Ziekmelding geen vereiste voor recht op loondoorbetaling tijdens ziekte

Ziekmelding geen vereiste voor recht op loondoorbetaling tijdens ziekte

Ziekmelding geen vereiste voor recht op loondoorbetaling tijdens ziekte 150 150 Capra Advocaten

Het Hof Den Haag heeft begin dit jaar een uitspraak gedaan waaruit volgt dat een ziekmelding geen vereiste is voor het recht op loondoorbetaling tijdens ziekte (Hof Den Haag 20 februari 2024, ECLI:NL:GHDHA:2024:275). Ook in dat geval kan er van de werkgever verwacht worden om de bedrijfsarts in te schakelen. Wat betekent deze uitspraak voor werkgevers?

De feiten

De uitspraak gaat over een werknemer die wegens persoonlijke omstandigheden (onder andere verslavings- en depressieproblemen) twaalf jaar niet heeft gewerkt. Een vriend van de werknemer heeft hem een baan aangeboden bij zijn bedrijf ‘Aquabouw’ en op 6 april 2022 treedt de werknemer bij Aquabouw in dienst.

Op 12 juli 2022 verzoekt de werknemer om een week vakantie. Vervolgens bezoekt de bestuurder van Aquabouw de werknemer op 17 juli bij hem thuis. De dag erna stuurt de vriendin van de werknemer een Whatsapp-bericht aan de bestuurder, waarin zij aangeeft dat het niet goed gaat met de werknemer. De vriendin van werknemer geeft in haar bericht aan dat de omschakeling naar het werk niet goed is verlopen en dat de werknemer duidelijk overspannen is. De werknemer is vervolgens vanaf 18 juli 2022 tot het einde van de arbeidsovereenkomst op 31 oktober 2022 niet meer op het werk verschenen.

Ziekmelding of niet?

De werknemer heeft in eerste aanleg verzocht om doorbetaling van zijn loon over de periode van 12 juli 2022 tot 31 oktober 2022. De kantonrechter oordeelde dat de werknemer slechts recht had op betaling van zijn loon over de periode van 12 april tot en met 17 juli 2022. Volgens de kantonrechter had Aquabouw niet hoeven te begrijpen dat de werknemer ziek was en daarom niet kwam werken.

Vervolgens heeft de werknemer in hoger beroep opnieuw verzocht om doorbetaling van zijn loon over de periode van 12 juli 2022 tot 31 oktober 2022. Het Hof Den Haag oordeelde daarover als volgt. Met een verwijzing naar een eerdere uitspraak van het Hof Den Haag, stelt het Hof vast dat voor het recht op loondoorbetaling tijdens ziekte niet is vereist dat de betreffende werknemer zich op de door de werkgever voorgeschreven wijze heeft ziekgemeld. Voor een geslaagde vordering tot loondoorbetaling tijdens ziekte is echter wel vereist dat deze vordering vergezeld gaat met een deskundigenverklaring van het UWV over de verhindering om de bedongen arbeid te verrichten.

In deze zaak heeft de werknemer een deskundigenverklaring overlegd van 13 februari 2023. Volgens het Hof doet het feit dat de deskundigenverklaring ongeveer zeven maanden na de betwiste ziektedatum is opgesteld, niet af aan de inhoud van de verklaring. Het Hof is van oordeel dat de deskundige voldoende heeft gemotiveerd waarom de werknemer op 18 juli 2022 niet geschikt was voor het verrichten van zijn eigen werk. Hierbij was van belang dat het oordeel van de deskundige onder andere gebaseerd was op de eerdere en doorlopende medische klachten van de werknemer.

Het Hof komt tot de conclusie dat Aquabouw het loon van de werknemer over de periode van 18 juli tot en met 31 oktober 2022 moet doorbetalen. Wegens de kennis van de bestuurder van Aquabouw van de medische voorgeschiedenis van de werknemer, had Aquabouw ‘redelijkerwijs rekening moeten houden met de mogelijkheid van zijn arbeidsongeschiktheid, ook zonder officiële ziekmelding’. Volgens het Hof had het onder deze omstandigheden op de weg van Aquabouw gelegen om de bedrijfsarts in te schakelen.

Wat betekent deze uitspraak voor werkgevers?

In deze uitspraak maakt het Hof duidelijk dat een ziekmelding geen vereiste is voor loondoorbetaling tijdens ziekte. Indien een ziekmelding ontbreekt kan het onder omstandigheden op de weg van de werkgever liggen om de bedrijfsarts in te schakelen. Hierbij zijn de omstandigheden van het geval van belang. Het is in ieder geval verstandig om als werkgever waakzaam te zijn voor een eventuele ziekmelding van een werknemer.

Cursus

Heeft u wel eens problemen met of vragen over ziekteverzuim? Volg dan de door Capra verzorgde cursus ‘Verzuimbegeleiding en arbeidsconflicten in de praktijk’. Deze cursus vindt op 7 oktober 2024 plaats in Utrecht en wordt verzorgd door Marion Kolijn-van de Merwe en Mark van de Laar. Meer informatie over deze en onze andere cursussen kunt u terugvinden op het cursusoverzicht op onze website.

Contact over dit onderwerp

Lucia van Kooten-Niekerk Capra Den Haag

Lucia van Kooten Niekerk

Advocaat
Vestiging:
Den Haag
Sector:
Overheid
Expertteam:
,
Telefoon:
070 - 364 81 02
Mobiel:
06 18 50 10 61

Gerelateerd

Meebetalen aan WW-uitkering bij afwijzing contractverlening? 150 150 Capra Advocaten

Meebetalen aan WW-uitkering bij afwijzing contractverlening?

Artikel

lees meer
Sociale veiligheid op de provinciale werkvloer 150 150 Capra Advocaten

Sociale veiligheid op de provinciale werkvloer

Artikel

lees meer
Geheime camera’s in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Geheime camera’s in de zorg

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl