Schending van privacy – reden voor ontslag?

Schending van privacy – reden voor ontslag?

Schending van privacy – reden voor ontslag? 150 150 Capra Advocaten

In de rechtspraak is met enige regelmaat bevestigd dat werknemers ook op de werkvloer een zekere mate van privacy hebben en dat werkgevers daar ook rekening mee moeten houden. Bijvoorbeeld ten aanzien van de vraag of een werkgever een onderzoek kan (laten) doen waarbij privacy van werknemers wordt geschonden (zie hier artikel: Vertrouwen is goed, controleren is beter). Uit de rechtspraak over dit onderwerp blijkt ook dat een schending van de privacyregels, verstrekkende gevolgen kan hebben. Zo kan de werkgever die verzoekt om een beëindiging van het dienstverband, maar die daaraan voorafgaand de privacy heeft geschonden om tot ‘een dossier’ te komen, zich geconfronteerd zien met afwijzing van het verzoek of met betaling van een vergoeding aan de werknemer, waarvoor de grondslag is gelegen in de onrechtmatige schending van de persoonlijke levenssfeer.

Privacy binnen arbeidsrelaties beperkt zich niet enkel tot de verhouding tussen werkgevers en werknemers. Juist in de zorgsector, waar wordt gewerkt met privacygevoelige informatie, moeten werknemers zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met informatie. Indien werknemers dit niet doen, kan dit (ook voor hen) verstrekkende gevolgen hebben (zie bijvoorbeeld deze uitspraak). Een recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland, illustreert dit.

Uitspraak Rechtbank Noord-Holland

In de kwestie die tot voornoemde uitspraak heeft geleid, betrof het een jongerenwerker in dienst van een zorgorganisatie. De jongerenwerker werd vanuit zijn functie ingezet op een middelbare school, onder meer in het kader van preventie en vroegsignalering van problemen van en bij jongeren. Twee leerlingen, meisjes van 15 jaar oud, hadden zich bij de school gemeld omdat zij zich ongemakkelijk voelden bij de jongerenwerker in kwestie. Zo zou hij hen ook buiten school actief benaderen, en had één van de meisjes spullen (onder andere een tv) aangeboden gekregen. De jongerenwerker in kwestie had op zijn beurt bij zijn werkgever aangegeven dat een meisje zich aan hem zou opdringen en overmatig veel aandacht zou vragen.

De arbeidsovereenkomst met de jongerenwerker werd door de rechter ontbonden. De rechter overwoog dat de werknemer in kwestie geen professionele afstand had gehouden tot de leerlingen. Integendeel, in plaats van afstand te houden of te nemen, had hij het contact opgezocht. Dat bleef hij doen, ook nadat hem eerder te verstaan is gegeven dat hij moest stoppen om zich te gedragen als maatschappelijk werker (en zich te bemoeien met allerlei privézaken van leerlingen).

De kantonrechter overwoog dat niet (slechts) het voorgaande verwijtbaar is, maar overwoog expliciet dat ook verwijtbaar was dat de jongerenwerker met zijn handelen de privacy van anderen had geschonden. De jongerenwerker had vertrouwelijke informatie over anderen gedeeld met het meisje waar hij veelvuldig contact mee had. Soms appte hij met naam en toenaam privé informatie over anderen. Zo had hij bijvoorbeeld over een andere jongerenwerker geappt dat het matig met haar ging en dat hij binnenkort rustig met haar zou gaan zitten om over haar gevoel, situatie en werk te praten. Ook had hij het meisje in kwestie geappt dat een andere leerling, die hij bij voornaam had genoemd, iets had genomen wat niet echt goed viel, waarop hij de moeder van die leerling had gebeld.

Uit de uitspraak blijkt dat de jongerenwerker op de zitting had verklaard dat beide leerlingen tegen hem hadden gezegd dat hij dingen over de een aan de ander mocht vertellen. Ten aanzien daarvan overwoog de rechtbank dat, ook als dit waar zou zijn, dat dat dan niet aan hem was (om die informatie te delen) – en dus kennelijk naar het oordeel van de rechtbank niet afdeed aan de ernst van zijn handelen. De rechtbank ontbond de arbeidsovereenkomst met de werknemer wegens verwijtbaar handelen.

Belang van privacy

Weliswaar zou, indien de leerlingen inderdaad toestemming hadden verleend voor het delen van hun gegevens, mogelijk betwist kunnen worden dat er sprake is van een privacyschending. Maar ik lees de uitspraak zo, dat ongeacht die kwalificatie, het delen van vertrouwelijke gegevens van anderen, aan de jongerenwerker kan worden verweten. Daarbij zal ongetwijfeld een rol hebben gespeeld dat aan een professional die in het kader van zijn functie-uitoefening in aanraking komt met vertrouwelijke gegevens, hoge eisen mogen worden gesteld. Juist in de zorg is toestemming immers niet altijd een vrijbrief om (vertrouwelijke) gegevens van anderen te delen.

Voor zorgorganisaties is het aan te raden om het belang van privacy (actief) onder de aandacht te brengen bij werknemers. Niet in de laatste plaats omdat zorgorganisaties ook jegens cliënten een verplichting hebben om ervoor te zorgen dat vertrouwelijk met hun gegevens wordt omgegaan. Het actief onder de aandacht brengen van dit belang zal er op zijn minst aan bijdragen dat werknemers zich in hun handelen bewust(er) zijn van de vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid die zij in acht dienen te nemen. Bijkomend voordeel van het creëren van bewustwording, is dat, zo blijkt eveneens uit rechtspraak, een gewaarschuwd mens voor twee telt.

Heeft u vragen?

Heeft u in uw organisatie te maken met privacyvraagstukken? Neem dan contact op met een van de advocaten van Capra Advocaten. Wilt u in uw organisatie samen met uw medewerkers aandacht besteden aan privacy en het omgaan met vertrouwelijke informatie, of aan andere integriteitsvraagstukken dan kan Integriteit.nl u daarbij van dienst zijn. U kunt contact opnemen via telefoon: 088 – 57 90 057 of per e-mail: contact@integriteit.nl.

Contact over dit onderwerp

Sanne Dassen Capra Maastricht

Sanne Dassen

Advocaat
Vestiging:
Maastricht
Sector:
Overheid, Zorg
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht
Telefoon:
043 - 7 600 600
Mobiel:
06 18 50 10 58

Gerelateerd

Sociale veiligheid op de provinciale werkvloer 150 150 Capra Advocaten

Sociale veiligheid op de provinciale werkvloer

Artikel

lees meer
Geheime camera’s in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Geheime camera’s in de zorg

Artikel

lees meer
AVG en Personeelszaken; een verstandshuwelijk? 150 150 Capra Advocaten

AVG en Personeelszaken; een verstandshuwelijk?

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl