Privacy, AVG en Woo

Privacy, AVG en Woo in het onderwijs

Ook in het onderwijs moet de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden nageleefd en o.a. worden bepaald door het schoolbestuur wanneer en hoe persoonsgegevens mogen worden verwerkt en hoe lang persoonsgegevens worden bewaard. De beveiliging van de informatie is in dat kader ook een belangrijk punt. Het is verstandig om als school(bestuur) in te kunnen schatten wat de eventuele privacyrisico’s zijn, maar vooral ook wat eraan gedaan kan worden. Specifieke onderwerpen die in het onderwijs spelen, zijn onder meer:

  • de digitale diensten, zoals ook de leermiddelen
  • onderwijsovereenkomst et cetera
  • het uitwisselen van gegevens met samenwerkingspartners
  • hoe om te gaan met sociale media en schoolfoto’s
  • de informatie die wordt gewisseld en/of opgeslagen van zorgleerlingen
  • de rechten en plichten van leerlingen tot 16 jaar
  • de rechten en plichten van ouders, gelet op de privacy van de leerlingen
  • hoe om te gaan met datalekken
  • de privacy van de leraren en andere medewerkers van de school

Capra kan u adviseren, zowel over de genoemde onderwerpen en privacyvraagstukken in algemene zin, als over het recht op privacy in de arbeidsrechtelijke verhouding tot de school.

Direct
naar

Actueel

AVG en Personeelszaken; een verstandshuwelijk? 150 150 Capra Advocaten

AVG en Personeelszaken; een verstandshuwelijk?

Artikel

lees meer
Een melding grensoverschrijdend gedrag. En dan? 150 150 Capra Advocaten

Een melding grensoverschrijdend gedrag. En dan?

Artikel

lees meer
De Wet open overheid in de zorgsector 150 150 Capra Advocaten

De Wet open overheid in de zorgsector

Artikel

lees meer
Schending van privacy – reden voor ontslag? 150 150 Capra Advocaten

Schending van privacy – reden voor ontslag?

Artikel

lees meer

Specialisten

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met onze specialisten, zij helpen u graag verder.

Suzanne van Loon

Suzanne van Loon

Advocaat
Vestiging:
's-Hertogenbosch
Sector:
Overheid
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Wet openbaarheid van bestuur, Algemene verordening gegevensbescherming
Telefoon:
073 - 613 13 45
Mobiel:
06 18 50 10 68

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
s-gravenhage@capra.nl
Kvk nr. 27333997

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-760 06 09
maastricht@capra.nl