Bestuurlijke samenwerking

Bestuurlijke samenwerking

Voor overheden is samenwerken een belangrijk onderwerp in de voortdurende discussie over de organisatie en vormgeving van de uitvoering van overheidstaken. Overheden kiezen voor samenwerking om de beste invulling te geven aan de hen opgelegde overheidstaken. Het kan gaan om samenwerking met andere overheden of  met de private sector (denk ook aan maatschappelijke organisaties). ‘Samen sterker’ is de gedachte achter samenwerking. Goede samenwerking vraagt om goede afspraken over het bereiken van de gezamenlijke doelen. Die afspraken voorkomen ook mogelijke teleurstellingen op een later tijdstip.

Bestuurlijke samenwerking begint met antwoord geven op strategische vragen

Welke afwegingen en argumenten pleiten voor samenwerking? En wat zijn de eventuele nadelen en hoe kunnen die beperkt worden? De keuze om tot samenwerking te komen is een bewust en continu selectie- en keuzeproces. Datzelfde geldt ook voor de keuze voor de juridische vormgeving van de samenwerking. Daarbij is zowel het doel van de samenwerking als de positie en onderlinge verhouding van en tussen de partners en de governance in de samenwerking leidend. Hoe kan greep op die bestuurlijke samenwerking gehouden worden? Samenwerking leidt deels tot bestuur op afstand, maar dat hoeft en mag niet betekenen dat die afstand zo groot wordt dat de (bestuurlijke) greep daarop verzwakt. Bij de governance gaat het dan om de elementen sturing, beheersing, toezicht en verantwoording.

Operationele gevolgen van de keuze voor bestuurlijke samenwerking

Pas na de keuze voor de vorm komen de operationele gevolgen van die keuze aan de orde. Het gaat hier om de uitwerking van de juridische vorm, de (rechts)positie van medewerkers die daarbinnen of daarvoor gaan werken, de financieringsarrangementen en eventuele fiscaal- en aanbestedingsrechtelijke aspecten. Een voorbeeld van een vraag hierbij is of de betrokken medewerkers gedetacheerd worden naar de nieuwe samenwerkingsvorm, of dat sprake is van een overgang van onderneming met de daarbij behorende wettelijke bepalingen.

Ondersteuning bij strategische en operationele vragen rondom bestuurlijke samenwerking

Capra Advocaten is in staat op een kwalitatief hoog niveau te helpen in het volledige proces van het denken over samenwerking tot de uitwerking en implementatie daarvan, de begeleiding van het medezeggenschapstraject, de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden en het opstellen van sociaal plannen en de afhandeling van rechtspositionele vraagstukken. Wij ondersteunen overheden bij zowel strategische als operationele vraagstukken.

Expertteam bestuurlijke samenwerking

We hebben veel ervaring met vormen van bestuurlijke samenwerking op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen en met privaatrechtelijke vormen voor de samenwerking. Wij hebben ruime ervaring met het vormgeven van de governance voor de nieuwe samenwerkingsvorm. Daarnaast kunnen we u ook ondersteunen bij de personele gevolgen die na het besluit tot een bestuurlijke samenwerking om de nodige aandacht vragen. Capra Advocaten heeft een expertteam voor bestuurlijke samenwerking. Ook werkt Capra Advocaten nauw samen met Peter Schrijvers die veel kennis en ruime ervaring heeft op het volledige terrein van bestuurlijke samenwerking.

Direct
naar

Actueel

Capra Academie
Samenwerken, ook als het anders moet. 2048 1365 Capra Advocaten

Samenwerken, ook als het anders moet.

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – september 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – september 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – juni 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – juni 2022

Artikel

lees meer

Specialisten

Marien Korevaar

Marien Korevaar

Advocaat
Vestiging:
Zwolle
Sector:
Overheid, Onderwijs
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Klokkenluidersregelingen
Telefoon:
038 - 423 54 14
Mobiel:
06 48 17 89 37
Jan-Paul van Zanten

Jan-Paul van Zanten

Advocaat
Vestiging:
Den Haag
Sector:
Overheid
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht
Telefoon:
070 - 36 48 102
Mobiel:
06 42 55 02 25
Sjoerd Richters

Sjoerd Richters

Advocaat
Vestiging:
's-Hertogenbosch
Sector:
Overheid, Onderwijs
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht
Telefoon:
073 - 613 13 45
Mobiel:
06 48 97 21 37

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
s-gravenhage@capra.nl
Kvk nr. 27333997

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-760 06 09
maastricht@capra.nl