Rechtspositie bestuurders

Een bestuurder in het publieke domein draagt politieke verantwoordelijkheid. Wordt hij daarop aangesproken, dan kan dat rechtspositionele consequenties hebben. Dat maakt de rechtspositie van de individuele bestuurder bijzonder.

De rechtspositie van de bestuurder in het publieke domein

De rechtspositie van de politieke ambtsdragers is opgenomen in specifieke regelgeving en wijkt sterk af van de regels voor de ‘gewone’ ambtenaar. Zo is op een politiek ambtsdrager de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA) van toepassing. Dit betekent onder andere dat een ontslagen bestuurder (of het nu gaat om een wethouder, burgemeester, gedeputeerde of minister) in principe altijd recht heeft op een uitkering. In tegenstelling tot de Werkloosheidswet (WW) bevat de APPA namelijk niet het verwijtbaarheidscriterium. De uitkering wordt van rechtswege toegekend en is gebaseerd op de laatstelijk, onmiddellijk voor het ontslag, genoten bezoldiging.

De kosten van een uitkering aan een voormalig bestuurder

De kosten van de uitkering van een voormalig bestuurder komen voor rekening van het openbaar lichaam dat het ontslag heeft verleend, of beter gezegd de ‘veroorzaker’ daarvan. Als de gemeenteraad het vertrouwen in een burgemeester opzegt, volgt vrijwel altijd ontslag van de burgemeester. Dat ontslag wordt verleend door de minister (formeel door de Koning). Naast consequenties voor de uitkering, kan een ontslag ook ingrijpende gevolgen hebben voor het pensioen van de bestuurder.

Capra Advocaten en de rechtspositie van bestuurders

Bestuursorganen en bestuurders komen regelmatig bij Capra Advocaten met vragen over de gevolgen van ontslag van een bestuurder voor de uitkering en het pensioen van de bestuurder. Op verzoek van één of beide partijen brengen wij alle gevolgen in kaart, zodat een beslissing kan volgen op basis van een totaalbeeld. We worden steeds vaker al in een vroeg stadium ingeschakeld. Zo kunnen we bijdragen aan het voorkomen van een politieke controverse. Samen zoeken we naar een werkbare en een zo min mogelijke beschadigende oplossing voor alle partijen.

Heeft u vragen over de rechtspositie van een bestuurder?

Bent u bestuurders in het publieke domein? Of overweegt u stappen tegen een bestuurder? Neem tijdig contact op met onze specialisten. Door onze ervaring kunnen we snel een voor alle partijen acceptabele oplossing presenteren.

Direct
naar

Actueel

Waterschappen en Provincies: de Rechtspositie bestuurders en politiek verlof 150 150 Capra Advocaten

Waterschappen en Provincies: de Rechtspositie bestuurders en politiek verlof

In één ochtend op de hoogte over alles wat u zou moeten weten over de positie van aftredende en nieuw aantredende wethouders en over de gevolgen van het verlenen en aflopen van politiek verlof van ambtenaren.

lees meer

Specialisten

Marien Korevaar Capra Zwolle

Marien Korevaar

Advocaat
Vestiging:
Zwolle
Sector:
Overheid, Onderwijs
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Klokkenluidersregelingen
Telefoon:
038 - 423 54 14
Mobiel:
06 48 17 89 37
Jan Blanken Capra Den Haag

Jan Blanken

Advocaat
Vestiging:
Den Haag
Sector:
Overheid
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Schadevergoedingsrecht, Rechtspositie bestuurders
Telefoon:
070 - 364 81 02
Mobiel:
06 18 50 10 59
Jos de Roover Capra Den Bosch

Jos de Roover

Advocaat
Vestiging:
's-Hertogenbosch
Sector:
Overheid
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Participatiewet, Aanbestedingsrecht, Normalisering
Telefoon:
073 - 613 13 45
Mobiel:
06 41 66 02 66

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
s-gravenhage@capra.nl
Kvk nr. 27333997

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-760 06 09
maastricht@capra.nl