn stappen in te zetten.

Hoe pakt u dit aan? Welke keuzes moeten er worden gemaakt? Hoe moeten wijzigingen worden geformuleerd in de gemeenschappelijke regeling? Waar moet u op letten? En is het misschien toch niet verstandig om de gehele gemeenschappelijke regeling te herzien. Immers ook op aspecten als bekendmaking en de Wet open overheid zijn er de voorbije jaren wijzigingen geweest, die mogelijk niet in de huidige gemeenschappelijke regeling zijn geïmplementeerd.

Dit soort vragen beantwoorden Sjoerd en Jos tijdens de bijeenkomst. Daarnaast is er gelegenheid om tijdens de aansluitende borrel vragen aan hen te stellen en om ervaringen met andere deelnemers uit te wisselen.

Details

    • Datum: 20 april 2023
    • Tijdstip: 15.00 inloop, 15:30 – 16:15 kennisbijeenkomst (aansluitend zal een borrel plaatsvinden)
    • Locatie: Capra ‘s-Hertogenbosch, Bastion Vugt 1
    • Doelgroep: Bestuurders/(bestuurs)secretarissen/juristen/(beleids)adviseurs bij een gemeenschappelijke regeling
    • Sprekers: Sjoerd Richters en Jos de Roover

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier hieronder. Wij kijken uit naar uw aanmelding. Vanwege de gewenste interactie geldt dat er ruimte is voor slechts 25 deelnemers. Mocht er sprake zijn van overaanmelding dan berichten we u hierover.

Contact over dit onderwerp

Teaser Medezeggenschap

Onze mensen

Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met een van onze specialisten!

Gerelateerd

Sociale veiligheid op de provinciale werkvloer 150 150 Capra Advocaten

Sociale veiligheid op de provinciale werkvloer

Artikel

lees meer
Geheime camera’s in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Geheime camera’s in de zorg

Artikel

lees meer
Grensoverschrijdend gedrag in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Grensoverschrijdend gedrag in de zorg

30 mei 2024

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl