(Overheids)werkgever: Vraag UWV tijdig om compensatie van uitbetaalde transitievergoedingen aan arbeidsongeschikte werknemers

(Overheids)werkgever: Vraag UWV tijdig om compensatie van uitbetaalde transitievergoedingen aan arbeidsongeschikte werknemers

(Overheids)werkgever: Vraag UWV tijdig om compensatie van uitbetaalde transitievergoedingen aan arbeidsongeschikte werknemers 150 150 Capra Advocaten

Het is bijna zover: per 1 april 2020 kunnen werkgevers het UWV om compensatie vragen voor betaalde transitievergoedingen aan werknemers die op of na 1 juli 2015 wegens langdurige arbeidsongeschiktheid uit dienst zijn. Dat uit dienst treden mag zijn gegaan door middel van een beëindigingsovereenkomst, opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst, maar ook de transitievergoedingen aan arbeidsongeschikte werknemers van wie het dienstverband van rechtswege is geëindigd tellen mee.

Het tijdvak waarover de compensatie wordt berekend, wordt gemaximeerd tot het moment waarop de werkgever – wettelijk gezien – de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid zou mogen opzeggen. Het te compenseren bedrag wordt dus berekend over de periode tot 104 weken arbeidsongeschiktheid en niet over een eventuele verlenging van die periode, bijvoorbeeld omdat het UWV de werkgever een loonsanctie heeft opgelegd.

Compensatie: ook voor overheidswerkgevers?

Geldt de compensatieregeling dan ook voor overheidswerkgevers? In beginsel wel. De compensatieregeling wordt per 1 april 2020 vastgelegd in artikel 7:673e van het Burgerlijk Wetboek, het arbeidsovereenkomstenrecht dus. Sinds de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren per 1 januari 2020 hebben de meeste ambtenaren ook een arbeidsovereenkomst waarop het arbeidsovereenkomstenrecht van toepassing is. De tekst van artikel 7:673e van het Burgerlijk Wetboek lijkt bovendien geen ruimte te bieden voor een beperking van de kring van gerechtigden. Ook relevant is dat minister Koolmees in de nota van wijziging bij de Wet arbeidsmarkt in balans nog liet weten dat de compensatieregeling ook voor overheidswerkgevers zal gaan gelden en dat om die reden de compensaties niet ten laste van het Algemeen Werkloosheidsfonds zullen worden gebracht (want daar betalen overheidswerkgevers niet aan mee), maar van het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof):

“Door de Wnra zullen ook overheidswerkgevers onder het reguliere arbeidsrecht gaan vallen. De transitievergoeding en de compensatie van deze vergoeding, zullen daarmee ook gelden voor overheidswerkgevers. Omdat overheidswerkgevers niet aan het AWF bijdragen, maar wel aan het Aof, is ervoor gekozen de compensaties per 1-1-2020 uit het Aof te financieren.”

Het lijkt er, gelet op de tekst van de wet en de bedoeling van de wetgever vooralsnog op dat het UWV er niet onderuit zal kunnen ook overheidswerkgevers compensatie van de transitievergoedingen toe te kennen. Houd er wel rekening mee dat de betaling van loon gedurende het 3e ziektejaar niet zal worden gecompenseerd.

Tips voor werkgevers:

  • Inventariseer tijdig welke door uw organisatie betaalde vergoedingen voor compensatie in aanmerking komen.
  • Maak vooraf een berekening van de vergoeding waarop aanspraak bestaat. Zo kan na de beschikking van het UWV snel worden bezien of het nodig is daartegen bezwaar aan te tekenen.

Compensatie en slapende dienstverbanden

Overigens zijn er veel werkgevers die arbeidsovereenkomsten van langdurig arbeidsongeschikte werknemers aanvankelijk niet hebben opgezegd vanwege de te betalen transitievergoeding bij ontslag. Heeft uw organisatie nog van deze ‘slapende dienstverbanden’ in haar geledingen? Het wordt tijd om in actie te komen. In veel situaties zijn er goede redenen om geen afwachtende houding aan te nemen en proactief tot beëindiging over te gaan. Lees in dat kader ook het artikel Hoge Raad: maak slapende dienstverbanden wakker! van mijn collega Tom Koomen.

Houd er rekening mee dat de deadline voor toekenning van de compensatie 1 oktober 2020 is. Het is dus zaak om tijdig in actie te komen. Desgewenst kunnen wij u op dit gebied volledig ‘ontzorgen’, in die zin dat wij voor u inventariseren op welke vergoedingen aanspraak kan worden gemaakt. Voorts kunnen wij zorgdragen voor de tijdige indiening van de aanvragen en controle van de op die aanvragen te nemen beslissingen van het UWV.

Contact over dit onderwerp

Teaser Medezeggenschap

Onze mensen

Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met een van onze specialisten!

Gerelateerd

Beloofd is beloofd 150 150 Capra Advocaten

Beloofd is beloofd

Artikel

lees meer
Opleidingsverplichtingen en studiekostenbedingen 150 150 Capra Advocaten

Opleidingsverplichtingen en studiekostenbedingen

Artikel

lees meer
Advieskosten van een MR: wie betaalt de rekening? 150 150 Capra Advocaten

Advieskosten van een MR: wie betaalt de rekening?

Artikel

lees meer
Lunchwebinar: de Cao Rijk 2024-2025 in hapklare brokken aangeRIJKt 150 150 Capra Advocaten

Lunchwebinar: de Cao Rijk 2024-2025 in hapklare brokken aangeRIJKt

Lunchwebinar 22 april 2024

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl