Arbeidsverhoudingen

Arbeidsverhoudingen in het onderwijs

De sector onderwijs is voortdurend in beweging. De aanpassing vanwege veranderingen buiten het onderwijs, bijvoorbeeld door nieuwe ontwikkelingen in de digitalisering, is een continu proces. Tegelijkertijd vormt de pedagogische opdracht, de juiste aandacht voor elke leerling/student, een centrale pijler voor elke instelling en elke docent. Leraren/docenten zijn professionals die hun werk veelal in de publieke schijnwerper uitvoeren. Intern maar ook extern wordt namelijk scherp gewaakt over de actualiteit en de opbrengsten van het onderwijs. Zijn leerlingen/studenten voldoende toegerust op het vervolg van hun (onderwijs)loopbaan?

Vraagstukken en samenwerking

Werkdruk, bijscholing, beloning en praktische antwoorden op het lerarentekort zijn vragen waarmee elke instelling in dit verband worstelt. Een oplossing vergt vaak nieuwe vormen van samenwerking binnen en over instellingsgrenzen heen. Dit geldt bijvoorbeeld ook bij vraagstukken over krimp. De begeleiding van startende én vakbekwame medewerkers, het bewaken van de pedagogische opdracht en integriteit zijn vragen die zich ook op individueel niveau voordoen. Dit alles steeds in de context van de (deugdelijkheids)eisen die aan het onderwijs worden gesteld.

Capra Advocaten kent de sector, de dynamiek en de diverse problematiek die zich op arbeidsrechtelijk vlak kan voordoen. We ondersteunen en leveren bijstand om praktische en haalbare oplossingen te bereiken.

Onderwerpen

Beloning en Wnt

Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige bezoldigingen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de publieke en semipublieke sector. Ook onderwijsinstellingen vallen onder de werking van de WNT.

Dossieropbouw en ontslag

Dossieropbouw heeft nog al eens een negatieve lading, het zou lastig en kostbaar zijn. De praktijk laat zien dat dossieropbouw een krachtig hulpmiddel is bij het sturen op een effectieve en optimale inzet van uw medewerkers.

Flexibele arbeid

De flexibele schil in de onderwijssector groeit. De diversiteit aan flexibele arbeidscontracten op scholen en onderwijsinstellingen is groot. Flexibele arbeidsrelaties roepen veel vragen op. Capra Advocaten denkt mee met deskundig advies.

Sociale Zekerheid

De sociale zekerheid in het onderwijs is voortdurend in beweging en complex. Onderwijsinstellingen hebben niet alleen te maken met sociale zekerheidsregelingen, maar ook met sectorgebonden regelgeving uit de cao.

Privacy, AVG en Wob

Als onderwijsinstelling is het belangrijk om te begrijpen waar en hoe privacyrisico’s zich kunnen voordoen. Nog belangrijker is om te weten wat eraan gedaan kan worden. Capra ondersteunt onderwijsinstellingen bij vraagstukken rondom privacy, de AVG en de Wob.

Actueel

Reorganiseren na normaliseren (TAR juni 2020) 150 150 Capra Advocaten

Reorganiseren na normaliseren (TAR juni 2020)

Artikel

lees meer
Als werkgever beter gebruik maken van de adviezen van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Als werkgever beter gebruik maken van de adviezen van de bedrijfsarts

In één middag op de hoogte over alles wat u moeten over de adviezen van de bedrijfsarts

lees meer
Reorganiseren kun je leren: reorganisatie in de publieke sector 150 150 Capra Advocaten

Reorganiseren kun je leren: reorganisatie in de publieke sector

In één middag op de hoogte over alles wat u moeten over een reorganisatie

lees meer
Integriteit in het onderwijs lastig? 150 150 Capra Advocaten

Integriteit in het onderwijs lastig?

Artikel

lees meer

Specialisten

Specialisten arbeidsverhoudingen

Onze advocaten zijn actief op diverse werkterreinen binnen de overheid en kunnen vanuit hun ervaring antwoord geven op een breed scala aan vragen. Of het nu gaat om arbeidsvoorwaarden, disfunctioneren, ziekte, reorganisaties, medezeggenschap, sociale zekerheid, Wet openbaarheid van bestuur, Wet normering topinkomens, bestuurlijke samenwerking of integriteit: wij hebben de juiste kennis in huis.

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
s-gravenhage@capra.nl
Kvk nr. 27333997

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-760 06 09
maastricht@capra.nl