Beloning en WNT

Beloning en WNT in het onderwijs

De Wet normering topinkomens (WNT) trad op 1 januari 2013 in werking. Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige bezoldigingen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de publieke en semipublieke sector. Ook onderwijsinstellingen vallen onder de werking van deze wet.

Wie hebben te maken met de WNT?

Onder de werking van de WNT vallen topfunctionarissen in de organisatie. Dat zijn de hoogst leidinggevende of degene(n) die met de dagelijkse leiding van de organisatie zijn belast. Het kan dus gaan om het college van bestuur van een grote onderwijsinstelling, maar ook de directeur van de lokale basisschool (een eenpitter).

Wat merkt een onderwijsinstelling in de dagelijkse praktijk van de WNT?

In de dagelijkse gang van zaken merken onderwijsinstellingen weinig of niets van deze wet. Dat is anders bij het aanstellen van een hoogste leidinggevende of een interim leidinggevende. Dan moet de onderwijsinstelling de WNT goed toepassen en er voor zorgen dat het salaris binnen de normen blijft. Ook bij ontslag speelt de WNT een rol, bijvoorbeeld bij het maken van afspraken over een ontslagvergoeding voor een topfunctionaris  of bij het regelen dat de functionaris niet meer op het werk komt. In die gevallen is het nodig om de bepalingen van de WNT door te nemen. Ten slotte moeten onderwijsinstellingen jaarlijks voor de topfunctionaris(sen) in de organisatie melden wat de hoogte van hun bezoldiging is.

Neem contact op met onze specialisten beloning en WNT

Capra Advocaten heeft veel ervaring met de toepassing van de WNT op beloningen in het onderwijs. We zijn heel goed in staat om de WNT in alle mogelijke situatie goed toe te passen. We kunnen ook voor u nagaan welke ruimte de wetgever biedt voor het maken van uitzonderingen. Wilt u meer weten over de WNT en wat dit voor gevolgen voor u of uw organisatie kan hebben? Neem dan contact op met een van onze specialisten. Zij kunnen u van deskundig advies voorzien.

Direct
naar

Actueel

Jurisprudentie selectie Onderwijs – augustus 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – augustus 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – mei 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – mei 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – januari 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – januari 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie Onderwijs – selectie jaaroverzicht 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie Onderwijs – selectie jaaroverzicht 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – december 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – december 2022

Artikel

lees meer

Specialisten

Leo Burger

Leo Burger

Advocaat
Vestiging:
Den Haag
Sector:
Overheid
Expertteam:
Arbeidsrecht, Amtenarenrecht (politie)
Telefoon:
070 - 364 81 02
Mobiel:
06 48 98 00 75
Ad Kerkhof

Ad Kerkhof

Advocaat
Vestiging:
's-Hertogenbosch
Sector:
Onderwijs, Overheid
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht
Telefoon:
073 - 613 13 45
Mobiel:
06 18 50 10 54

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
s-gravenhage@capra.nl
Kvk nr. 27333997

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-760 06 09
maastricht@capra.nl