Overzicht van recente rechterlijke uitspraken over ontslag binnen de zorg

Overzicht van recente rechterlijke uitspraken over ontslag binnen de zorg

Overzicht van recente rechterlijke uitspraken over ontslag binnen de zorg 150 150 Capra Advocaten

Het ontslag van een medewerker heeft regelmatig een gerechtelijk geschil tot gevolg. Tijdens de rechtszaak wordt beoordeeld of de rechtspositionele maatregel van ontslag voldoende onderbouwd kan worden op basis van het opgebouwd dossier of op basis van andere feiten. Twee van de drie onderstaande uitspraken maken duidelijk dat het schort aan voldoende onderbouwing van het ontslag. De derde uitspraak gaat over een zorgmedewerker die zelf ontslag neemt waarna de werkgever de gang naar de rechter maakt.

Rechtbank Noord-Holland: ‘Ernstig verwijtbaar handelen door werkgever bij op non-actiefstelling van een zorgmanager’

Een zorgmanager heeft samen met twee MT-leden aan een derde MT-lid zorgen kenbaar gemaakt over (de voortgang in) een ICT-project (waarvoor dat derde MT-lid verantwoordelijk was). De zorgen werden op dat moment ook al gedeeld met de bestuurder van de zorginstelling.

Vervolgens zijn de zorgmanager en twee MT-leden op non-actief gesteld en is het tijdelijke contract van het derde MT-lid niet verlengd. Uit een brief van de bestuurder blijkt dat de reden voor de op non-actiefstelling van de zorgmanager ligt in een verstoorde relatie die is ontstaan als gevolg van een opeenstapeling van onacceptabel gedrag en een ondermijning van het gezag van de bestuurder.

Ondanks het protest van de zorgmanager heeft de bestuurder nog geen maand later op een netwerksite voor huisartsen uit de regio meegedeeld dat (onder andere) de zorgmanager voorlopig niet meer in functie was en hij ‘niet op de inhoud kon ingaan’. Nadien heeft hij nog een bericht geplaatst over een aanpassing van het takenpakket van het management en begin april 2019 is er een nieuwe ‘update’ geplaatst. Hierin werd aangegeven dat intensieve gesprekken niet tot een positieve uitkomst hebben geleid en dat er ‘ernstig rekening’ mee gehouden moet worden dat een terugkeer van de zorgmanager niet zal plaatsvinden. De bestuurder heeft nadien om ontbinding van de arbeidsovereenkomst gevraagd wegens een verstoorde arbeidsrelatie.

De kantonrechter oordeelt dat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen door de werkgever, onder meer omdat de zorgmanager zonder concrete reden op non-actief is gesteld en de bestuurder onvoldoende heeft gedaan om de (ervaren) problemen op te lossen. De arbeidsovereenkomst wordt wel ontbonden. De zorgmanager had inmiddels aangegeven ook niet meer terug te willen keren. De bestuurder dient wel een billijke vergoeding te betalen van € 108.000. Over het verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst van de andere manager was de kantonrechter overigens ook erg kritisch. Ook hier was sprake van ernstig verwijtbaar handelen. Dit leverde de manager een billijke vergoeding op van € 34.000.

Hof Den Bosch: Verstoorde arbeidsverhouding ontstond door onterecht verwijt van disfunctioneren

In eerste aanleg heeft de kantonrechter de arbeidsovereenkomst van werkneemster, een manager, ontbonden wegens disfunctioneren. In hoger beroep wordt duidelijk dat het Hof het daar niet mee eens is. Een concretisering en verduidelijking van waar het precies aan schortte in het functioneren is niet gegeven en bovendien is geen reële verbeterkans gegeven. Dit mocht wel verwacht worden bij een werkneemster die lange tijd naar tevredenheid heeft gefunctioneerd.

Het Hof is daarom van oordeel dat van de werkgever gevergd mocht worden het dienstverband te laten voortduren – ondanks de aanwezigheid van een verstoorde arbeidsverhouding. De verstoring was volgens het Hof namelijk een inherent gevolg van het ten onrechte aanmerken van werkneemster als ongeschikt voor haar functie. Bovendien was een functionerings- en evaluatiegesprek enkele maanden eerder nog in goede verhoudingen verlopen en heeft het Hof geen relevante omstandigheden gezien als gevolg waarvan de arbeidsverhouding plotseling als ‘ernstig verstoord’ moest worden aangemerkt.

Het Hof komt tot de slotsom dat de kantonrechter ten onrechte de arbeidsovereenkomst heeft ontbonden, maar dat een terugkeer in de eigen functie – inmiddels – niet meer aannemelijk is. De functie was in de tussentijd namelijk al vacant gesteld en ingevuld (wat de werkgever overigens wel wordt verweten). De werkneemster maakt volgens het Hof aanspraak op een billijke vergoeding van € 70.000 onder meer omdat de werkgever verweten kan worden op ondeugdelijke gronden een ontslag wegens disfunctioneren na te hebben gestreefd en juist dat streven de verhoudingen tussen partijen ook (aanmerkelijk) onder druk heeft gezet.

Rechtbank Den Haag: Werknemer kan niet zo maar ontslag op staande voet nemen

Een werkgever heeft, naar aanleiding van aangescherpte richtlijnen, medewerkers het belang benadrukt van het voeren van een goede administratie en (uren)registratie, omdat de werkgever vanaf dat moment iedere drie maanden aan de Gemeente moest rapporteren. Nadien vroeg de werkgever per e-mail wederom aandacht hiervoor en kondigde aan dat een en ander ook zou worden besproken op de eerstvolgende teamvergadering op 28 augustus 2018.

Tot verbazing van de werkgever was de werknemer niet bij de teamvergadering. Die verbazing steeg toen de werknemer na de teamvergadering, om 18:26 uur, vervolgens via Whatsapp kenbaar maakte ontslag op staande voet te nemen. De dag erna heeft de medewerker zijn ontslagname per e-mail bevestigd. De reden(en) van het ontslag zouden zijn gelegen in een niet correcte en/of niet tijdige salarisbetaling en een eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden. De werknemer heeft ook de cliënten geïnformeerd over zijn ontslagname, wat tot de nodige onrust heeft geleid. De werkgever heeft schadevergoeding gevorderd bij de rechtbank Den Haag.

Tijdens de zitting heeft de werknemer, desgevraagd, medegedeeld dat hij nooit (eerder) in gesprek was gegaan met zijn werkgever over de ondervonden problemen in de salarisbetaling en de (vermeende) wijziging in de arbeidsvoorwaarden. Volgens de rechtbank had dit wel van de werknemer verwacht mogen worden, zodat de werkgever in ieder de kans zou krijgen om er iets aan te doen. De werknemer kon volgens de rechtbank niet zonder enige waarschuwing vooraf zomaar ontslag op staande voet nemen. De werknemer dient de werkgever een bedrag van € 6.529,10 (drie maandsalarissen) te betalen.

Heeft u vragen over dossieropbouw en ontslag?

U kunt contact met ons opnemen als u vragen heeft over een opgebouwd dossier over een medewerker.

Contact over dit onderwerp

Tom Koomen

Tom Koomen

Advocaat
Vestiging:
Den Haag
Sector:
Overheid, Zorg
Expertteam:
Arbeidsrecht
Telefoon:
070 - 364 81 02
Mobiel:
06 14 47 12 89

Gerelateerd

Grensoverschrijdend gedrag binnen het ziekenhuis 150 150 Capra Advocaten

Grensoverschrijdend gedrag binnen het ziekenhuis

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – juni 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – juni 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – mei 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – mei 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – april 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – april 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – maart 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – maart 2023

Artikel

lees meer
Hoezo een arbeidsconflict? Ik ben ziek. 150 150 Capra Advocaten

Hoezo een arbeidsconflict? Ik ben ziek.

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – februari 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – februari 2023

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl