Overheid

Capra Advocaten is specialist arbeidsverhoudingen in het publieke domein. Voor de sector Overheid geldt dat wij al sinds 1928, het jaar van onze oprichting, de traditionele overheid bijstaan. Oorspronkelijk waren dat Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, politie, en de rechtspraak. En na hun oprichting geldt dat ook voor tal van veiligheidsregio’s.

Veranderende rol van de overheid

In onze rol van adviseur van deze (lagere) overheden zien wij dat de overheid een andere rol krijgt. Van een sociale verzorgingsstaat met een overheid die alle zaken op het terrein van de behartiging van het algemeen belang van A tot Z regelt gaat het naar een participerende overheid. Taken worden geprivatiseerd, publiek/private samenwerkingsvormen ontstaan, lagere overheden voeren kerntakendiscussies en het fenomeen regiegemeente doet zijn intrede. Het traditionele onderscheid tussen overheid en private sector in het kader van de algemene belangenbehartiging vervaagt hiermee.

Kennis van de overheid

Onze jarenlange ervaring zorgt ervoor dat wij de sector overheid kennen als geen ander. We weten wat er speelt en hebben niet alleen oog voor de juridische kant van de zaak, maar ook voor de maatschappelijke belangen en de bestuurlijke verhoudingen. Onze advocaten zijn actief op diverse werkterreinen en kunnen antwoord geven op een breed scala aan vragen. Onze advocaten kennen de overheidssector erg goed door hun jarenlange ervaring. Hierdoor zijn we een gedegen partner in de ondersteuning en advisering van overheidsorganisaties en instellingen.

Direct
naar

Thema’s


Arbeidsverhoudingen

Capra Advocaten is dé specialist in arbeidsverhoudingen binnen de overheid. U kunt bij ons terecht met vragen over ambtenarenrecht of arbeidsrecht (zoals vragen over arbeidsvoorwaarden, disfunctioneren, ziekte), maar ook met vragen over reorganisaties, medezeggenschap, sociale zekerheid, privacy, Wet Openbaarheid van Bestuur of integriteit:


Bestuurlijke samenwerking

Voor overheden is samenwerken een belangrijk onderwerp in de voortdurende discussie over de organisatie en vormgeving van de uitvoering van overheidstaken. Overheden kiezen voor samenwerking om de beste invulling te geven aan de hen opgelegde overheidstaken.


Integriteit

Nederland hecht veel waarde aan een integere en transparante samenleving. We stellen hoge eisen aan de overheid die de belangen van de samenleving moet behartigen. We vertrouwen er op dat dit op een integere en transparante wijze gebeurt. Capra Advocaten biedt verschillende diensten aan op het terrein van integriteit.


Medezeggenschap

Medezeggenschap is meedenken, meepraten en in sommige gevallen ook meebeslissen. Voor de advocaten van Capra is medezeggenschap bekend terrein. Wij adviseren u graag hierover. Mocht het nodig zijn dan behartigen wij ook uw belangen tijdens een juridische procedure.

Politiek bestuurder en rechtspositie

Een bestuurder in het publieke domein draagt politieke verantwoordelijkheid. Wanneer de bestuurder daarop wordt aangesproken kan dat rechtspositionele consequenties hebben, deze positie verschilt met die van de “gewone “ambtenaar. Dit houdt dat deze situatie de rechtspositie van de individuele bestuurder tot een apart fenomeen maakt.

Actueel

AVG en Personeelszaken; een verstandshuwelijk? 150 150 Capra Advocaten

AVG en Personeelszaken; een verstandshuwelijk?

Artikel

lees meer
Beloofd is beloofd 150 150 Capra Advocaten

Beloofd is beloofd

Artikel

lees meer
Advieskosten van een MR: wie betaalt de rekening? 150 150 Capra Advocaten

Advieskosten van een MR: wie betaalt de rekening?

Artikel

lees meer

Specialisten

Specialisten overheid

Onze advocaten zijn actief op diverse werkterreinen binnen de overheid en kunnen vanuit hun ervaring antwoord geven op een breed scala aan vragen. Of het nu gaat om arbeidsvoorwaarden, disfunctioneren, ziekte, reorganisaties, medezeggenschap, sociale zekerheid, Wet openbaarheid van bestuur, Wet normering topinkomens, bestuurlijke samenwerking of integriteit: wij hebben de juiste kennis in huis.

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
s-gravenhage@capra.nl
Kvk nr. 27333997

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-760 06 09
maastricht@capra.nl