Onderwijs

Capra Advocaten staat primair onderwijs, voortgezet onderwijs, instellingen voor (hoger) beroepsonderwijs en universiteiten bij in geval van vraagstukken over bijvoorbeeld arbeidsverhoudingen, integriteit, medezeggenschap of de verhouding van het onderwijs met leerlingen, ouders en studenten. Die rol kunnen we alleen goed vervullen dankzij onze kennis van de onderwijssector met zijn specifieke mores en gevoel voor wat daar speelt.

Wijziging van de rechtspositie van medewerkers in het openbaar onderwijs

De rechtspositie van medewerkers in het openbaar onderwijs wordt gelijk aan die van medewerkers in het bijzonder onderwijs. Het begrip ‘ambtenaar’ verdwijnt daar zelfs. Ook met het oog op deze ontwikkeling is gedegen kennis van het arbeidsrecht noodzakelijk. Onze jarenlange ervaring in het bijstaan van bestuurders en directeuren van scholen en universiteiten garandeert dat.

Personele vraagstukken binnen het onderwijs

Werkgevers in het onderwijs zien zich momenteel geplaatst voor tal van vraagstukken van personele aard. Voor ons is dat een vertrouwd werkterrein. Daarnaast zijn onze onderwijsadvocaten actief op onder meer de volgende beleidsterreinen:

  • rechten en plichten van personeel
  • medezeggenschap
  • governance vraagstukken
  • regels van het Vervangings- en Participatiefonds
  • toelating en verwijdering van leerlingen
  • het recht van ouders op informatie over hun kinderen
  • organisatiewijzigingen

Affiniteit met onderwijs

Onze advocaten kennen de onderwijssector (openbaar en bijzonder) goed. Dat komt door hun ruime ervaring en ook doordat een aantal advocaten eerder bij werkgevers binnen de onderwijssector heeft gewerkt. Diverse advocaten zijn actief als bestuurder binnen de onderwijssector of lid van bezwaren- en/of geschillencommissies in het onderwijs. Deze praktijkervaring biedt een waardevolle ondersteuning bij de advisering.

Direct
naar

Thema’s


Arbeidsverhoudingen

De sector is voortdurend in beweging. De aanpassing aan veranderingen buiten het onderwijs is een continu proces. Capra Advocaten kent de sector, de dynamiek en de diverse problematiek die zich op arbeidsrechtelijk vlak kan voordoen.

Integriteit

Integriteit is ook binnen het onderwijs een belangrijk thema. Een integere school heeft daarom regels voor de handhaving van de integriteit en zorgt ervoor dat die regels ook worden nageleefd.

Medezeggenschap

Medezeggenschap leidt nog al eens tot vragen over de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen en uiteindelijk soms ook tot geschillen. Bij Capra Advocaten werken advocaten die zowel het bevoegd gezag als medezeggenschapsorgaan van juridische ondersteuning kunnen voorzien.

Leerlingen, studenten en ouders

Leerlingen/studenten of hun wettelijke vertegenwoordigers hebben soms hun eigen wensen en gedachten over wat zij als goed onderwijs kwalificeren. Wensen en gedachten die niet altijd overeenkomen met de mogelijkheden van de onderwijsinstelling. Een adequate reactie is dan nodig.

Actueel

Meebetalen aan WW-uitkering bij afwijzing contractverlening? 150 150 Capra Advocaten

Meebetalen aan WW-uitkering bij afwijzing contractverlening?

Artikel

lees meer
Sociale veiligheid op de provinciale werkvloer 150 150 Capra Advocaten

Sociale veiligheid op de provinciale werkvloer

Artikel

lees meer
Hoofdlijnenakkoord: wat betekent dit voor het onderwijs? 150 150 Capra Advocaten

Hoofdlijnenakkoord: wat betekent dit voor het onderwijs?

Artikel

lees meer

Specialisten

Specialisten onderwijs

Onze advocaten zijn actief op diverse werkterreinen binnen de overheid en kunnen vanuit hun ervaring antwoord geven op een breed scala aan vragen. Of het nu gaat om arbeidsvoorwaarden, disfunctioneren, ziekte, reorganisaties, medezeggenschap, sociale zekerheid, Wet openbaarheid van bestuur, Wet normering topinkomens, bestuurlijke samenwerking of integriteit: wij hebben de juiste kennis in huis.

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
s-gravenhage@capra.nl
Kvk nr. 27333997

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-760 06 09
maastricht@capra.nl