Reorganisatie

Reorganisaties van afdelingen en organisaties vinden vrijwel doorlopend plaats. De redenen voor organisatiewijzigingen zijn divers: bezuinigingen, het verkrijgen van extra taken als gevolg van overheidsmaatregelen, bestuurlijke samenwerking of bijvoorbeeld de wens om de organisatiestructuur te wijzigen. Een reorganisatie heeft bijna altijd gevolgen voor de betrokken medewerkers.

Vragen bij een organisatiewijziging

Is elke organisatieverandering ook een reorganisatie? Aan welke regels moet een reorganisatie voldoen? Welke rol speelt de Ondernemingsraad bij reorganisaties? Bent u verplicht om bij organisatieveranderingen binnen de overheid ook het Georganiseerd Overleg te betrekken bij een voorgenomen reorganisatie? Wanneer informeert en betrekt u medezeggenschapsraden van ouders en leerlingen bij voorgenomen organisatieveranderingen bij scholen? Is Sociaal Plan noodzakelijk en zo ja, wat neemt u hierin op?

Capra Advocaten begeleidt reorganisaties van begin tot eind

We begeleiden u stap voor stap bij de reorganisatie, niet alleen bij de voorbereiding, maar ook bij de effectuering. We helpen u bij het formuleren van adviesaanvragen voor de ondernemingsraad. We adviseren u over het opstellen van een Sociaal Plan en formuleren criteria voor de plaatsing en zo nodig de afvloeiing van personeel. We ondersteunen u bij de plaatsingsprocedure en bij het beoordelen van de ‘van-werk-naar-werk-trajecten’. Mocht het nodig zijn, dan kunnen we voor u de juridische procedures in ontslagkwesties voeren.

Heeft u vragen over een (voorgenomen) reorganisatie?

Overweegt u een wijziging van uw organisatie? Wilt u weten hoe u een reorganisatie in gang zet en afrondt? Neem contact op met de ervaren specialisten van Capra Advocaten.

Direct
naar

Actueel

Sleutelfuncties, wat kun je er nog mee? 150 150 Capra Advocaten

Sleutelfuncties, wat kun je er nog mee?

Artikel

lees meer
Corona : relevante onderwerpen 150 150 Capra Advocaten

Corona : relevante onderwerpen

Artikel

lees meer
Actueel: Arbeidsrechtelijke vragen over het coronavirus 150 150 Capra Advocaten

Actueel: Arbeidsrechtelijke vragen over het coronavirus

Artikel

lees meer
Tijd voor reorganisatie 150 150 Capra Advocaten

Tijd voor reorganisatie

Artikel

lees meer

Specialisten

Anco Balke

Anco Balke

Advocaat
Vestiging:
Zwolle
Sector:
Overheid
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht
Telefoon:
038 - 423 54 14
Mobiel:
06 18 50 19 92
arien Korevaar

Marien Korevaar

Advocaat
Vestiging:
Zwolle
Sector:
Overheid, Onderwijs
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Klokkenluidersregelingen
Telefoon:
038 - 423 54 14
Mobiel:
06 48 17 89 37
Mark van de Laar

Mark van de Laar

Advocaat
Vestiging:
Maastricht
Sector:
Overheid, Zorg
Expertteam:
Arbeidsrecht,
Telefoon:
043-7 600 600
Mobiel:
06 15 05 42 23
Tom Koomen

Tom Koomen

Advocaat
Vestiging:
Den Haag
Sector:
Overheid, Zorg
Expertteam:
Arbeidsrecht
Telefoon:
070 - 36 48 102
Mobiel:
06 14 47 12 89
Martijn Steuten

Martijn Steuten

Advocaat
Vestiging:
's-Hertogenbosch
Sector:
Overheid, Zorg
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht (militair)
Telefoon:
073 - 613 13 45
Mobiel:
06 48 98 00 10

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
s-gravenhage@capra.nl
Kvk nr. 27333997

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-760 06 09
maastricht@capra.nl