Nieuwe Cao Gemeenten en Cao SGO na bekrachtiging principeakkoord 2023

Nieuwe Cao Gemeenten en Cao SGO na bekrachtiging principeakkoord 2023

Nieuwe Cao Gemeenten en Cao SGO na bekrachtiging principeakkoord 2023 150 150 Capra Advocaten

In het artikel getiteld ‘Na (aangekondigde) stakingen toch akkoord Cao Gemeenten en Cao SGO 2023’ van 23 februari 2023, schreven we over de inhoud van het op dinsdag 21 februari 2023 bereikte principeakkoord over de nieuwe cao’s voor de gemeentelijke sector.

Het principeakkoord was gesloten tussen de vakbonden, FNV Overheid, CNV Overheid en PDO, en de werkgeversorganisaties VNG en WSGO. De volgende stap in het proces was dat de Cao-partijen dit principeakkoord zouden voorleggen aan hun achterban. Het raadplegen van de leden is gestart op maandag 27 februari 2023. De bekrachtiging van het principeakkoord heeft plaatsgevonden op woensdag 5 april 2023.

Naar aanleiding van de ledenraadpleging en de bekrachtiging hebben er nauwelijks wijzigingen plaatsgevonden van het principeakkoord. Dit artikel zal voornamelijk een aantal concrete punten uit de nieuwe Cao gemeenten en Cao SGO toelichten.

De duur van de nieuwe Cao Gemeenten en Cao SGO

Op 5 april 2023 heeft het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) aan de leden van de LOGA-partijen, bestaande uit de VNG, WSGO, FNV Overheid, CNV Overheid en PDO, twee brieven gestuurd. De eerste brief geeft een nadere toelichting op de nieuwe artikelen in de Cao Gemeente en Cao SGO. De tweede brief betreft een salarisbrief waarin de leden worden geïnformeerd over de wijzigingen van de gemeentelijke salarisbedragen. In deze brief zijn tevens de nieuwe salaristabellen, die gelden vanaf 2 januari 2023, opgenomen.

Uit de toelichtingsbrief blijkt dat het principeakkoord liep van 2 januari 2023 tot en met 1 januari 2024, maar dat het definitieve akkoord loopt tot en met 31 december 2023. Dit is om het mogelijk te maken dat een volgend akkoord kan ingaan op 1 januari van het jaar. De looptijd van de nieuwe Cao Gemeenten en Cao SGO is dus van 2 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

Nadere toelichting met betrekking tot de vergoeding hybride werken

Vanaf 1 mei 2023 hebben medewerkers die thuiswerken recht op een vergoeding hybride werken van €3,- netto per dag. De vergoeding bestaat uit twee delen. Ten eerste een thuiswerkvergoeding ter hoogte van netto €2,15 en ten tweede een internetvergoeding van netto €0,85. De vergoeding hybride werken is niet naar rato van de arbeidsduur.

De voorwaarden voor de vanaf 1 mei 2023 geldende vergoeding voor hybride werken zijn gelijk aan de voorwaarden voor de huidige thuiswerkvergoeding, zoals opgenomen in artikel 3.22A Cao Gemeenten.

Beide onderdelen van de vergoeding hybride werken, de thuiswerkvergoeding en de internetvergoeding, zijn gericht vrijgesteld van loonbelasting op grond van artikel 31a, tweede lid, onderdelen K en G van de Wet op de Loonbelasting. De werkgever moet aannemelijk maken dat het internetgebruik noodzakelijk is voor de behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking.

Nadere toelichting met betrekking tot de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)

Medewerkers die 43 jaar hebben gewerkt voor een werkgever die is aangesloten bij het ABP, waarvan de laatste tien jaar in de gemeentesector, hebben per 31 december 2023 recht op een RVU. De maximale duur van de RVU-uitkering is twee jaar, maar deze kan zodoende ook korter zijn.

Voor de opbouw van ABP-jaren en de gemeentejaren, bestaat de gemeentesector uit organisaties die vallen onder de Cao Gemeenten of de Cao SGO (vanaf 1 januari 2020) en/of vielen onder de CAR-UWO (vóór 1 januari 2020).

Wanneer de medewerker besluit deel te nemen aan de RVU-regeling dan neemt de medewerker zelf ontslag. Er ontstaat dan geen recht op een WW-uitkering en geen recht op een transitievergoeding.

Nadere toelichting met betrekking tot de loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid

De loondoorbetaling bij ziekte wordt 100% in het eerste ziektejaar en 70% in het tweede ziektejaar. Daarna stopt de loondoorbetaling. Deze afspraak gaat in op 31 december 2023. Daarnaast zal de verlenging van het ontslagverbod met één jaar voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, het zogenoemde derde ziektejaar, komen te vervallen per 31 december 2023.

Wanneer de eerste ziektedag van de medewerker gelegen is op 30 december 2023, blijven het derde ziektejaar en de huidige regels voor loondoorbetaling van kracht.

Tot slot

Na stevige en langdurige onderhandelingen tussen de LOGA-partijen kwam op 21 februari 2023 het principeakkoord Cao Gemeenten en Cao SGO 2023 tot stand. Naar aanleiding hiervan werden de aangekondigde verdere stakingen binnen de gemeentelijke sector opgeschort. Nadat de LOGA-partijen hun leden hadden geraadpleegd, is het principeakkoord Cao Gemeenten en Cao SGO op 5 april 2023 definitief geworden. De looptijd van de nieuwe Cao Gemeenten en Cao SGO loopt is van 2 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

Hebt u vragen of wilt u weten wat dit voor uw organisatie betekent? Neem dan gerust contact op met Capra Advocaten.

Contact over dit onderwerp

Teaser Medezeggenschap

Onze mensen

Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met een van onze specialisten!

Gerelateerd

Sociale veiligheid op de provinciale werkvloer 150 150 Capra Advocaten

Sociale veiligheid op de provinciale werkvloer

Artikel

lees meer
Geheime camera’s in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Geheime camera’s in de zorg

Artikel

lees meer
Hoofdlijnenakkoord: wat betekent dit voor het onderwijs? 150 150 Capra Advocaten

Hoofdlijnenakkoord: wat betekent dit voor het onderwijs?

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl