Risicoanalyse kandidaat-wethouders; stand van zaken wetsvoorstel Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur

Risicoanalyse kandidaat-wethouders; stand van zaken wetsvoorstel Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur

Risicoanalyse kandidaat-wethouders; stand van zaken wetsvoorstel Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur 150 150 Capra Advocaten

Op 31 augustus 2020 is bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur ingediend. Daarin is onder andere geregeld dat de Verklaring omtrent gedrag (VOG) voor wethouders een benoemingsvereiste wordt. Mijn collega, Esther van Gaal, heeft over de inhoud van het wetsvoorstel al eerder een artikel geschreven op deze site; zie daarvoor wetsvoorstel Wet bevorderen integriteit en functioneren bestuur.

Eind juni 2021 ging de ministerraad akkoord met een zogeheten Nota van Wijziging van het wetsvoorstel. De regering stelde daarin onder meer voor om een risicoanalyse voorafgaande aan de benoeming van wethouders, wettelijk verplicht te maken. De regering wilde daarmee bereiken dat zowel de verplichte VOG als de verplichte risicoanalyse bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 zou gelden.

De Nota van Wijziging is voor advies aan de Raad van State voorgelegd. De Raad van State heeft op 3 november 2021 zich zeer kritisch uitgelaten over die Nota van Wijziging. Bij brief van 15 november 2021 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer laten weten dat zij de Nota van Wijziging niet bij de Tweede Kamer zal indienen. Dit betekent dat de in de Nota van Wijziging neergelegde voorstellen vooralsnog van tafel zijn.

De Minister kondigt aan om de verplichte risicoanalyse in een ander wetsvoorstel op te nemen. Maar een dergelijke wet zal er zeker niet vóór de aankomende gemeenteraadsverkiezingen zijn. Het oorspronkelijke wetsvoorstel – zonder de verplichte risicoanalyse – zal, als het aan de regering ligt, per 1 april 2022 wet zijn, zodat de VOG als benoemingsvereiste op zijn vroegst pas van kracht zal zijn op de na de gemeenteraadsverkiezingen nieuw te benoemen wethouders.

Ook al is een risicoanalyse voor kandidaat-wethouders met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 voorlopig dus niet wettelijk verplicht, de Minister roept de burgemeesters wel op om de risicoanalyses te doen. De burgemeester heeft op grond van artikel 170 van de Gemeentewet een bijzondere verantwoordelijkheid. De burgemeester dient de integriteit van de gemeente te bevorderen, dus ook de bestuurlijke integriteit.

Meer informatie?

Wij geven u een beproefd instrument om invulling te geven aan die verantwoordelijkheid: de risicoanalyse integriteit. Hierover leest u meer op de pagina risicoanalyse integriteit wethouders.

Integriteitsanalyses en bewustwording wethouders en raadsleden

Naast de risicoanalyse integriteit wethouders bieden wij andere diensten aan die helpen bij de implementatie van het integriteitsbeleid van de gemeente.

Contact over dit onderwerp

Leo Burger - Capra Advocaten

Leo Burger

Advocaat
Vestiging:
Den Haag
Sector:
Overheid
Expertteam:
Arbeidsrecht, Amtenarenrecht (politie)
Telefoon:
070 - 364 81 02
Mobiel:
06 48 98 00 75

Gerelateerd

Lunchwebinar: Grensoverschrijdend gedrag in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Lunchwebinar: Grensoverschrijdend gedrag in de zorg

Lunchwebinar 22 april 2024

lees meer
AVG en Personeelszaken; een verstandshuwelijk? 150 150 Capra Advocaten

AVG en Personeelszaken; een verstandshuwelijk?

Artikel

lees meer
Beloofd is beloofd 150 150 Capra Advocaten

Beloofd is beloofd

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl