Sociale zekerheid

De sociale zekerheid is in Nederland goed en uitgebreid geregeld, al is de regelgeving zeer complex en gedetailleerd. Dit zorgt met grote regelmaat voor rechtspositionele vragen tussen werkgevers en werknemers. Veel van deze vraagstukken vloeien voort uit de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen.

Capra Advocaten en de toepassing van de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)

Capra Advocaten ontvangt vaak vragen over het re-integratietraject bij arbeidsongeschiktheid onder het regime van de WIA. Op werkgever en werknemer rusten wederzijdse verplichtingen om dit traject vorm te geven en tot een goed resultaat te brengen. We zien dat regelmatig dat fouten of onjuiste keuzes worden gemaakt, waarna UWV oordeelt dat het doorlopen traject gebreken kent. Als gevolg hiervan legt UWV een loonsanctie op waardoor de werkgever het loon over het derde ziektejaar moet doorbetalen.

Ontslaggrond en bovenwettelijke uitkering bij ontslag

De hoogte van een werkloosheidsuitkering is afhankelijk van de gekozen ontslaggrond. Die bepaalt of de ontslagen medewerker al dan niet recht op een bovenwettelijke uitkering. Overheidswerkgevers zijn eigenrisicodrager voor de werkloosheidsuitkeringen. Dat betekent dat de kosten van de uitkering voor rekening komen van de overheidsorganisatie. Het is daarom van belang om de kosten van een ontslag en de daarop volgende uitkering zo laag mogelijk te houden.

De ziektewet

Heeft u een zieke werknemer? Dan krijgt u te maken met de Ziektewet. Als gevolg van de Wet Modernisering Ziektewet komen de kosten voor zieke ex-werknemers meer dan eens bij de oud-werkgever te liggen. We kunnen voor u nagaan of dat terecht is.

Capra Advocaten en sociale zekerheid bij de sectoren overheid, onderwijs en zorg

Capra Advocaten geeft veel advies over de sociale zekerheid aan werkgevers binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Zo weten we vaak loonsancties te beperken of te voorkomen bij re-integratietrajecten. Ook kunnen we u bijstaan bij het formuleren van ontslaggronden in geval van de beëindiging van het dienstverband van een medewerker. Daarnaast staan we u bij als u te maken heeft met een medewerker die onder de Ziektewet valt. Om u zo goed mogelijk  van dienst te zijn is het van belang dat u tijdig contact opneemt met onze specialisten in sociale zekerheid.

Direct
naar

Sociale zekerheid in de sectoren

Teaser Home

Sociale zekerheid binnen de sector

Overheid

Teaser Onderwijs

Sociale zekerheid binnen de sector

Onderwijs

Teaser Zorg

Sociale zekerheid binnen de sector

Zorg

Actueel

Meebetalen aan WW-uitkering bij afwijzing contractverlening? 150 150 Capra Advocaten

Meebetalen aan WW-uitkering bij afwijzing contractverlening?

Artikel

lees meer
Beloofd is beloofd 150 150 Capra Advocaten

Beloofd is beloofd

Artikel

lees meer
1% ziek, dat mag toch niet? 150 150 Capra Advocaten

1% ziek, dat mag toch niet?

Artikel

lees meer
Eigenrisicodragen WGA – neem de regie! 150 150 Capra Advocaten

Eigenrisicodragen WGA – neem de regie!

Artikel

lees meer

Specialisten

Marion Kolijn-van de Merwe

Marion Kolijn-van de Merwe

Advocaat
Vestiging:
Zwolle
Sector:
Overheid
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Sociaal Zekerheidsrecht, Normalisering
Telefoon:
038 - 423 54 14
Mobiel:
06 42 79 89 96
Jacobien Frederix-Gianotten

Jacobien Frederix-Gianotten

Advocaat
Vestiging:
Den Haag
Sector:
Overheid, Onderwijs
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Sociale Zekerheidsrecht, Normalisering
Telefoon:
070 - 364 81 02
Mobiel:
06 18 50 10 69
Suzan Thomassen

Suzan Thomassen

Advocaat
Vestiging:
Zwolle
Sector:
Overheid
Expertteam:
Arbeidsrecht
Telefoon:
038 - 423 54 14
Mobiel:
06 59 88 69 14

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
s-gravenhage@capra.nl
Kvk nr. 27333997

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-760 06 09
maastricht@capra.nl